Skip to main content

Klynger – tre eksempler

Chloramphenikol er nu – i overensstemmelse med de nyeste vejledninger – det foretrukne præparat til behandling af bakterielle øjenbetændelser frem for fucidinsyre.
Chloramphenikol er nu – i overensstemmelse med de nyeste vejledninger – det foretrukne præparat til behandling af bakterielle øjenbetændelser frem for fucidinsyre.

Bodil Jessen, boj@dadl.dk

8. nov. 2019
2 min.

Øjenbetændelse i Kolding

I KOOL-Klyngen for Kolding og omegn har de praktiserende læger ændret både deres egen behandling af øjenbetændelse og adfærden blandt pædagoger og forældre.

En vejledning for behandling af øjenbetændelse er udarbejdet af klyngen og er via kommunens forvaltning sendt videre til vuggestuer og børnehaver. Samme vejledning er implementeret til anvendelse for visitation og behandling af øjenbetændelse i praksisserne. Hensigten er, at færre børn med øjenbetændelse ses i praksis, at færre børn behandles med antibiotika, og at pædagogerne afviser færre børn i institutionerne på grund af øjenbetændelse.

Oven i det har lægerne ændret udskrivningsmønsteret markant. Chloramphenikol er nu – i overensstemmelse med de nyeste vejledninger – det foretrukne præparat til behandling af bakterielle øjenbetændelser frem for fucidinsyre, som indebærer en risiko for udvikling af resistens.

 Ajourføring på Nordfyn

Regeringen har et ønske om at skabe bedre sammenhængende patientforløb, og i den forbindelse er ajourføring af medicinoplysninger fremhævet som et centralt redskab.

Nordlys-Klyngen i Nordfyns Kommune kan nu sætte hak ved en målbar effekt af et intensiveret arbejde med at ajourføre medicinlister for de patienter, som får medicinen doseret af hjemmesygeplejersker.

Før indsatsen blev cirka 20 procent af medicinlisterne ajourført i løbet af en måned. Efter indsatsen kom andelen op på 50-60 procent.

»Vi kan se en helt klar effekt af klyngens indsats, og vi er stukket helt af i forhold til de klynger, vi sammenligner os med«, fortæller klyngekoordinator Palle Mark Christensen.

Han fortæller, at projektet har været en øjenåbner.

»Det er ikke, fordi vi ikke ved, hvordan vi skal behandle for eksempel forhøjet blodtryk, men vi kan inspirere hinanden i klyngen og beslutte en fælles indsats«.

Opioider i Fredericia

I Fredericia har den lokale klynge iværksat en indsats for at få nedbragt forbruget af opioider. I forbindelse med projektet blev klyngekoordinator Kerstin Henriksen interviewet i lokalavisen for at sprede budskabet om, at alle læger i hele byen følger de samme retningslinjer. Lægeskift og lægeshopping skal ikke være en nem genvej til opioider.

Der er endnu ikke data, der kan vise effekten af Fredericia-Klyngens indsats, men Kerstin Henriksen siger, at den klare fornemmelse blandt lægerne er, at flere patienter end forventet er blevet nedtrappet eller helt er stoppet med opioider.

»Vi har ikke opfundet den dybe tallerken, men vi har fået systematiseret vores indsats, kigget hinanden dybt i øjnene og forpligtet hinanden. Det rykker«, siger Kerstin Henriksen.

Læs også: Lægerne strømmer i klynger. På vej til »et omsorgsfuldt netværk« for læger?

Læs også: Interview med Christian Freitag: »Jeg vil da heller ikke hen og have skældud, hvis de andre synes, jeg udskriver for meget medicin«