Skip to main content

Peter Gøtzsche smidt ud af Cochrane

I dag kan blive en skæbnedag for det dybt splittede internationale forskernetværk Cochrane Collaboration. Kan generalforsamlingen hele netværket, der er i strid med sig selv om mål og midler?

Af Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk

17. sep. 2018
6 min.

EDINBURGH - I eftermiddag er der generalforsamling i det internationale Cochrane-samarbejde, som de seneste dage har været begivenhedsrige for.

Forskernetværket plejede at være vidt berømmet for sine opsummerende oversigtsartikler - såkaldte reviews (se faktaboks). De seneste dage har det dog mest handlet om personfejder, advokatundersøgelser og ikke mindst eksklusion af en af netværkets egne grundlæggere.

Sidste uge mødtes bestyrelsen, og som ugeskriftet.dk berettede torsdag i sidste uge, var der på forhånd forventninger om, at længerevarende divergenser ville præget mødet. Lederen af det Nordiske Cochrane Center, professor, dr. med. Peter Gøtzsche, mente, at mødet ligefrem ville blive skueplads for en "magtkamp".

Det skulle vise sig at holde stik.

Farvel Gøtzsche

Fredag udsendte Peter Gøtzsche selv en længere og tilsyneladende velforberedt udtalelse, hvori han meddelte, at han var blevet stemt ud af bestyrelsen. Seks af de 13 medlemmer ville have ham ud, én afholdt sig fra at stemme, og eksklusionen var en realitet. Gøtzsche kunne endvidere berette, at fire andre bestyrelsesmedlemmer derefter havde forladt bestyrelsen i protest mod udelukkelsen.

Årsagerne rækker flere år tilbage og deler sig overordnet set i to "ben" - et personligt og et politisk.

Det personlige handler om Peter Gøtzsche og direktøren i Cochrane, Mark Wilson. Ifølge en opsigtsvækkende blog publiceret i går på BMJ Evidence-Based Medicines hjemmeside - skrevet af en af Peter Gøtzsches egne medarbejdere fra det Nordiske Cochrane Center - er essensen, at Wilson gentagne gange har fundet, at Gøtzsche ikke i tilstrækkelig grad har præciseret, hvornår han agerede som sig selv, og hvornår han agerede som repræsentant for Cochrane samarbejdet. Det bestred Gøtzsche.

Modsætningsforholdet blev så grelt, at bestyrelsen bad et advokatfirma undersøge spørgsmålet, ligesom juristerne skulle undersøge beskyldninger, som Gøtzsche havde rettet mod Wilson, som grundlæggende handlede om overdreven kommercialisering og dårlig ledelse.

Juristerne "frifandt" ifølge blogindlægget begge mænd.

Uafhængig af hvem?

Det politiske "ben" handler om, at Gøtzsche mener, at Cochrane under den nuværende ledelse har bevæget sig i en uheldig, mere kommerciel retning og væk fra den ideelle, uafhængige forskning, som samarbejdet fra starten i 1993 ønskede at fremme.

Såvidt årsagen. Anledningen handler imidlertid primært om uenigheden om det HPV-review, som en række Cochrane-forskere offentliggjorde i maj. Det blev som omtalt på ugeskriftet.dk for nylig kritiseret af forskere fra det Nordiske Cochrane Center for bl.a. at have udeladt en række studier og underspillet rapporter om skadevirkninger.

Kritikken blev dernæst gendrevet af Cochrane-ledelsen, og der kan forventes yderligere korrespondance i sagen.

HPV-sagen rejser spørgsmål om ikke blot den uafhængighed af først og fremmest af industrien, der altid har været kernen i netværkets arbejde. Cochrane har allerede fjernet sig fra de spritrene hænders politik og accepterer i dag en vis nærhed. Som ovennævnte blog beskriver det:

"I dag tillader Cochrane op til halvdelen af forfatterne til et review at have interessekonflikter, en politik som vidt og bredt kritiseres internt, og som i det store og hele er ukendt for offentligheden".

Men med HPV-sagen har et andet spørgsmål meldt sig: Om Cochrane er blevet for tæt med sundhedsmyndighederne? For slet ikke at tale om at komme for tæt på de bidragydere - typisk fonde - som giver store bidrag til Cochrane.

Andre farer lurer

I dag er der som nævnt generalforsamling i forbindelse med det årlige stormøde, som Cochrane Collaboration holder. Ved den lejlighed vil de interne splittelser selvsagt figurere prominent.

Og det store spørgsmål skal besvares: Hvad skal der ske? Med ledelsen? Med os?

Ledelsen selv sendte fredag en kort udtalelse ud, hvoraf det fremgik, at yderligere to bestyrelsesmedlemmer havde trukket sig - dog ikke i protest - men således at rest-bestyrelsen kan fortsætte med at agere, indtil der kan holdes nyvalg. I henhold til vedtægterne skal bestyrelsen bestå af en bestemt procentdel medlemsvalgte medlemmer, og den procentdel var ikke opfyldt, med mindre to af de bestyrelsesudpegede medlemmer trak sig.

Hvornår der bliver valg, er uvist. Det vil ske snarest, skriver den nu stærkt decimerede bestyrelse. Men meldingerne fra generalforsamlingen kan få betydning. Bl.a. for, om de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer ønsker at stille op igen. Om Peter Gøtzsche gør.

For Cochrane-samarbejdet selv er udviklingen selvsagt tragisk. I forvejen er samarbejdet belastet af ikke blot sådanne forskerfejder, som verden har set om f.eks. HPV-vaccinen, men også f.eks. kvaliteten af reviews og bekymring over bias i den forskning, som ligger til grund for selvsamme reviews.

Som ovennævnte blog citerer en af forskerne tilknyttet det Nordiske Cochrane Center: "Hvis der kommer skrald ind, så kommer der også skrald ud".

Uanset hvad generalforsamlingen måtte have at sige om den nuværende splittelse i organisationen, lurer der andre farer på de uafhængige forskere og deres netværk.

Faktaboks

Fakta