Skip to main content

Lægeforeningen roser nyt regeringsgrundlag

Der er netop blevet præsenteret et nyt regeringsgrundlag. Lægeforeningen roser, at den nye regering vil gennemføre en ambitiøs og robust finansieret tiårsplan for psykiatrien og har øje for behovet for mere prioritering i sundhedsvæsenet.

Foto: Claus Bech
Foto: Claus Bech
15. dec. 2022
3 min.

Regeringsgrundlaget for den nye regering bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne er netop blevet præsenteret på Marienborg. Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke, ser mange positive takter i regeringsgrundlaget. Lægeforeningen melder sig klar med konstruktive input til det videre arbejde.

Ja tak til ambitiøs og robust tiårsplan for psykiatrien

”Mange patienter og pårørende rammes af blandt andet voksende ventelister, udskudte behandlinger og en psykiatri, som er presset i bund. Problemer, som ikke kan ignoreres, og som den nye regering nødt til at tage fat på at løse. Derfor er jeg meget glad for, at man har skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man på baggrund af Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til en tiårsplan for psykiatrien vil sætte de nødvendige milliarder af til at gennemføre det løft, som der samlet set skal til for at skabe blivende forbedringer i psykiatrien. Det er meget glædeligt, at regeringen har lyttet,” siger Camilla Rathcke.

Positivt at se på strukturerne i sundhedsvæsenet

Af regeringsgrundlaget fremgår også, at der skal nedsættes en sundhedsstrukturkommission, som skal se på sundhedsvæsenet. Det møder opbakning fra Lægeforeningen.

”For at fremtidssikre sundhedsvæsenet er det fornuftigt at se på, om vi har den bedste organisation og struktur, og hvordan vi skaber og sikrer kvalitet og sammenhæng. Både på tværs af det nære sundhedsvæsen og sygehusene, og med blik for at få reduceret uligheden i sundhed. Så grundlæggende lægges der op til, at kommissionen vil se på, om konstruktionen i sundhedsvæsenet er bæredygtig, og om vi har de rette tilbud til patienterne. Det er klogt,” siger Camilla Rathcke.

Godt at behandlingsgarantien forlænges til 60 dage

Et element i en fremtidssikring af sundhedsvæsenet og de tilbud, borgerne skal have ved sygdom, er også et forslag fra Lægeforeningen om en behandlingsgaranti version 2.0, som er realistisk og vil sætte de mest syge patienter først.

”Behandlingsgarantien på 30 dage ude af trit med virkeligheden, for sundhedsvæsenet kan ikke leve op til den. Der er brug for en realistisk og gennemtænkt ’behandlingsgaranti 2.0’, som gør, at læger kan prioritere de mest syge patienter først. Derfor er det godt, at der i regeringens akutplan lægges op til at behandlingsgarantien nu i en midlertidig periode bliver på 60 dage. Det vil give en tænkepause, så man kan få gentænkt ’behandlingsgaranti 2.0’ herefter,” siger Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke, som i den forbindelse også roser, at den nye regering har fokus på, at det offentlige og det private ikke skal udkonkurrere hinanden for at skaffe sundhedsprofessionelle medarbejdere.

Vigtigt fokus på prioritering

Debatten om behandlingsgaranti er en del af en bredere debat om, hvad og hvordan der skal prioriteres i sundhedsvæsenet. Der er mangel på både sundhedspersoner og ressourcer, og derfor skal det sikres, at de begrænsede ressourcer bruges klogt, understreger Camilla Rathcke.

Hun roser derfor, at den nye regering vil nedsætte et prioriteringsråd.

”Lægeforeningen har i årevis efterspurgt, at man fra politisk hold vil gå aktivt ind og arbejde med prioritering. Vi har selv taget initiativ til at nedsætte Sundhedssektorens Prioriteringsråd, som vil have fokus på, hvordan man bruger sundhedspersoners arbejdskraft bedst. Vi vil naturligvis gå aktivt og konstruktivt ind i regeringens prioriteringsarbejde ,” siger Camilla Rathcke.

Hurtigere autorisationsproces for udenlandsk uddannede læger

Manglen på medarbejdere i sundhedsvæsenet understreger også behovet for at tage bedre imod de sundhedspersoner, som søger at arbejde i Danmark.

Det nye regeringsgrundlag rummer derfor den gode nyhed, at der sættes midler af til at gøre op med den urimeligt lange ventetid, som eksempelvis udenlandsk uddannede læger, når de søger autorisation til at arbejde i Danmark.

”Vi har længe peget på behov for at strømline processen, som for mange udenlandsk uddannede læger har budt på mere end tre års ventetid på bureaukrati. Derfor er det både godt og nødvendigt, at man nu vil konsolidere arbejdet med at forbedre processen,” siger Lægeforeningens formand.