Skip to main content

Muligheder og dilemmaer: GPT-4's rolle i sundhedsvæsenet

Bogens tre forfattere, en Microsoft-AI-ekspert, en sundhedsjournalist og en læge, udforsker mulighederne og fremstiller faldgruberne for brugen af store sprogmodeller i sundhedsvæsenet. Læs anmeldelse af Andreas Pihl.

Ny bog udforsker mulighederne og udfordringerne ved store sprogmodeller (LLMs) og AI i sundhedsvæsenet. Cover: Pearson.
Ny bog udforsker mulighederne og udfordringerne ved store sprogmodeller (LLMs) og AI i sundhedsvæsenet. Cover: Pearson.

Andreas Pihl, læge, medicinsk leder i Roche Diagnostics. Interessekonflikter ingen

29. jun. 2023
3 min.

Fakta

The AI revolution in medicine: GPT-4 and beyond

Hvordan kan man bruge GPT-4 i sundhedsvæsenet? Hvad er mulighederne og udfordringerne ved store sprogmodeller (LLMs) og AI i sundhedsvæsenet? Microsoft investerede 10 mia. dollars i OpenAI og fik derfor mulighed for at lege med GPT-4 før resten af verden. Det er der kommet en rigtigt god bog ud af, hvor de tre forfattere – en Microsoft-AI-ekspert, en sundhedsjournalist og en læge – udforsker mulighederne og fremstiller faldgruberne for brugen af LLMs i sundhedsvæsenet.

Bogens fineste karakter er, at den fremstiller mange konkrete eksempler, der viser, hvordan man kan bruge værktøjet i forskellige situationer. Når sundhedsteknologier og AI omtales, er det netop det konkrete, der ofte mangler, og det er bogens bedste træk, hvilket også giver læseren mulighed for at danne sit eget indtryk af, om GPT-4 kan bruges til noget i vedkommendes hverdag. I de mange chat-samtaler viser forfatterne, hvordan GPT-4 kan bruges af patienter til at forstå symptomer og sygdom bedre, og hvordan værktøjet i lægernes hænder kan hjælpe med alt fra den diagnostiske proces med differentialdiagnostiske overvejelser over genetisk udredning til behandlingsforslag og meget mere.

GPT-4 kan skrive resuméer af lange notater, skrive epikriser, hjælpe med mange dele af det videnskabelige arbejde, både i studiedesign og udførelse samt litteratursøgning og skrivning af videnskabelige artikler. Vær dog opmærksom på, at de nyeste ICMJE-guidelines kræver, at det angives, om artiklens forfattere har brugt AI til at skrive indholdet. GPT-4 kan også hjælpe med at analysere laboratoriesvar – ret overbevisende endda – og komme med diagnoseforslag og yderligere udredningsforslag.

I bogen diskuterer forfatterne, om sprogmodellen rent faktisk forstår sit output, altså de svar, den giver dig. Det diskuteres i faglige kredse, men bogens forfattere angiver, at GPT-4 på sin vis forstår noget af det, den skriver. Vi nærmer os »generel AI«.

GPT-4 erstatter ikke sundhedspersonalet, og man skal være varsom med brugen, da den ofte hallucinerer og kan udtrykke nonsens lige så overbevisende som en rutineret speciallæge. GPT-4 er notorisk dårlig til at give referencer og er ikke bedre end de data, den er trænet på – hvilket er store dele af internettet – uden OpenAI. Det betyder, at der er mange bias i brugen, og man skal bevare sund skepsis.

»GPT-4 erstatter ikke sundhedspersonalet, og man skal være varsom med brugen, da den ofte hallucinerer og kan udtrykke nonsens lige så overbevisende som en rutineret speciallæge«.Andreas Pihl, læge, medicinsk leder i Roche Diagnostics.

Du kan lege gratis med GPT-4 enten via Bing Chat eller Openai.com. Brug din sunde fornuft, og giv den ikke information, som du ikke ville kunne have liggende i venteværelset. Jeg selv bruger den til at skrive skabeloner, til at svare på kringlede e-konsultationer, til at bevare en empatisk og venlig tone (bedre end læger), til at lave rammeaftaler med det lokale plejehjem og til at søge viden i store mængder information med mere.

Med internettet fik verden ubikvitær adgang til information, og med AI og LLMs får verden adgang til intelligens. Bogen udstiller på fineste vis eksempler på brugen af denne teknologi, så kan du selv danne dig en mening om resultatet.