Content area

|

Nytiltrådt cheflæge på fødeområdet i Roskilde: »Ny genopretningsplan sender et meget stærkt signal«

En helt ny genopretningsplan for fødeområdet på SUH Roskilde vækker begejstring hos både nytiltrådt cheflæge og den overlæge, som sagde op i protest over forholdene. Antallet af jordemødre og speciallæger opnormeres på den lange bane, og her og nu sendes endnu flere fødende til andre hospitaler, ligesom læger fra Nordjylland hjælper sommeren over.
Helene Hvidman, der tiltrådte 1. juni som cheflæge på fødeafdelingen på SUH Roskilde. Foto: Palle Peter Skov
Forfatter(e)
Line Felholt, kontaktlinef@gmail.com

Hver tirsdag sommeren igennem rejser Anya Eidhammer eller en af hendes kolleger med en jordemoder over til fødeafdelingen på Roskilde Sygehus. Det er en rejse på flere timer fra deres egen arbejdsplads, fødeafdelingen på Regionshospital Nordjylland i Hjørring.

Strækningen tilbagelægger de på deres fridage, fordi den kollegiale afstand er kort.

»Vi snakkede om det og følte både en trang og en forpligtelse til at hjælpe vores kolleger. Og vores fødende. Alle fødende i hele Danmark skal have et godt fødselstilbud. Derfor kontaktede vi vores ledelse, som heldigvis syntes, det var en god ide«, fortæller ledende overlæge på fødeafdelingen i Hjørring Anya Eidhammer.

Som sagt så gjort. I sidste uge var hun afsted sammen med en jordemoder, og tirsdag i denne uge var endnu en duo fra Nordjylland igen i Roskilde. Sådan fortsætter det juli og august igennem, hvor Hjørring-holdet vil assistere ved blandt andet elektive kejsersnit.

Tiltaget er én brik i den genopretningsplan, som ledelsen på SUH Roskilde lancerede for nyligt efter ugers tiltagende mediedækning af kaotiske forhold på fødeafdelingen i Roskilde. En genopretningsplan, som konkret består af, at man nu sender yderligere cirka 20 fødende til andre sygehuses fødeafdelinger hver måned hen over sommeren – altså ud over de 45 fødende, som man i forvejen sendte videre til andre hospitaler hver måned. Men også en genopretningsplan, der på den længere bane betyder, at sygehusledelsen vil genoprette den pressede fødeafdeling ved opnormering af både jordemødre og speciallæger på fødeafdelingen. Planen er at opnormere med blandt andet seks speciallæger.

»Der er tale om en betydelig styrkelse af afdelingen i kraft af en meget væsentlig opnormering af antallet af speciallæger. En opnormering, som giver os et rigtig godt afsæt for at skabe en afdeling på et højt fagligt niveau med et godt uddannelsesmiljø og stærke faglige miljøer. Der ligger et meget stærkt signal fra ledelsens side i genoprettelsesplanen. Som nytiltrådt cheflæge er jeg fortrøstningsfuld«, siger Helene Hvidman, der tiltrådte 1. juni som cheflæge på fødeafdelingen på SUH Roskilde.

Ros til ledelsen

Virakken om fødeafdelingen på SUH Roskilde tog fart, da overlæge Bjarke Lund Sørensen i protest opsagde sin stilling på afdelingen tilbage i januar i år og i maj valgte på Facebook at beskrive den kaotiske situation på afdelingen, som nærmest kunne ligne krig. Med fødende på gangene og alt for få jordemødre og læger til at tage sig af dem.

Bjarke Lund Sørensen var også medforfatter til en række bekymringsskrivelser fra Overlægeforeningen og Yngre Læger, hvoraf den seneste i maj kastede lys på, at afdelingen manglede 60 procent af de normerede speciallæger efter i en årrække at have været beskåret og underfinansieret. Til Ugeskrift for Læger har han senest udtalt, at afdelingen har følt sig »fuldstændig ladt i stikken«, at man har forsøgt at få ledelsen i tale mange gange, men at man har »talt for døve ører«. Til sidst valgte Bjarke Lund Sørensen også at melde afdelingen til Styrelsen for Patientsikkerhed, og arbejdstilsynet har været på besøg.

Siden sin opsigelse har Bjarke Lund Sørensen været timelønsansat læge på afdelingen, men på baggrund af den genopretningsplan, som ledelsen nu har søsat, er den tidligere overlæge på afdelingen nu anderledes glad.

»Jeg er meget glad for, at sygehusledelsen endelig har erkendt problemet, og hvor alvorligt det er. Lagt sig fladt ned og tilført den økonomi, der skal til. Jeg ville ønske, at de havde gjort det for et år siden, så vi ikke stod i denne situation. Trods syv bekymringsskrivelser har man først nu anerkendt det. Men stor cadeau til sygehusledelsen, der nu tager ansvaret og siger, at de vil rette afdelingen op. Der tegner sig et billede af en afdeling, der er mere svarende til Slagelse og Rigshospitalet, hvor man får mulighed for en ordentlig arbejdstilrettelæggelse«, siger afdelingens tidligere overlæge og fortæller også, at han nu overvejer at søge tilbage på afdelingen, når en stilling bliver slået op.

