Skip to main content

Man skal turde prioritere at redde patientens luftveje frem for sin egen ryg

Det er blevet umuligt at gennemføre en vagt uden at bryde loven utallige gange, erklærede overlæge Kristian Rørbæk Madsen, da han overrakte 9035 underskrifter på et mistillidsvotum til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Overlæge Kristian Rørbæk Madsen og direktør for Styrelsen for Patientssikkerhed Anne-Marie Vangsted afholdt pressemøde på Odense Universitetshospital.
FOTO: HUNG TIEN VU
Overlæge Kristian Rørbæk Madsen og direktør for Styrelsen for Patientssikkerhed Anne-Marie Vangsted afholdt pressemøde på Odense Universitetshospital. FOTO: HUNG TIEN VU

Kirsten Winding, winding@kirstenwinding.dk

22. jan. 2018
4 min.

Der var trængsel, da overlæge Kristian Rørbæk Madsen på et pressemøde her til morgen overrakte underskrifter på et mistillidsvotum til direktøren for Styrelsen for Patientsikkerhed, Anne-Marie Vangsted. I løbet af de seneste 10 dage har 9035 læger fra hele landet, lige fra professorer til yngre læger, bakket op og skrevet under på den protestskrivelse, Kristan Rørbæk Madsen på eget initiativ har udformet.

Fakta

Fakta

”Jeg har ikke gjort det for at skabe røre i andedammen, jeg vil egentlig helst bare passe mit job. Men det er simpelthen blevet umuligt at udføre sit arbejde, uden at være bange for at blive anklaget for forsømmelighed,” forklarede han.

Derfor havde han inviteret direktør Anne-Marie Vangsted med på en 20-timers vagt, så hun kunne få syn for sagen.

”På en vagt som vi lige har afsluttet, har jeg nok givet omkring 500 mundtlige ordinationer og dermed brudt loven utallige gange. For jeg har ikke haft tid til at dokumentere dem. Men jeg har reddet liv,” pointerede han.

Der var slet ikke plads til alle de mange fremmødte på dagens pressemøde på OUH. FOTO: HUNG TIEN VU

”Når en patient bliver blå om læberne, venter jeg ikke med handle, fordi jeg lige skal journalføre, hvad vi aftalte om den forrige patient. Det vil simpelthen være i strid med lægeløftet. Jeg prioriterer patienternes ve og vel og løber dermed risikoen for at blive straffet for ikke at dokumentere tilstrækkeligt,” forklarede han.

”Jeg stoler 100 procent på mine sygeplejersker, det bliver jeg nødt til for at få arbejdet til at fungere. Det er ok for mig, jeg er en erfaren læge, jeg tør godt prioritere at redde patientens luftveje frem for min egen ryg. Men mange af de yngre læger tør efterhånden næsten ikke arbejde af frygt for, at det skal gå dem ligesom lægen i Svendborgsagen. Det er meget uheldigt, at vi er havnet i en bebrejdelses-kultur, hvor lægerne føler sig mistænkeliggjort. Det spænder ben for den tryghed, der skal til, for at de kan lære,” tilføjede han.

At det er et stort problem for lægerne sås af det talstærke fremmøde. Mange yngre læger stod i grupper udenfor lokalet og diskuterede. De var mødt op for at vise deres opbakning til Kristian Rørbæk Madsens initiativ.

”Det fylder enormt meget især for os yngre læger. Vi snakker om det hele tiden,” sagde Joachim Hoffmann-Petersen, som er fællestillidsrepræsentant for de Yngre Læger på OUH og formand for Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin, DASAIM.

Jeg ser ikke så mange udokumenterede ordinationer, som Kristian Rørbæk Madsen nævner. Det er jo kun det nødvendige, der skal dokumenteres. Anne-Marie Vangsted, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed

Anne-Marie så ikke det samme som Rørbæk

Ifølge både Kristian Rørbæk Madsen og Anne-Marie Vangsted forløb deres fælles nattevagt godt og i en konstruktiv ånd.

”Det har gjort stort indtryk på mig at være med på vagt i nat,” sagde Anne-Marie Vangsted. ”Jeg ville selv være tryg ved at være patient her. Men jeg ser ikke så mange udokumenterede ordinationer, som Kristian Rørbæk Madsen nævner. Det er jo kun det nødvendige, der skal dokumenteres, reglerne kan tolkes forskelligt.”

”Det skal naturligvis være trygt at arbejde her, det tager jeg til mig. Vi skal have set på rammerne, og jeg tror godt, vi kan blive enige. Jeg vil gerne være med til at facilitere, at vi får ordentlige regler for, hvordan arbejdet skal foregå,” sagde hun.

Kristian Rørbæk Madsen sammen med Joachim Hoffmann-Petersen, FTR på OUH samt Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen. FOTO: HUNG TIEN VU

Det glædede Lægeforeningens formand Andreas Rudkjøbing:

”Rammerne er helt klart ikke retfærdige nu. Jeg håber og tror, at de mange underskrifter gør indtryk. Vores kritik er dybfølt og helt på sin plads. Den signalerer til ministeren og Styrelsen for Patientsikkerhed, at der er behov for en ny kurs i en fart.”