Skip to main content

HPV-forsker opfordrer til samarbejde

Synkopecenteret gendriver kritikken fra EMA om biased forskning i HPV-vaccine og bivirkninger. Hovedforfatteren til de tre videnskabelige artikler som EMA specifikt kritiserer, forbereder et detaljeret responsum.

Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk

27. nov. 2015
5 min.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) kritiserede i sin meget omtalte rapport i går specifikt tre videnskabelige artikler fra Synkopecenteret i Danmark om HPV-vaccine og syndromet POTS.

Hovedforfatteren til artiklerne, Louise Brinth, er nu i gang med at nærlæse rapporten og forbereder en reaktion.

”Jeg overvejer at lægge et langt responsum ud på engelsk, hvor jeg svarer på den kritik, der er rejst, og jeg overvejer også debatindlæg”, siger hun.

”Umiddelbart vil jeg gerne opfordre til fortsat forskning og samarbejde om at skabe ro om emnet. Jeg synes, det er vigtigt at pointere, at vi jo gerne vil det samme. Vi vil gerne behandle sygdom og fremme sundhed. Det er vigtigt at huske på det i den debat, der kører. Det er også vigtigt ikke at overkonkludere”, siger hun.

EMA-rapporten konkluderer, at forekomsten af POTS blandt de såkaldte HPV-piger ikke er højere end i befolkningen generelt.

"Uberettiget kritik"

Kritikken af Synkopecenterets forskning har også fået ledende overlæge på centeret Jesper Mehlsen til at reagere i form af en pressemeddelelse, som er sendt til en række medier.

Her gendriver han kritikken og skriver bl.a.:

"EMA mener også, at optagelsen af patienternes sygehistorie er foregået ved, at lægerne specifikt har søgt at få patienterne til at svare, som lægen ønskede. Dette ville være både videnskabeligt uredeligt og dårlig lægegerning, hvilket vi naturligvis ikke giver os af med på Synkopecenteret".

Jesper Mehlsen har tydeligvis en fornemmelse af, at det er EMA, som er biased og ikke hans eget center.

"EMAs ret omfattende, fejlagtige og således uberettigede kritik rejser spørgsmålet om, hvilket ærinde EMA er ude i og om EMA ønsker en reel diskussion af baggrunden for de observationer, som Synkopecenteret og andre har gjort i forbindelse med HPV-vaccination", skriver han.

Læs hele Jesper Mehlsens pressemeddelse her:

"Synkopecenteret har i foråret 2015 publiceret tre artikler om mulige bivirkninger ved HPV-vaccination. To af artiklerne omhandler de observationer, vi har gjort hos de patienter, vi har fået henvist, og artiklerne havde til hensigt at gøre opmærksom på et muligt problem, som burde undersøges gennem systematisk, fremadrettet forskning. Den sidste artikel indeholder en diskussion om det symptombillede, vi har observeret og et forslag om at bruge en ensartet diagnose i de forskellige lande, således at man på sigt kunne få en mere sikker vurdering af mulige bivirkninger. Den danske Sundhedsstyrelses indberetning til det Europæiske Medicinagentur (EMA) ligger meget tæt op ad indholdet i Synkopecenterets artikler og er udfærdiget i samarbejde med en repræsentant for WHO. EMA er - på trods af dette - fremkommet med en betydelig kritik af baggrunden for Synkopecenterets publikationer.

EMA angriber publikationerne for at have fordrejet forekomsten af POTS, idet Synkopecenteret er en af de enheder, som modtager patienter mistænkt for bivirkninger og derfor ikke kan afspejle den spontane forekomst. I denne sammenhæng er kritikken ramt helt ved siden af, idet de data, der ligger til grund for publikationerne, er indsamlet før, Synkopecenteret blev udnævnt til at være en særlig enhed for mulige bivirkninger til HPV-vaccination.

EMA mener også, at optagelsen af patienternes sygehistorie er foregået ved, at lægerne specifikt har søgt at få patienterne til at svare, som lægen ønskede. Dette ville være både videnskabeligt uredeligt og dårlig lægegerning, hvilket vi naturligvis ikke giver os af med på Synkopecenteret. Derimod har vi noteret os patienternes spontane angivelse af symptomer og har lagt mærke til, at symptomerne er ret ensartede. Tilsvarende symptombilleder er noteret af en række andre læger, som har beskæftiget sig med denne patientgruppe.

EMA mener, at symptomerne burde være vurderet klinisk på objektiv vis, men et sådant forslag viser, at EMA ikke har forstået symptomernes natur. Vi er i Synkopecenteret ikke bekendt med, at symptomer som f.eks. hovedpine, svimmelhed, mavesmerter eller kvalme kan gøres objektive, men at de - ifølge deres natur - hviler på patientens egen opfattelse. Vi har netop derfor sammensat et forskningsprogram, der skal forsøge at give mål for, hvor symptomerne kommer fra og samtidigt hjælpe med at forklare symptomernes baggrund.

EMA angiver, at en stor del af POTS-diagnoserne er blevet underkendt. På Synkopecenteret følger vi gældende internationale retningslinjer for diagnosticering af POTS - de samme retningslinjer, som EMA henviser til. Det kan derfor synes overraskende, at diagnoser stillet af specialister efter alle gældende regler bliver underkendt. Her skal man dog tænke på, at underkendelsen kommer fra de indberetninger, der er foretaget af de medicinalfirmaer, som sælger HPV-vacciner, og i den forbindelse spørge sig selv, om sådanne indberetninger kan være objektive og korrekte, når de foretages af personer uden specialkendskab, men med en betydelig økonomisk interesse i at underspille forekomsten af mulige bivirkninger.

EMAs ret omfattende, fejlagtige og således uberettigede kritik rejser spørgsmålet om, hvilket ærinde EMA er ude i, og om EMA ønsker en reel diskussion af baggrunden for de observationer, som Synkopecenteret og andre har gjort i forbindelse med HPV-vaccination".

Dan din egen mening, læs de tre artikler her:

Brinth et al. 2015 "Suspected side effects to the quadrivalent human papilloma vaccine". Dan Med J; 62(4):A5064

Brinth et al. 2015 "Orthostatic intolerance and postural tachycardia syndrome as suspected adverse effects of vaccination against human apillomavirus". Vaccine; 10.101.

Brinth et al, 2015 "Is chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis a relevant diagnosis in patients with suspected side effects to human papilloma virus vaccine?". International Journal of Vaccines and Vaccination 06; 1(1):3.

Læs også: EMA: Samme POTS forekomst blandt HPV-vaccinerede som genereltLæs også Louise Brinths debatindlæg fra marts: Lad os få en diskussion om bivirkninger efter HPV-vaccine