Skip to main content

Ny grundbog i patientsikkerhed

Den nye danske grundbog »Patientsikkerhed, UTH og risikostyring« giver er en god introduktion til begreberne i patientsikkerhed. Dog savner anmelderen større fokus på redskaber i patientsikkerhedsarbejdet til læger og ledere.
Cover: FADL’s Forlag
Cover: FADL’s Forlag

Beth Lilja, speciallæge og tidligere direktør Dansk Selskab for Patientsikkerhed og tidligere lægefaglig direktør Sjællands Universitetshospital. Interessekonflikter: ingen

25. jul. 2022
3 min.

Bogen »Patientsikkerhed, UTH og risikostyring – grundbog til sundhedsprofessionelle« beskriver de metoder, der anvendes i patientsikkerhedsarbejdet, og introducerer disciplinens væsentligste problemstillinger.

Faktaboks

Fakta

En dansk lærebog om disse emner har været savnet. Det er godt 20 år siden, patientsikkerhedsbegrebet blev introduceret i Danmark, og det er første gang, der publiceres en lærebog om begreberne og metoderne. Bogen omfatter dels et historisk overblik over introduktionen af patientsikkerhed, den introducerer de forskellige analysetyper, der siden har været brugt såvel med udgangspunkt i hændelser, der er sket, samt i de analysetyper, der identificerer og har til hensigt at forbygge kommende hændelser.

Kapitlerne er skrevet af personer med særlig interesse og viden inden for de enkelte områder. Det betyder også, at niveauet og konkretiseringen af de forskellige problemstillinger er meget uens. F.eks. er kapitlet af Solvejg Kristensen, MHSc, ph.d., om måling og forståelse af patientsikkerhedskultur meget konkret, uden at det er overfladisk og kan stort set gøre læseren i stand til at introducere målinger i sin organisation. Kapitlet af Simon Tulloch, psykolog, introducerer et mindre kendt og omtalt aspekt ved patientsikkerhedsarbejdet: psykologisk tryghed. Det er et spændende kapitel, og det vil være givende, hvis kvalitetsorganisationerne fremover kan inddrage de aspekter i arbejdet i langt højere grad. De svageste kapitler omhandler de proaktive analyser.

Netop den type analyser er der erfaring for, at det er alt for let af fare vild i, og de kan sluge mange menneskers tid, uden at der reelt gør en forskel. Desuden savnes i de kapitler helt lavpraktiske forslag til, hvilke roller der er vigtigst at have repræsenteret, hvilken kompetence lederen af analysen skal have, hvor mange timer, uger og måneder der typisk bruges på analysen osv. Jeg tvivler på, at den del af bogen er den enkelte kvalitetsmedarbejder til stor hjælp. Kapitlet af Anna Murphy, lektor og cand jur, om de legale aspekter af UTH-rapportering er helt faktuelt, og her end ikke antydes de store udfordringer sundhedsprofessionelle i stigende grad ser i systemet, og som særligt blev tydeligt efter »#Detkunnehaveværetmig-bølgen«.

Forlaget tager store ord i munden, når de i bagsideteksten beskriver, at bogen henvender sig til alle sundhedsprofessionelle og ledere i sundhedssystemet, alt for store ord. Ikke en eneste driftsansvarlig leder eller læge har bidraget til bogen, ligesom ledernes særlige ansvar for patientsikkerhedsarbejdet ikke er beskrevet. Og i sidste ende er ansvaret for sikkerheden et ledelsesansvar, der ikke kan uddelegeres til aldrig så dygtige kvalitetskonsulenter.

Sammenfattende er det dog en bog, der hilses velkommen og vil være en god introduktion til begreberne i patientsikkerhed for kvalitetsmedarbejdere i driftsorganisationerne. Og så håber jeg på, at der kommer et bind to, der graver nogle spadestik dybere, så også ledere og læger får et redskab til patientsikkerhedsarbejdet.

Læs også:

»Bogen kan anbefales til alle med arbejde i og interesse for ledelse i sundhedsvæsenet«

Ny debatbog om konflikter og problemer i det danske sygehus- og sundhedsvæsen