Skip to main content

Kognitiv adfærdsterapi til patienter med funktionelle mave-tarm-lidelser

Laura Krogsgaard er i hoveduddannelse til at blive speciallæge i gastroenterologi og hepatologi og arbejder på Nordsjællands Hospital. Sideløbende tager hun en specialistuddannelse i kognitiv adfærdsterapi for at kunne integrere det i behandlingen af patienter med funktionelle mave-tarm-lidelser.

Foto: Claus Boesen
Foto: Claus Boesen

Redaktionen

22. sep. 2022
1 min.

Funktionelle mave-tarm-lidelser anskues som »disorders of the brain gut acces«, hvilket betyder, at det er lidelser, der udspringer af en eller anden forstyrrelse i samspillet mellem centralnervesystemet og det enteriske nervesystem og det lokale miljø i tarmen.

Der er nogle medicinske behandlingsmuligheder til patienterne, og det hjælper også en del af dem, men der er også en stor gruppe af patienterne, der ikke har den effekt af den medicinske behandling.

»Særligt til de patienter, der har en stor symptombyrde, som har symptomer, der påvirker deres arbejdsevne, deres evne til at indgå i sociale relationer, der anbefaler man, at man kan bruge kognitiv adfærdsterapi i behandlingen af symptomerne«, siger Laura Krogsgaard.

Hør Laura Krogsgaard fortælle om, hvordan hun integrerer kognitiv adfærdsterapi i behandlingen af patienter med funktionelle mave-tarm-lidelser: