Skip to main content

Ny bog kommunikerer i øjenhøjde om farmakologi

Bogen er velegnet til det hurtige overblik over den almindelige farmakologi og henvender sig især til yngre sundhedsprofessionelle på vej ind i arbejdet.

Cover: FADL’s Forlag

Maija Bruun Haastrup, speciallæge i klinisk farmakologi. Interessekonflikter: MBH har tidligere arbejdet på samme afdeling som forfatterne.

21. maj 2024
3 min.

Fakta og vurdering

Praktisk farmakologi, 3. udgave

Den lille, lettilgængelige håndbog »Praktisk farmakologi« foreligger nu i tredje udgave. Bogen er velegnet til det hurtige overblik over den almindelige farmakologi og henvender sig især til yngre sundhedsprofessionelle på vej ind i arbejdet. De to forfattere, Anton Pottegård og Tore Bjerregaard Stage, har gennemrevideret bogen, som har det udtrykkelige formål at give en introduktion til den hyppigste farmakologi i primærsektoren.

Bogen er opdelt i tre dele, hvoraf den første omhandler de 100 mest anvendte lægemiddelgrupper, som tilsammen udgør omkring 95% af den receptpligtige medicin i Danmark.

Anden del beskriver 25 forskellige situationer, som kan håndteres med håndkøbsmedicin, mens tredje del består af små beskrivelser af udvalgte farmakologiske områder.

Den første del gennemgår i en kortfattet og ensartet form de hyppigst brugte lægemiddelgrupper fra kunstig tårevæske til methotrexat. De enkelte grupper og lægemidler beskrives på 1-2 sider hver med mulige indholdsstoffer, primær anvendelse, virkningsmekanisme, de almindeligste og vigtigste bivirkninger samt en række udvalgte, særlige oplysninger, f.eks. forholdsregler under graviditet, indtag med mad etc. Dette afsnit fungerer fint som et opslagsværk, men er naturligvis ikke udtømmende.

Anden del af bogen beskriver en række scenarier, som kunne optræde ved skranken på apoteket. Hvert enkelt emne omtales med mulige lægemidler og herefter en række særlige oplysninger, eksempelvis håndteringen af forstoppelse med forskellige laksantia og gængse gode råd til patienten. Dette afsnit er især praktisk til unge og uerfarne sundhedsprofessionelle, som kan have brug for en kortfattet, samlet beskrivelse af håndteringen af disse almindelige problemstillinger.

»Det er en styrke, at bogen kommunikerer i øjenhøjde, og den vil især tiltale studerende eller nye læger, som arbejder med de mest almindelige lægemidler, men mangler i sagens natur al den øvrige farmakologi« Maija Bruun Haastrup, speciallæge i klinisk farmakologi.

Den sidste del af bogen ligner mere kapitler fra traditionelle farmakologibøger med en kort gennemgang af emner som tilskudsregler, dosisregning og bivirkninger. Denne del vinder imidlertid ved nærmere bekendtskab ved at være kortfattet og præcis i sin information. For eksempel beskrives på kun to en halv side det vigtigste, som alle sundhedsprofessionelle bør vide om bivirkninger samt håndtering og indberetning af disse.

Bogen bærer præg af forfatternes baggrund i farmaci, og man mærker hele bogen igennem den tilgang til information, som man ville forvente at møde ved skranken på apoteket.

Det er en styrke, at bogen kommunikerer i øjenhøjde, og den vil især tiltale studerende eller nye læger, som arbejder med de mest almindelige lægemidler, men mangler i sagens natur al den øvrige farmakologi. Bogen kan derfor ikke bruges som en regelret farmakologibog. Som et bekvemt opslagsværk til behandlingen af de tilstande, som langt hovedparten af patienter døjer med, har »Praktisk farmakologi« dog en klar berettigelse.

Denne anmelder hører næppe ikke til den primære målgruppe for bogen, men har været godt underholdt undervejs. Det er meget velkomment, at forfattere af farmakologibøger arbejder med formidlingsteknik, da emnet – uanset hvor spændende det i øvrigt ellers er – kan have tendens til at virke lidt støvet.

En lille anke er det, at bogen tilsyneladende er udkommet en tand for hurtigt til en grundig korrekturlæsning – det er en skam, at der optræder copy-paste-fejl, hvor hele afsnit gentages i to på hinanden følgende lægemiddelgrupper, men fraset skønhedsfejl som denne er der tale om en god bog til den rigtige målgruppe.