Skip to main content

Omlægning af hoveduddannelse i almen medicin hilses velkommen

Uddannelseslæger i almen medicin skal fremover bruge mere af deres uddannelsestid i almen praksis og tilsvarende mindre tid på et sygehus. Lægeformænd bifalder ændringen. 

Almen praksis
Hoveduddannelsen i almen medicin skal nu ændres. Foto: Claus Bech

Lægeforeningen

15. feb. 2024
2 min.

Speciallægeuddannelsen i almen medicin omlægges, så uddannelseslæger fremover skal bruge op til et halvt år ekstra i almen praksis og tilsvarende mindre tid på et sygehus.

I en pressemeddelelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet lyder det, at omlægningen af uddannelsen skal styrke kompetencerne hos den enkelte læge, øge kapaciteten i almen praksis og bidrage til bedre lægedækning i hele landet.

I Lægeforeningen, PLO, Yngre Læger og FAS er man positivt stemte for ændringerne af uddannelsen:

Christina Neergaard Pedersen, der er formand for Lægeforeningens Uddannelsesudvalg siger: 

»Det er klart, at omlægningen skal gøres på en balanceret måde, så det går op i en højere enhed for både HU-læger, praksis og sygehuse. I den situation, sundhedsvæsenet befinder sig i, med flere patienter, end der er kapacitet til, giver det mening at ruste primærsektoren med henblik på at kunne tage hånd om et større antal patienter. Det vil så frigive tid og kræfter på sygehusene, der i mindre grad vil sande til i patienter. Så Lægeforeningen er positiv overfor dette tiltag – naturligvis under forudsætning af, at der er høj uddannelseskvalitet, og at der er uddannelseskapacitet samt fokus på sammenhæng mellem sektorer«.

Fra PLOs formand, Jørgen Skadborg, lyder det:

»Det glæder mig, at en større del af hoveduddannelsen til praktiserende læge skal foregå i almen praksis. Det giver fagligt rigtig god mening, og det vil give flere hænder til vores del af sundhedsvæsenet. Nu må vi i fællesskab udnytte dette, og sikre så gode rammer, at det bliver attraktivt at uddanne sig til praktiserende læge i hele landet«.

Helga Schultz, forperson for Yngre Læger, siger:

»Det er godt, at der nu langt om længe følges op på denne del af sundhedsaftalen fra maj 2022. Med aftalen bidrager mere erfarne hoveduddannelseslæger til en tiltrængt øgning i kapaciteten i almen praksis, og det er klart, at vi dermed samtidig forventer en fortsat kvalitativ stærk hoveduddannelse. Omlægning af hoveduddannelsen skal naturligvis først og fremmest handle om kvalitet i speciallægeuddannelsen«.

Fra FAS kommenterer formand Susanne Wammen:

»I FAS og Overlægeforeningen hilser vi ændringen velkommen. Det er nødvendigt, at flere patienter behandles i det nære sundhedsvæsen, og det kræver en styrkelse af almen praksis. Omlægningen af hoveduddannelsen bidrager til den nødvendige udvidelse af kapaciteten til gavn for patienterne og sundhedsvæsenet«.

Sundhedsstyrelsen og relevante parter skal nu i gang med at implementere og gradvist indfase den nye ordning.

Der skal bl.a. tages stilling til, hvilke uddannelseselementer de kommende praktiserende læger skal gennemgå i de ekstra seks måneder i almen praksis