Skip to main content

Læger bør kende til mulige sjældne komplikationer hos unge efter vaccination mod COVID-19

Rapporter fra USA og Israel får Dansk Pædiatrisk Selskab til at udsende en »warning« om en mulig sammenhæng mellem vaccination mod COVID-19 og myokarditis, dvs. hjertemuskelbetændelse, og/eller immunologisk overreaktion hos unge og yngre voksne. Myokarditis er primært beskrevet hos drenge og unge mænd. I Danmark har der blandt teenagere hidtil været en case med myokarditis, som var opstået få dage efter vaccination. Desuden har Lægemiddelstyrelsen undersøgt og vurderet fire mulige cases.

Ulrikka Nygaard er overlæge på Rigshospitalet og leder af det nationale forskningssamarbejde i COVID-19 hos børn
Ulrikka Nygaard er overlæge på Rigshospitalet og leder af det nationale forskningssamarbejde i COVID-19 hos børn

Bodil Jessen boj@dadl.dk

3. jun. 2021
5 min.

Læger skal være opmærksomme på en mulig sammenhæng mellem vaccination mod COVID-19 og udvikling af sjældne, men potentielt alvorlige bivirkninger hos unge og yngre voksne.

Sådan lyder meldingen fra overlæge Ulrikka Nygaard fra BørneUngeKlinikken på Rigshospitalet. Dansk Pædiatrisk Selskab udsendte mandag en »warning« til alle danske børneafdelinger om den mulige sammenhæng, der er blevet rapporteret fra bl.a. USA og Israel.

Herhjemme er en teenager blevet indlagt med myokarditis mindre end en uge efter vaccination med Pfizer/BioNTech. Rapporterne fra CDC (Centers for Disease Control and Prevention) viser, at især unge og yngre voksne i 20’erne og 30’erne er i risiko for at udvikle primært myokarditis, men også multisystem inflammatory syndrome MIS-C/A efter vaccination med mRNA-vacciner mod COVID-19.

»Derfor er det vigtigt, at læger er opmærksomme på, at alle yngre nyligt vaccinerede med relevante symptomer bliver undersøgt og henvist til hospitalernes børneafdelinger eller akutafdelinger. Det er jo særlig aktuelt nu, hvor vi er begyndt at vaccinere de første 16-19-årige, og de kommende uger kommer turen til yngre voksne i 20’erne«, siger Ulrikka Nygaard, der er leder af det nationale forskningsnetværk for COVID-19 og MIS-C for børn og unge.

Hun understreger:

»Nyligt vaccinerede unge, der søger læge på grund af brystsmerter, åndenød eller hjertebanken, bør undersøges for myokarditis, og hvis de har vedvarende feber og høj CRP, bør de undersøges for MIS-C/A«, siger hun.

Går ofte over af sig selv

Symptomerne på myokarditis opstår få dage til uger efter vaccinationen. De kan opstå både efter første og anden vaccination, men er dog hyppigst efter anden vaccination.

Myokarditis kan påvises ved hjælp af EKG og måling af hjerteenzymer. Ofte vil tilstanden gå over af sig selv, men patienterne indlægges og overvåges og vil primært modtage understøttende behandling. Cases fra Israel er rapporteret med overvejende milde forløb, men dog med en sygdomsvarighed på flere uger.

»Når det gælder MIS-C, har vi en virksom behandling i form af immunglobulin og binyrebarkhormon, der netop er effektiv over for en tilstand, hvor immunforsvaret overreagerer«, siger Ulrikka Nygaard.

Immunologisk reaktion

Det vides ikke, hvorfor bivirkningerne tilsyneladende primært opstår hos unge og yngre voksne.

»Men der er jo ikke tale om en levende vaccine, så det er sandsynligt, at det er en for stærk immunologisk reaktion – ligesom den, vi ser hos børn og unge med MIS-C. Når det gælder myokarditis, er overreaktionen så rettet mod hjertet. Hvis immunforsvaret bliver trigget på samme måde af vaccinen som af sygdommen, så er det ikke så overraskende, at det kan give samme sygdomsbillede«, siger Ulrikka Nygaard.

