Skip to main content

»Ny grundbog om delirium bør være obligatorisk læsning for alle personalegrupper«

Bogen »Delirium – Grundbogen« gennemgår på fineste vis alt, man bør vide om delirium, herunder definition, patofysiologien, diagnosticering, screening, forebyggelse, pårørendeinddragelse og efterfølgende opfølgning og rehabilitering, skriver anmelder og læge Martin Schultz.

Cover: FADL's Forlag

Martin Schultz, afdelingslæge, ph.d., speciallæge i geriatri. Interessekonflikter: ingen.

12. dec. 2022
2 min.

Fakta

Delirium - Grundbogen

»Delirium« er en ny grundbog om den vigtige og hyppigt forekommende tilstand »delir«, som kan ramme alle hospitalsindlagte patienter, unge såvel som ældre og raske såvel som kronisk syge og skrøbelige. Bogen gennemgår på fineste vis alt, man bør vide om delirium, herunder definition, patofysiologien, diagnosticering, screening, forebyggelse, pårørendeinddragelse og efterfølgende opfølgning og rehabilitering.

Bogen er opdelt i relevante kapitler, som giver en grundig og opdateret indføring i tilstanden, sproget er letlæseligt, men præcist og velovervejet og kan læses af alle faggrupper. Der er både generelle kapitler og kapitler til specifikke patientgrupper, som opererede, børn/unge, ældre og kritisk syge og intensivpatienter. Kapitlerne om specifikke patientgrupper kan sagtens læses alene, og hele bogen fungerer ganske fint som opslagsværk og dækker de mange aspekter af tilstanden. Det er særligt interessant at læse om patienter, og pårørendes oplevelser i forbindelse med delirium er virkelig tankevækkende som kliniker, der ser (og overser) tilstanden dagligt.

Forfatterne har igennem hele bogen lagt væk på at gennemgå den nuværende evidens og suppleret med patientcases og eksempler på håndgribelige interventioner eller behandling, som umiddelbart vil kunne overføres til klinikken. Bogen argumenterer flere gange helt relevant for vigtigheden af systematisk forebyggelse, tidlig opsporing, screening, udredning og tværfaglig multifaktoriel håndtering, hvilket er grundprincipperne for håndtering af delirium, som altid er et symptom på underliggende sygdom og ofte multifaktoriel.

Som forfatterne også fremhæver, er delirium en ofte overset tilstand med alvorlige konsekvenser for patienter, pårørende og sundhedsvæsenet. Viden om erkendelse, forebyggelse og håndtering af delirium bør være opdateret og udbredt på hospitalsafdelinger og i primærsektoren og »Delirium – Grundbogen« bør være obligatorisk læsning for alle personalegrupper. Den kan varmt anbefales herfra.