Skip to main content

LVS: Skæres kagen rigtigt, vil reformen kunne gavne både patienter og sundhedspersonale

Mange gode tanker, som skåret rigtigt vil skabe større sammenhæng for patienterne og klogere brug af arbejdskraft og andre ressourcer, vurderer formand for Lægevidenskabelige Selskaber, Susanne Axelsen, der dog også frygter manglende politisk mod til at føre forslagene ud i virkeligheden.

»Vi bakker op om at klæde nye speciallæger bedre på til at behandle patienter med flere sygdomme. Samtidig skal vi holde fast i, at hospitalerne skal have kapacitet til at udvikle ny behandling og fastholde et højt niveau af ekspertise«, siger Susanne Axelsen, formand for Lægevidenskabelige Selskaber (LVS). Foto: Kåre Viemose
»Vi bakker op om at klæde nye speciallæger bedre på til at behandle patienter med flere sygdomme. Samtidig skal vi holde fast i, at hospitalerne skal have kapacitet til at udvikle ny behandling og fastholde et højt niveau af ekspertise«, siger Susanne Axelsen, formand for Lægevidenskabelige Selskaber (LVS). Foto: Kåre Viemose

Charlotte Kiil Poulsen, ckpo@dadl.dk

12. jun. 2024
3 min.

Tirsdag kom den længe ventede rapport fra Sundhedsstrukturkommissionen med tre forslag til forvaltningsmodeller og seks tværgående anbefalinger, som kommissionen mener, politikerne skal gennemføre, uanset hvilken model de ender på.

Anbefalingerne går blandt andet på at ændre de organisatoriske rammer for det almenmedicinske tilbud, data- og digitaliseringsområdet, psykiatriområdet, fordelingen af ressourcer i sundhedsvæsenet og praktiserende speciallæger.

Formand for Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), Susanne Axelsen, ser mange gode takter:

»En stærkere position til almen praksis og de praktiserende speciallæger ligger lige til højrebenet. Det samme gør psykiatriens integration i det samlede sundhedsvæsen og en stærk national hånd, når det gælder bl.a. digitalisering og brug af data«, siger hun.

Tilpasset fordeling af ressourcer

Susanne Axelsen hæfter sig særligt ved den anbefaling, som omhandler en tilpasset fordeling af ressourcer i sundhedsvæsenet, hvor primærsektoren skal styrkes, og hvor den geografiske fordeling af sundhedstilbud skal være bedre fordelt med henblik på at nedbringe den geografiske og sociale ulighed i sundhed.

Blandt andet foreslår kommissionen »et vækstloft for sygehuslæger inden for udvalgte geografiske områder og eventuelt specialer, som skal understøtte, at flere læger søger mod sygehuse uden for de store byer«.

Det er gode intentioner, mener Susanne Axelsen, men forudser også, at det kan blive svært:

»Det bliver mere udfordrende, når det handler om at flytte ressourcer væk fra sygehusene. Intentionerne er gode, og kan vi mindske uligheden i sundhedsvæsenet ved at stimulere læger og andet personale til at løfte opgaverne i de mest udsatte dele af sundhedsvæsenet, så er det et vigtigt skridt. Det må gerne blive prestigefyldt at arbejde med – og forske i – de store folkesygdomme«.

Rapporten peger på, at der skal være »et større fokus på faglig bredde og generalistkompetencer i speciallægeuddannelsen«.

»Vi bakker op om at klæde nye speciallæger bedre på til at behandle patienter med flere sygdomme. Samtidig skal vi holde fast i, at hospitalerne skal have kapacitet til at udvikle ny behandling og fastholde et højt niveau af ekspertise«, siger Susanne Axelsen.

Kan anbefalingerne føres ud i virkeligheden?

Hvor stor en reform, vi kan forvente os, er Susanne Axelsen i tvivl om, og hun frygter manglende politisk mod. To ud af de tre modeller, kommissionen foreslår, flytter en stor del af de kommunale opgaver over i 8-10 nye enheder eller regioner, mens den tredje model til forveksling ligner den opbygning, vi har i dag.

»Min bekymring kan være, om rapportens åbenlyse faglige styrker kan veksles til politik. Gjort rigtigt, kan det absolut give mening, men kan Venstres og Socialdemokratiets borgmestre gå til valg næste år på at flytte en femtedel af de kommunale opgaver væk? Vi risikerer derfor at stå tilbage med model tre, som blot er en justering af det nuværende, og det vil være et antiklimaks i betragtning af de enorme forventninger, der er til en reform af sundhedssektoren«, vurderer Susanne Axelsen.

Hun understreger samtidig, at LVS meget gerne vil hjælpe med at udvikle kvalitetsstandarder på tværs af sektorer, som rapporten efterspørger.