»Under de forudsætninger kan jeg godt se mig selv tilbage på afdelingen«, siger han, men erkender, at der har været så meget konflikt med ledelsen, at det godt kan være, at det ikke er en god idé.

»Jeg har været så vred, at jeg også skal vende med mig selv og ledelsen, om det er en god ide. Jeg har talt med store ord. Jeg har været meget direkte. Det var jeg nødt til. Så det er ikke sikkert, at vi kan få enderne til at mødes. Men det er svært at rekruttere læger, så jeg har lovet mig selv at stille mig til rådighed«, siger Bjarke Lund Sørensen.

Nytiltrådt cheflæge på hans gamle arbejdsplads Helene Hvidman er af Ugeskrift for Læger blevet foreholdt Bjarke Lund Sørensens parathed til at træde til igen, og til det siger hun:

»Det er dejligt, at opnormeringen giver Bjarke Lund Sørensen lyst til at vende tilbage. Vi slår stillinger op til besættelse efter sommerferie, og alle, der ønsker at være med til at opbygge og udvikle afdelingen, er velkomne til at søge. Det er positivt, at den indsats, der lægges fra medarbejderne og fra sygehusledelsen udi at udvikle afdelingen, anerkendes«.

Passiv region

Den aktuelle positive udvikling kan fødeafdelingen på SUH Roskilde altså både takke de nordjyske kolleger for og sygehusledelsen på Sjællands Universitetshospital. Det var som sagt Hjørring selv, der rakte ud til kollegerne på Midtsjælland, og det er også sygehusledelsen lokalt, der nu har valgt at prioritere sin egen fødeafdeling økonomisk.

Region Sjælland besluttede tilbage i starten af juni at sende en sommerpakke på fem millioner afsted til fødeområdet, og i mandags (4. juli) kunne Region Sjælland så afsløre, at midlerne bliver fordelt på alle medarbejdere på fødeafdelingerne i Slagelse, Roskilde, Holbæk og Nykøbing F. Det betyder, at alle jordemødre, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, yngre læger, lægesekretærer og socialrådgivere, der arbejder på fødeafdelingerne, modtager et tillæg på op til 3.000 kroner om måneden i sommermånederne fra juni til september. Speciallæger får mulighed for en helt særlig honorering for at tage ekstra arbejde i perioden i stedet for fastholdelsestillægget.

At Region Sjælland ikke er trådt yderligere til i forbindelse med sygehusledelsens aktuelle genoprettelsesplan lokalt på SUH Roskilde, skuffer den tidligere overlæge på afdelingen.

»Jeg er meget glad for, at Anya er kommet fra Hjørring. Det er flot. De er også pressede«, lyder det fra Bjarke Lund Sørensen, men han tilføjer altså:

»Jeg synes stadig, at regionen har været og stadig er utroligt passiv. De har ikke rakt ud og hjulpet sygehuset. Det er en stor økonomisk udskrivning at rette op på fødeafdelingen. Jeg mener ikke, at regionen har forstået det endnu. Det bekymrer mig stadig«, siger han.

Cheflæge på fødeafdelingen i Roskilde Helene Hvidman har denne kommentar til det samarbejde, der bliver nødvendigt for at sikre en bæredygtig fødeplan på den helt lange bane.

»Det her er ikke noget, vi løser natten over. Det kræver et langt sejt træk. Og samarbejde og dialog med regionen og på tværs af regionen«, siger hun.

Står sammen

Cheflægen sender stor tak til kollegerne fra Hjørring, der fungerer rigtig godt på afdelingen og har været meget »vel modtagede i afdelingen«, som hun udtrykker det. Hjælpen har givet luft til de øvrige speciallæger og også bedre muligheder for supervision og uddannelse af de uddannelsessøgende læger.

»Vi er grundlæggende helt utroligt glade for den hjælp, vi får. Ikke bare fra Hjørring, men også fra kolleger i regionen og Region Hovedstaden. Der er et ekstremt stærkt signal i, hvor dedikerede fødselslæger og jordemødre er udi at sikre gravide og fødende et godt tilbud. Et signal, der indgyder håb, fordi det vidner om, at vi står sammen og hjælper hinanden på tværs af afdelinger og regioner«, siger hun.

Anya Eidhammer, der var i Roskilde i sidste uge for at hjælpe, fortæller konkret, hvordan hjælpen fra Nordjylland er skruet sammen, så den ikke går ud over fødetilbuddet til de nordjyske fødende. Som sagt rykker lægerne til Roskilde på deres fridage, og de jordemødre, der tager med, er ikke p.t. ansat i regionen, for som Anya Eidhammer siger det:

»Vi mangler også massivt jordmoderhænder hos os. Derfor er det en vigtig pointe, at hverken læger eller jordemødre tages ud af driften hos os for at tage til Roskilde«, forklarer hun og tilføjer:

»Det her gør vi på frivillig basis, og de 6-7 gange, vi kommer og hjælper, er kun et lille bidrag til løsningen. Andre skal løse det«, siger hun.

Læg også:

Læger bag bekymringsbrev: »Der har ingen dialog været med regionen – kun monolog«

Right side

af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer
af Helge Grane Madsen | 27/07
2 kommentarer