Skip to main content

Sundhedspolitik og klima er det vigtigste for lægerne

Lægerne er enige med den danske befolkning om, hvilke tre områder der er vigtigst for politikerne at beskæftige sig med. Men de er uenige i vægtningen.

Marianne Fajstrup, mfa@dadl.dk

27. maj 2019
3 min.

For de danske læger er sundhedspolitikken ikke helt overraskende det vigtigste område at beskæftige sig med for en kommende regering. Hele 80 procent af lægerne peger på sundhedsområdet som et af de tre vigtigste at beskæftige sig med i de kommende år, og for mere end halvdelen af lægerne har partiernes holdning til sundhedspolitik afgørende eller altafgørende betydning for, hvor de sætter deres kryds.

Næst efter sundhedspolitikken kommer miljø- og klimapolitik samt flygtninge- og indvandrerpolitik. Så vidt er lægerne enige med resten af befolkningen, der peger på de samme tre politikområder som de vigtigste at få løst i de kommende år.

Men lægerne er markant mere opsatte på at løse sundhedssystemets og klimaets problemer end resten af befolkningen: Mens 80 procent af lægerne peger på sundhedspolitikken, er det 54 procent af hele befolkningen. Og mens 70 procent af lægerne peger på miljø- og klimapolitikken, er det 44 procent i hele befolkningen. Hvad angår flygtninge- og indvandrerpolitikken, er der færre læger, 36 procent, end i hele befolkningen, 44 procent, som mener, at det er et af de tre vigtigste politikområder.

Længere nede på listen skiller lægerne sig markant ud fra befolkningen på to politikområder. For 21 procent af hele befolkningen er kriminalitets- og retspolitik et af de tre vigtigste områder at gøre noget ved, mens det kun er fire procent af lægerne. Og for 13 procent af befolkningen er beskæftigelsespolitikken et af de vigtigste områder, mens det kun gælder for fem procent af lægerne. Lægerne lægger lidt mindre vægt end resten af befolkningen på socialpolitik, uddannelsespolitik, skattepolitik, forsvarspolitik, erhvervspolitik og størrelsen af den offentlige sektor, men de lægger lidt mere vægt på familiepolitik og EU-politik.

Blandt lægerne selv er der mindre forskelle: Der er markant flere kvinder end mænd, der lader deres kryds afgøre af partiets sundhedspolitik. Der er flere læger i Region Sjælland end i resten af landet, som stemmer efter sundhedspolitikken, og der er lidt flere læger i Yngre Læger end i PLO og FAS. Der er ingen væsentlig forskel på det punkt mellem læger, der stemmer rød blok og blå blok.

Læs også:

Socialdemokratiet har mistet lægerne – nu stemmer hver tredje læge på Radikale Venstre

Her står lægerne og befolkningen langt fra hinanden

Faktaboks

Fakta