Skip to main content

Lægeforening: ”Der skal læger med i ankenævn”

Sundhedsministeren foreslår ankenævn på tilsynsområdet. ”Fint – men der skal læger med”, siger Lægeforeningen, der ellers frygter endnu flere ”skrivebordsafgørelser”

"Det er af afgørende betydning, at læger bliver repræsenteret i nævnet", siger Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing. Foto: Palle Peter Skov
"Det er af afgørende betydning, at læger bliver repræsenteret i nævnet", siger Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing. Foto: Palle Peter Skov

Klaus Larsen, kll@dadl.dk

13. feb. 2018
3 min.

Der skal læger med i det ankenævn, som sundhedsministeren vil oprette for læger og andre sundhedspersoner, der kan klage over ”særligt indgribende afgørelser” på tilsynsområdet.

Det kræver Lægeforeningen, som i øvrigt hilser ideen om en ankeinstans velkommen. Lægeforeningen har selv presset på for at få et ankenævn, hvor læger kan klage over afgørelser på tilsynsområdet.

”Men det er af afgørende betydning, at læger bliver repræsenteret i nævnet”, siger Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing.

”Ankenævnet skal være uafhængigt, og læger med viden i det relevante speciale og stor erfaring fra dagligdagen i sundhedsvæsenet skal have sæde nævnet. Ellers risikerer vi skrivebordsafgørelser, som ikke har bund i den kliniske virkelighed,” siger han til laeger.dk.

Ankenævnet indgår i en række forslag fra ministeren, en såkaldt ”tillidspakke”, der skal genoprette tilliden mellem lægerne og Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS).

Blandt forslagene er – udover et ankenævn – en uvildig advokatgennemgang af de 12 politianmeldelser af læger, som STPS foretog i 2017 (se faktaboks).

Fakta

Fakta

Ministerens forslag er bl.a. udløst af et massivt pres fra Lægeforeningen, og ikke mindst fra de over 9.000 underskrifter fra læger på et mistillidsvotum til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ministerens forslag, der blev fremsat i sidste uge, blev positivt modtaget af Lægeforeningen, der blandt andet glæder sig over, at STPS fremover skal bruge flere kræfter på læring – og mindre på straf.

”Det er en god start på vejen mod et bedre tilsyn og en genopretning af tilliden mellem landets læger på den ene side og Styrelsen for Patientsikkerhed på den anden side”, sagde Andreas Rudkjøbing og hæftede sig især ved netop ankeinstansen, som Lægeforeningen længe har kæmpet for.

Men ankenævnet skal være uafhængigt, siger lægeformanden og tilføjer:

”Læger med viden i det relevante speciale og stor erfaring fra dagligdagen i sundhedsvæsenet skal have sæde nævnet. Ellers risikerer vi skrivebordsafgørelser, som ikke har bund i den kliniske virkelighed”.

Læs også: Advokatfirma skal granske politianmeldelser af læger

Læs også: Lægeformand vil have læger med i advokatundersøgelse