Skip to main content

Næste generation af psykiatere mangler også

Udover aktuel psykiatermangel, viser nye tal, at psykiatrien også har problemer med at skaffe næste generation. Yngre Læger-formand foreslår løsning.

Camilla Rathcke er formand for Yngre Læger: Foto: Palle Peter Skov
Camilla Rathcke er formand for Yngre Læger: Foto: Palle Peter Skov

Anders Heissel, ah@dadl.dk

17. jan. 2017
2 min.

Den psykiatriske afdeling på Holstebro Sygehus lukker den 1. februar på grund af mangel på psykiatere. Dermed er lukningen et billede på et generelt problem med psykiater-mangel, der ifølge en sammentælling foretaget af DR viser mindst 113 ledige psykiaterstillinger.

Og hvis man retter blikket mod fremtidens psykiatere er der desværre ikke godt nyt. Ifølge en nye tal over ubesatte hoveduddannelsesforløb over hele landet var der i 2016 i alt 20 ubesatte hoveduddannelsesforløb inden for psykiatrien ud af de 54 dimensionerede stillinger.

Forklaringen kan ifølge formanden for Yngre Læger, Camilla Rathcke, være følgende:

”De ubesatte hoveduddannelsesforløb inden for psykiatrien kan være et udtryk for, at området gennem mange har været udfordret på at have tilstrækkelige ressourcer, tilstrækkelig politisk fokus og et dårlig arbejdsmiljø. De faktorer betyder en hel del, når yngre læger beslutter sig for, hvilket speciale de skal vælge og hvilken faglig verden de skal være en del af,” siger Camilla Rathcke.

Løsningen er her:

Men hun peger samtidig på løsningen, også set ind i et mere generelt tema om at skaffe læger nok til andre specialer.

”Vi ser gerne, at man laver flere kombinerede forløb mellem en introduktionsstilling og et hoveduddannelsesforløb. Så man vidste som yngre læge, at hvis man gennemførte en introduktionsstilling i psykiatrien var man også sikker på en hoveduddannelsesstilling inden for specialet og måske endda de sted, man gerne vil være. På den måde planlægger man sin karriere på lidt længere sigt, og det kunne godt tiltrække flere unge læger,” siger Camilla Rathcke.

Regeringens Lægedækningsudvalg vil i morgen onsdag offentliggøre en række forslag til, hvordan problemet skal løses.

På den måde planlægger man sin karriere på lidt længere sigt, og det kunne godt tiltrække flere unge læger. Camilla Rathcke, formand for Yngre Læger

Flest ubesatte i almen medicin

Det samlede antal ubesatte hoveduddannelsesforløb – set i forhold antal dimensionerede stillinger – i 2016 er i alt 130, hvoraf de 20 stillinger er inden for psykiatrien. Flest ubesatte hoveduddannelsesstillinger er inden for specialet almen medicin med 47 ubesatte stillinger ud af dimensionerede 252 stillinger.

Manglen på psykiatere er ikke et nyt problem. I 2013 vidste en optælling foretaget af Ugeskrift for Læger, at psykiatrien mangler mindst 150 speciallæger.