Skip to main content

Italiensk læge i JAMA-interview: »Vi nærmer os bristepunktet«

Sundhedssystemet i Lombardiet er alvorligt presset, og det nuværende aktivitetsniveau vil næppe kunne opretholdes. Sådan lyder vurderingen fra læge Marizio Cecconi, der har stået i frontlinjen af COVID-19 udbruddet i Italien.

Skærmbillede fra JAMA-interview.
Skærmbillede fra JAMA-interview.

Marianne Fajstrup

16. mar. 2020
3 min.

Også i USA har lægerne rettet blikket mod Italien for at få en anelse om, hvad der venter, når coronavirusset for alvor rammer deres eget land.

Chefredaktøren for JAMA, Howard Bauchner, har interviewet Marizio Cecconi, leder af anæstesiologi og intensivafdelingen på Humanitas Universitetshospitalet i Milano.

Samtidig med interviewet lagde JAMA en artikel ud, hvor Marizio Cecconi og hans to kolleger, Giacomo Grasselli og Antonio Pesenti, præsenterer deres foreløbige erfaringer med udbruddet af COVID-19 i Lombardiet.

De tre forfattere til JAMA-artiklen er professorer i anæstesiologi og intensiv pleje ved universitet i Milano, og har tidligere sendt et åbent brev gennem European Society of Intensive Care Medicine til deres kolleger om at gøre sig klar.

Læs også: Dansk reaktion på italienske lægers advarsel

Patient nummer ét

»Den 20 februar 2020 blev en patient i 30’erne, som var indlagt på intensivafdelingen ved Codogno Hospitalet i Lodi, testet positiv for den ny coronavirus …«

Sådan lyder den ildevarslende indledning til artiklen: Critical Care Utilization for the COVID-19 Outbreak in Lombardy, Italy, der ligger i open access på JAMA.org.

Indtil da havde Italien gjort det samme som andre lande, nemlig haft fokus på, hvornår og hvordan smitten ville komme ind i landet fra andre lande. Men den 20. februar lagde en intensivlæge mærke til, at en yngre mand på afdelingen ikke reagerede normalt på den lungebetændelse, han var indlagt med. Og man besluttede derfor at teste ham for COVID-19, selvom han ikke faldt inden for casen.

»Samme dag begyndte vi at teste flere intensivpatienter, og vi så en eksponentiel udvikling med meget hastig smitteudbredelse,” siger Marizio Cecconi.

I de forløbne godt tre uger siden da har Italien registreret 17.750 tilfælde af smitte med SARS-CoV-2 og 1441 italienere er døde af COVID-19 (ECDC, 15/3

Før udbruddet havde Lombardiet 720 intensivsengepladser, omkring 5 procent af det samlede antal sengepladser. I løbet af 48 timer fra den første patient blev konstateret smittet, blev der på 15 hospitaler i regionen oprettet 130 særlige COVID-19-intensivsengepladser, og den 7. marts var antallet oppe på 482.

”Andelen af intensivindlæggelser udgør 12 procent af det samlede antal positive tilfælde, og 16 procent af samtlige indlæggelser,” siger Cecconi,som også bemærker, at i Kina er det kun 5 procent af patienterne, der indlægges på intensiv-afdelinger, men det afspejler i højere grad forskelle i kriterier for intensivbehandling, end det afspejler forskel i sygdomsforløbene.

De unge slipper nådigt

Cecconi fremhæver, at der i Italien – ligesom i Kina – har været relativt få tilfælde med børn, og de har haft relativt milde forløb. Mortaliteten er indtil videre opgjort i Italien til 5,8 procent, men den er forblevet meget lav for yngre mennesker og holder under 1 procent for patienter op til 60 år. I aldersgrupperne derover stiger dødeligheden drastisk, og for de 80-89 årige er den 16,6 procent.

Udsigterne til, at sundhedsvæsenet og borgerne i Lombardiet snart kan trække vejret mere roligt, er endnu ikke lovende.

”En lineær model forudsiger 869 intensiv-indlæggelser den 20. marts. En model med eksponentiel vækst taler om 14.542 indlæggelser. Det er helt hypotetiske fremskrivninger, som bygger på flere antagelser, men enhver substantiel øgning i antallet af kritisk syge patienter ville hurtigt overskride vores samlede intensiv-kapacitet – og det er helt uden at tage højde for andre kritiske indlæggelser,” skriver Cecconi og kolleger i artiklen.