Hun oplyser, at langt de fleste immunologiske overreaktioner generelt opstår uger efter en infektion – MIS-C opstår for eksempel 1-6 uger efter COVID-19. Myokarditis er primært observeret allerede få dage efter anden vaccination, men årsagen til den meget hurtige reaktion kan være, at immunforsvaret allerede er aktiveret efter første vaccination. Tilfælde, hvor symptomerne optræder efter første vaccination, kan skyldes, at patienten tidligere har haft en asymptomatisk infektion med SARS-CoV-2.

Forekomsten ukendt

Ulrikka Nygaard oplyser, at forekomsten af myokarditis på nuværende tidspunkt er ukendt. De amerikanske opgørelser om data for mulige vaccinebivirkninger er meget sparsomme. Tilstanden er primært beskrevet hos drenge og unge mænd. I en populærvidenskabelig artikel er det rapporteret, at én ud af 3.000-6.000 unge mænd i alderen 16-24 år fra Israel har fået myokarditis kort tid efter vaccination med Pfizer/BioNTech. Disse tal er endnu ikke publiceret i peerreviewede artikler.

Ulrikka Nygaard kan endnu ikke svare på, hvor bekymret hun er. Det kommer an på udviklingen:

»Vi holder nøje øje med internationale rapporter og nationale indberetninger fra Lægemiddelstyrelsen. Vi har derudover et landsdækkende infektionspædiatrisk forskningsnetværk, hvor alle unge i Danmark, der indlægges med mulige vaccinebivirkninger, registreres«.

Ulrikka Nygaard understreger:

»Som udgangspunkt er vi en lille smule bekymrede, men nu må vi se, hvordan det udvikler sig de næste uger. Lige nu er det primært vigtigt at udbrede viden til praktiserende læger og læger i akutmodtagelser om, at myokarditis og MIS-C/A muligvis er en sjælden komplikation til vaccinen, så disse unge rettidigt kan diagnosticeres og indlægges«.

Svar fra Lægemiddelstyrelsen

Det har desværre ikke været muligt for Ugeskrift for Læger at interviewe Lægemiddelstyrelsens enhedschef Tanja Erichsen om den mulige sammenhæng mellem vaccinationerne og de omtalte tilstande hos unge og yngre voksne. Men hun har sendt følgende skriftlige kommentarer gennem styrelsens presseafdeling:

Lægemiddelstyrelsen har ligesom andre lande modtaget indberetninger om perikarditis (hjertehindebetændelse) og myokarditis efter vaccination. Vi har vurderet tre indberetninger omhandlende tilfælde efter vaccination med Pfizer/BioNtech. I to af disse tilfælde kan det ikke udelukkes, at der er en sammenhæng med vaccinen, mens det er mindre sandsynligt i det tredje tilfælde. Herudover har vi vurderet en indberetning efter vaccination med Moderna, hvor det ligeledes vurderes som mindre sandsynligt, at der er en sammenhæng.

Lægemiddelstyrelsen følger i samarbejde med EMA og de andre nationale lægemyndigheder i EU, indberetninger om perikarditis og myokarditis nøje. Der er ikke påvist en årsagssammenhæng mellem vaccinerne og perikarditis eller myokarditis. EMA er ved at undersøge, om der kan være en sådan årsagssammenhæng.

Lægemiddelstyrelsen kan bekræfte, at vi har modtaget indberetning om det omtalte tilfælde med en ung patient. Vi er i gang med at hastebehandle sagen grundet patientens unge alder. Vi kan ikke på det foreliggende grundlag udtale os yderligere om denne sag.

LÆS OGSÅ: Læger skal holde øje med en sjælden komplikation til infektion med coronavirus hos børn og unge