Skip to main content

Mange patienter i psykiatrien oplever symptomforværring under coronapandemien

Et kvalitetsudviklingsprojekt fra Psykiatrien i Region Midtjylland viser, at mange mennesker med psykisk sygdom oplever symptomforværring, der synes relateret til coronapandemien. Det har givet anledning til en række anbefalinger til klinisk praksis.

Foto: Melissa B. Kirkeby Yildirim, AU.
Foto: Melissa B. Kirkeby Yildirim, AU.

Britt Lindemann bli@dadl.dk

12. maj 2020
06 min

Imens læger blev omdirigeret til uvante specialer, hvide telte skød op som paddehatte, og mange behandlinger blev aflyst, fik professor Søren Dinesen Østergaard og et lille hold af kolleger en opgave af ledelsen af Psykiatrien i Region Midtjylland: Afdæk pandemiens indflydelse på patienterne i psykiatrien med henblik på kvalitetsudvikling. Hundredtusindvis af journalnotater blev screenet først elektronisk og siden manuelt for at afdække symptomforværring med baggrund i coronapandemien.

Søren Dinesen Østergaard, der er professor ved Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet og læge ved Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien, forklarer baggrunden for at kaste sig ud i et større projekt midt i en pandemi som følger:

»Da coronavirus kom til Danmark, og landet lukkede ned, opstod der en fornemmelse blandt klinikerne af, at nogle af vores patienter synes at opleve ret markant symptomforværring. Det var dog svært at få et indtryk af omfanget – og om det var et reelt klinisk problem, der skulle adresseres på en særlig måde. Derfor fik mine kolleger og jeg til opgave at afdække og monitorere forekomsten af dette fænomen ud fra en omfattende journalgennemgang og på den baggrund komme med nogle råd til, hvordan situationen kan håndteres i klinisk praksis«.

Patienter rammes bredt

Som med mange andre af sundhedsvæsenets initiativer under coronapandemien er det gået stærkt med at udføre kvalitetsudviklingsprojektet, og resultaterne foreligger allerede. De bekræfter klinikernes bange anelser om sygdomsforværring.

»Vi har fået et klart indtryk af, at en stor del af vores patienter synes at have det ekstra svært i denne periode. Ikke nødvendigvis kun fordi de er bange for at blive smittet med coronavirus, selvom der bestemt er nogle, der er angste og svært forpinte på den baggrund, men også på grund af tabet af rutiner og støtte i dagligdagen«, forklarer Søren Dinesen Østergaard.

På forhånd var det nemt at forestille sig, at det primært ville være patienter med angstlidelser og depression, der var særligt udfordret af symptomforværring, fordi pandemien giver en naturlig grund til at være påpasselig og bekymret for fremtiden.

»Men vi ser faktisk, at vores patientpopulation rammes bredt – på tværs af diagnoser og aldersgrupper. Der var også eksempler på symptombedring, der synes at have baggrund i pandemien, men det dominerende billede var desværre en klar tendens til destabilisering og forværring. Dette skyldes selvfølgelig delvist datakilden, altså patientjournalerne, hvor der er en naturlig tilbøjelighed til, at det er patienter med forværring, der skrives om, og at fokus i høj grad er på dokumentation af det patologiske«.

Anbefalinger til klinisk praksis

Screeningen af journalnotaterne er mundet ud i fire konkrete anbefalinger til ledelsen af Psykiatrien i Region Midtjylland, der skal være med til at hjælpe patienterne bedst muligt igennem pandemien.

»Selvom vi ud fra kvalitetssikringsprojektet ikke kan være sikre på, at det vitterligt er pandemien, der har forårsaget forværring af psykisk sygdom, så lader vi tvivlen komme patienterne til gode og forsøger at agere så godt vi kan ud fra den viden, vi har«, forklarer Søren Dinesen Østergaard.

Med baggrund i journalgennemgangen har ledelsen fået fire råd, som Søren Dinesen Østergaard og hans kolleger tror kan bidrage til bedre behandling. Rådene spænder vidt fra begrænsning af den medieeksponering, der ser ud til at være udløsende faktor for forværring, til fokus på træning, der for mange patienter er et stort afsavn, fordi træningsfaciliteter er lukket. Det betyder, at mange mister en vigtig copingstrategi og en del af deres daglige struktur. Særligt fokus er der naturligvis også på kernen i det psykiatriske arbejde:

»Det handler om at skærpe fokus på pandemirelateret psykopatologi, herunder at have ekstra opmærksomhed på selvmordsrisiko. På den måde sikrer vi, at patienterne kommer gennem pandemien på bedst mulige måde«, siger Søren Dinesen Østergaard.

Følges op af forskningsprojekt

Selvom arbejdet har givet anledning til konkrete anbefalinger, er Søren Dinesen Østergaard helt opmærksom på begrænsningerne ved det kvalitetsudviklingsprojekt, han har været med til at gennemføre. På grund af den ekstraordinære situation har han og hans kolleger taget udgangspunkt direkte i det »økologiske journalmateriale« fra den kliniske praksis for at kunne give et løft nu og her.

Fordi patienterne ikke er blevet spurgt systematisk ind til, hvordan coronapandemien påvirker dem, viser undersøgelsen ikke, hvordan det står til i den samlede patientpopulation, og derfor er arbejdet da heller ikke slut. Målet er et egentligt forskningsprojekt, og en hastebevilling fra Novo Nordisk Fonden er allerede i hus.

»Der er behov for forskning på dette område, og mine kolleger og jeg er netop nu i færd med at designe en spørgeskemaundersøgelse, hvor vi sigter mod at få systematisk viden om, hvordan folk med psykiske sygdomme er påvirket af pandemien. Jeg tror, at undersøgelsen vil vise, at symptomforværring under pandemien er reglen snarere end undtagelsen«, siger Søren Dinesen Østergaard afslutningsvis.

LÆS OGSÅ:

Det psykiatriske dilemma

Faktaboks

Fakta

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen