Skip to main content

Kære skribenter og læsere

Vores blad står til rådighed for så meget interessant stof om pandemien, vi overhovedet kan.

6. apr. 2020
03 min

I denne ensomme tid minder København i de tidlige morgentimer mest af alt om scenen i »Palle alene i verden« i den tomme sporvogn. Pandemien forandrer os og vores omgivelser ikke mindst i Sundhedsvæsenet, hvor fleksibilitet og omstillingsparathed er kodeordene. Overalt arbejdes der på højtryk med oprettelse af nye COVID-19-intensiv- og intermediærafsnit, og læger og sygeplejersker rundsendes til nye uvante og måske risikable arbejdsopgaver. Mens de som er infektionsmedicinere, intensiv- og anæstesilæger allerede kæmper en brav kamp. Nye uvante arbejdsopgaver skaber utryghed og bekymring, men også en fælles front om at få dette til at lykkes. Det er nu, vores sundhedsvæsen står sin prøve, og det ser ud til at lykkes, fordi mange formår at gå op i det ekstra gear.

På Ugeskrift for Læger er redaktionen gået hjem, og der er stille højt oppe under tagspærrerne i Lægeforeningen i Kristianiagade, hvor Ugeskrift for Læger normalt holder til. Men hjemme i stuerne foran computerne er der fuld aktivitet, og redaktionens medarbejdere arbejder på højtryk, for at vi kan publicere så mange artikler om COVID-19 som muligt. Vores blad står til rådighed for så meget interessant stof om pandemien, vi overhovedet kan. Vi går ikke på kompromis med kvaliteten, men hastigheden, hvormed vi publicerer, er skruet op i et højere tempo – med andre ord, så har vi også fundet det ekstra gear frem. Informationsstrømmen er stor, derfor er behovet for en kritisk tilgang til det skrevne også endnu større, og den vil vi opretholde trods »fast track«-redaktionsbedømmelser. Det trykte blad, som udkommer hver 14. dag, giver en vis forsinkelse, og derfor bringer vi så meget som muligt online på Ugeskriftet.dk og i vores nyhedsbreve og på de sociale medier, så snart det er klar. I forhold til artikelformater, så er denne meget mærkværdige tid også »det muliges kunst«, og derfor er vi mindre rigide i forhold til overholdelse af de gængse artikelformater.

Så skriv af hjertens lyst og bliv endelig ved med at sende aktuelt og godt stof ind til os, vi er i højeste beredskab omkring pandemien, og vi følger nøje de store tidsskrifter for at bringe aktuelle medicinske nyheder, men vi er lige så klar til at behandle alt andet relevant stof. Med tomme hospitalsgange er det svært at forestille sig, at mennesker fejler andet end COVID-19-infektioner, men det gør de, så derfor: Send også meget gerne andet stof til os. Debatindlæg sendes til debat.ugeskriftet@dadl.dk, andre gode historier til ufl@dadl.dk

Læs mere på Ugeskriftet.dk hvor du samlet finder vores dækning af coronavirus, COVID-19 og videnskabelige artikler og nyheder.

God læselyst og god påske i denne sælsomme tid.

Med venlig hilsen

Anja Pinborg, Videnskabelig redaktør, Ugeskrift for Læger Bo Hasseriis, Chefredaktør, Ugeskrift for Læger

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen