Skip to main content

Liselott Blixt: ”Vigtigt med uafhængige stemmer”

Spørgsmålene fyger om det Nordiske Cochrane Center, efter at dets leder, Peter Gøtzsche, er blevet ekskluderet fra det internationale Cochrane samarbejde. Endelige svar kommer dog ikke foreløbig.

Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk

19. sep. 2018
7 min.

”Jeg kan godt lide, at der er uafhængige forskere, som engang imellem ikke blot synger med på andres vers”.

Sådan siger en af Danmarks mest indflydelsesrige sundhedspolitikere, Liselott Blixt (DF), formand for Folketingets sundheds- og ældreudvalg, om det Nordiske Cochrane Center og dets leder, professor, dr. med. Peter Gøtzsche.

Han blev ekskluderet i sidste uge af det internationale forskersamarbejde, som det nordiske center er en del af, på grund af ”gentagen dårlig opførsel”, som Cochrane-ledelsen formulerede det. Især det nordiske centers kritik af Cochrane-samarbejdets review om HPV-vaccine - et review, som Cochranes ledelse efterfølgende har bakket op - har bidraget til ledelsens beslutning.

Det er første gang i samarbejdets 25 årige historie, at noget sådant er passeret.

Situationen rejser flere spørgsmål, ikke mindst om den faste finansiering, som centeret modtager over finansloven (se faktaboks).

Efter Liselott Blixts vurdering er den dog ikke i fare. I hvert tilfælde ikke nu.

”Nej, umiddelbart tror jeg det ikke”, svarer hun på spørgsmålet, om centeret risikerer at miste sin plads på finansloven.

”Det er vigtigt i disse her tider, hvor flere og flere borgere er utilfredse med f.eks. Sundhedsstyrelsen og har manglende tillid til, hvad der sker på nogle områder. Vi bliver nødt til at have de her uafhængige stemmer”, siger hun.

Det Nordiske Cochrane Center har da også talt Rom midt imod på områder som f.eks. screening og nu, senest, kritikken af reviewet af HPV-vaccinen.

Kritikken har i høj grad generet bl.a. Sundhedsstyrelsen, som har søgt at fremme opbakning til HPV-vaccinen. Her er kritikken af reviewet blevet set som noget, der kunne påvirke opbakningen i befolkningen til vaccinen negativt.

Det er, som det skal være, mener Liselott Blixt.

”Jeg synes, det er godt, at der er nogen, der får andre op på tangenterne”, som hun siger.

Hun er heller ikke specielt optaget af at udstyre centeret med en bestyrelse, som flere har efterlyst, der kunne holde centret og ikke mindst dets leder i ørerne.

For netop det faktum, at ingen i realiteten kan f.eks. fyre centrets leder, Peter Gøtzsche, kan i hendes optik godt ses som en garanti for uafhængigheden (se faktaboks).

”Jeg kan huske, at vi har haft diskussionen for nogle år tilbage, hvor nogle partier mente, man ikke skulle have det set-up, men jeg ved, at vi syntes, det var godt, at vi har konstruktionen”, siger hun.

Hvad nu, hvis det blev en bestyrelse med arms længde fra det politiske niveau?

”Hvordan kan vi gøre noget helt uafhængigt? Hvordan gør man det? Der har Gøtzsche jo været den mand, der har turdet sige folk imod”.

Evaluering på vej

Det forhindrer dog ikke, at Liselott Blixt fuldt ud bakker op om den evaluering af det Nordiske Cochrane Center, som sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har sat i gang.

Sundhedsministeren maner til ro nu.

”Jeg følger naturligvis sagen, men jeg mener ikke, man skal drage forhastede beslutninger”, siger hun til ugeskriftet.dk.

”Jeg har tidligere besluttet - og orienteret Peter Gøtzsche om - at der skal laves en uafhængig evaluering af Nordic Cochrane Center og ministeriets bevilling. Det er generelt god praksis at evaluere anvendelsen af statslige midler”, siger hun.

”Jeg følger naturligvis sagen, men jeg mener ikke, man skal drage forhastede beslutninger Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V)

Peter Gøtzsche selv oplyser, at der fandt et møde sted med ministeren for ca. en måned siden, hvor det fremgik, at der var en evaluering på vej.

"Vi fik at vide, at den ville blive foretaget af en international gruppe", siger han.

"Det var for at undgå påvirkning af de gnidninger, der har været mellem os, Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og andre, der har forskellige interesser at varetage".

Det har ikke været muligt at få oplyst fra ministeriet, hvem der skal foretage evalueringen, hvilket kommissorium, de har, og hvornår der er deadline.

Gøtzsches status

Under alle omstændigheder vil det tage en vis tid, før denne evaluering er på plads. Og i mellemtiden kan der ske meget. For der er andre spørgsmål, som står åbne. F.eks. hvad er Peter Gøtzsches status egentlig?

Han blev stemt ud af bestyrelsen i det internationale Cochrane samarbejde i sidste uge, og efter eget udsagn er han heller ikke medlem af selve samarbejdet mere. Men! Eksklusionen kan appelleres indtil på torsdag i denne uge, og den mulighed har Peter Gøtzsche tænkt sig at benytte, oplyser han til ugeskriftet.dk.

Appellen skal rettes til den bestyrelse, der selv ekskluderede ham, og det er uvist, hvordan processen derefter er, og hvor lang tid den vil tage. Men under alle omstændigheder køber manøvren Gøtzsche tid. I skrivende stund – og formodentlig mens appellen behandles – er Peter Gøtzsche således fortsat bestyrelsesmedlem i det internationale Cochrane samarbejde. Han figurerer da også fortsat på organisationens hjemmeside som sådan.

Den konstellation har allerede skabt ballade. Peter Gøtzsche har således e-mailet ledelsen om, at han ikke kan stå bag den forklaring på hans egen eksklusion, som den øvrige bestyrelse udsendte tidligere på ugen, og som også blev læst op i mandags på organisationens generalforsamling i Edinburgh.

Redegørelsen kom fra ”Cochranes Bestyrelse” står der øverst. Men den er Gøtzsche jo – indtil videre - selv medlem af, og derfor er ”forfatterskabet falsk”, skriver han. Han kræver en undskyldning og gendriver i øvrigt redegørelsens elementer punkt for punkt.

Fakta

Fakta