Skip to main content

Her står lægerne og befolkningen langt fra hinanden

I tre sundhedspolitiske spørgsmål er lægerne og befolkningen meget uenige.

Marianne Fajstrup, mfa@dadl.dk

27. maj 2019
2 min.

Sundhedspersonalet har for travlt – de skal have mere tid til patienterne. Og det er en god idé at centralisere beslutningerne i sundhedssektoren.

På de to punkter er lægerne og befolkningen rørende enige. Godt halvdelen af lægerne og knap halvdelen af befolkningen mener, at sundhedssektoren skal centraliseres. Over 90 procent af både lægerne og befolkningen mener, at sundhedspersonale har for travlt.

Men så skilles vandene: I de tre øvrige sundhedspolitiske spørgsmål i Ugeskrift for Lægers valgundersøgelse svarer lægerne og befolkningen meget forskelligt. På spørgsmålet om stigende udgifter til meget dyr medicin mener således 65 procent af lægerne, men kun 12 procent af befolkningen, at der skal prioriteres, så udvalgt dyr medicin ikke bliver tilbudt. Omvendt mener 63 procent af befolkningen, men kun 18 procent af lægerne, at der skal tilføres flere midler til sundhedsområdet, så der er råd til den særligt dyre medicin.

Svarene ses også i en grundlæggende forskellig holdning hos lægerne og befolkningen til det overordnede prioriteringsspørgsmål. Et overvældende flertal af befolkningen, 80 procent, mener, at alle behandlinger skal tilbydes alle, uanset pris. Det er stort flertal af lægerne, 67 procent, uenige i.

Lægerne og befolkningen ser heller ikke ens på, om det er vigtigt, at man kan blive behandlet i sit nærområde. Det er 51 procent af befolkningen helt enige i, mens det kun gælder ni procent af lægerne. Tallene viser dog ikke i sig selv, hvorvidt de store forskelle reelt er et tegn på stærke modsætninger i holdninger, eller om de afspejler forskellige forudsætninger for at svare.

Læs også:

Socialdemokratiet har mistet lægerne – nu stemmer hver tredje læge på Radikale Venstre

Sundhedspolitik og klima er det vigtigste for lægerne

Fakta

Fakta