Skip to main content

Lisbeth Lintz: Vi oplever et urimeligt stort arbejdspres

Ugeskrift for Læger har spurgt lægeformændene, hvad der er de vigtigste emner for dem ved folketingsvalget. Hverdagen som geriater på en medicinsk afdeling bærer præg af en samfundsudvikling med flere ældre og færre læger, siger formanden for Overlægeforeningen.
Overlægeforeningens formand Lisbeth LIntz mærker selv det stigende pres på sygehusene. Det store arbejdspres er helt urimeligt, mener hun. Foto: Joakim Rode.
Overlægeforeningens formand Lisbeth LIntz mærker selv det stigende pres på sygehusene. Det store arbejdspres er helt urimeligt, mener hun. Foto: Joakim Rode.

Ditte Damsgaard, dd@dadl.dk

28. maj 2019
3 min.

Det samlede sygehusvæsen har rigtig travlt, siger Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen. Patienter bliver udskrevet for hurtigt, personalet er presset, og der er brug for et løft til at imødekomme den store udfordring med den demografiske udvikling.

”Når man bliver 85 år, trækker man mere på sundhedsvæsenet end den typiske 20-årige. Men vi skal kunne prioritere og levere flere ydelser af høj faglig kvalitet,” siger hun.

Lisbeth Lintz er overlæge på Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus.

»Jeg er geriater, og min hverdag på sygehuset består i at behandle et stigende antal gamle og multisyge patienter. Det kræver en anden indsats. Det er ikke længere sådan, at patienterne kun fejler én sygdom. Det er vigtigt, at vi er gearet til at tage os af mennesker, der er gamle og svækkede«.

Det vigtigste emne for Lisbeth Lintz i valgkampen er, at psykiatrien får et løft, og at sundhedsvæsenet bliver gearet til at hjælpe de mange patienter i de kommende år.

»Jeg kan mærke presset ved, at der er for få mennesker til en stigende mængder arbejdsopgaver. Vi skal løbe hurtigere, og det betyder, at i en afdeling med stort pres bliver plejepersonalet presset og søger et andet sted hen. Det er naturligvis helt rimeligt. Men det er ikke rimeligt med så stort et arbejdspres«.

»Vi trænger til et løft i antallet af speciallæger i geriatri. Det gør vi også i andre specialer. Vi skal have øget antallet af speciallæger i bl.a. lungemedicin, radiologi og psykiatri. Det skal gøres ved at oprette flere hoveduddannelsesstillinger«.

Faglig kvalitet og patientoplevet kvalitet bør være vigtigst, fremfor økonomiske spændetrøjer. Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen.

Hvor skal speciallægerne komme fra?

»Der skal uddannes flere speciallæger i de specialer, hvor de mangler. Der er masser af yngre læger at tage af, og de vil gerne blive lungemedicinere og geriatere. Det er et spørgsmål om at få oprettet de h-uddannelsesstillinger. Mange opgiver at bliver speciallæger i lungemedicin, fordi der ikke er nok stillinger«.

Hvad bør en kommende regering fokusere på sundhedspolitisk?

»Det vigtigste er at have tillid til os, der arbejder i systemet frem for at fokusere på økonomisk styring og kontrol, så vi kan bruge ressourcer til det, vi er bedst til, nemlig at behandle patienter. Vi vil hellere bruge tiden på at vise, at vi kan levere god diagnostik og behandling end blive målt på ligegyldige pseudoparametre. I dag skal vi først og fremmest overholde budgetterne, mens det er sekundært, om patienten behandles ordentligt. Det er grotesk. Faglig kvalitet og patientoplevet kvalitet bør være vigtigst, fremfor økonomiske spændetrøjer.«

Læs også valg-interview med de øvrige formænd

Helga Schultz: Politikerne skal prioritere og stå på mål for konsekvenserne

Andreas Rudkjøbing: Vi var tit så belastede, at patienterne måtte vente i mange timer

Christian Freitag: Politikernes løfter hænger ikke sammen med virkeligheden