Skip to main content

Kommende praktiserende læger vil fravælge regionsklinikker

Stort set ingen medicinstuderende, der gerne vil være praktiserende læge, har planer om at blive ansat i en regionsklinik, viser ny undersøgelse.

Jesper Bosselt Christensen, formand for SAMS (Studerendes Almen Medicinske Selskab), vil gerne være sololæge. Men langt de fleste af SAMS-medlemmerne går efter lægehus eller sundhedshus. Ikke regionsklinik.
Jesper Bosselt Christensen, formand for SAMS (Studerendes Almen Medicinske Selskab), vil gerne være sololæge. Men langt de fleste af SAMS-medlemmerne går efter lægehus eller sundhedshus. Ikke regionsklinik.

Anne Steenberger, as@dadl.dk

15. nov. 2017
3 min.

Regionsklinikker er ikke svaret på medicinstuderendes drømme om et liv som praktiserende læge. Kun en procent vil helst arbejde på sådan en, viser en medlemsundersøgelse fra Studerendes Almen Medicinske Selskab (SAMS). Fire procent vurderer, at det er den mest fordelagtige praksisform.

SAMS har 328 medlemmer og 100 af dem har deltaget i undersøgelsen. Heraf er de 77 pct kvinder.

Regionsklinikker hitter altså ikke blandt de unge, og Jesper Bosselt Christensen, der er formand for SAMS i Odense forklarer det sådan:

”Vi har hørt, at især kvinder, som der bliver flere af blandt almen medicinere, finder det attraktivt med fleksible arbejdstider eller nedsat arbejdstid og for i en tid at slippe for det bøvl, der kan være forbundet med at have egen virksomhed. Når der alligevel er så få, der foretrækker at blive ansat på en regionsklinik, tror jeg det er fordi, de anser regionsklinikker for midlertidige løsninger, der skal rekruttere praktiserende læger til yderområder. Jeg tror også, at det er et udtryk for, at man forbinder faget almen medicin med at være selvstændig og at det også er, hvad de fleste på sigt ønsker at være.”

De unge kommende almenmedicinere drømmer om at blive selvstændig læge, enten i et lægehus eller i et sundhedshus, viser undersøgelsen. De blev spurgt, hvilen praksisform de anser for mest fordelagtig. 54 pct. peger på den selvstændige, praktiserende læge (familielæge, lægehus). 42 pct. finder et sundhedshus attraktivt – forstået som et tværfagligt hus med flere professioner samlet. Og altså fire procent nævner regionsklinikken.

På spørgsmålet om under hvilken af de forskellige praksisformer, de så helst vil arbejde, fordeler svarene sig sådan:

51 pct vil gerne være selvstændig, solo, eller i et lægehus 47 pct i et sundhedshus, hvor man går sammen med andre. 1 pct i regionsklinik.

Faktaboks

Fakta

Sammen med andre, tak

Til gengæld ser det ud til at sololægens dage er talte. Det er kun en mikroskopisk del, der gerne vil være solopraksislæge uden lægekolleger. 60 pct drømmer om et samarbejde med 2-3 andre læger, 30 pct om 4.-5 andre almenmedicinere.

SAMS-medlemmerne er ikke specielt afskrækket fra at arbejde uden for en storby, tværtimod. 36 pct vil gerne arbejde på landet, men tæt på en større, mens 24 pct, vil gerne arbejde i en mellemstor by. Kun fem procent siger absolut en af de fire universitetsbyer.

Det kommer bag på Jesper Bosselt Christensen:

”Det overraskede mig. Man hører de fleste vil være i en stor by, gerne der hvor de studerer. Men de er altså åbne over for at flytte ud.”

Jesper Bosselt Christensen tilhører selv et mindretal. Han drømmer nemlig om at blive sololæge – helst uden for, men i nærheden af, en større by.

Se hele undersøgelsen her.

Læs også artikel: Almen praksis i opbrud