Skip to main content

Opsagt aftale om lægevagt: »Vi gør det for at få rene linjer«

PLO-Syddanmark har valgt at opsige lægevagtsaftalen med regionen med seks måneders varsel. Det sker kort før, forhandlingerne om en ny lægevagtsaftale går i gang. Det er nødvendigt for at få rene linjer, lyder det fra Birgitte Ries Møller, formand for PLO-Syddanmark. Det handler blandt andet om rekruttering.
Formand for PLO-Syddanmark Birgitte Ries Møller. Foto: PLO
Formand for PLO-Syddanmark Birgitte Ries Møller. Foto: PLO

Bodil Jessen, boj@dadl.dk

4. mar. 2022
10 min.

Hvor mange konsultationssteder til lægevagten skal der være i Region Syddanmark?

I øjeblikket er der 22 – flest af alle i landet, og det antal har Region Syddanmark hidtil fundet passende.

PLO-Syddanmarks udspil er derimod noget mere beskedent, og de praktiserende læger ønsker således kun, at der skal være fire konsultationssteder – et ved hvert af regionens akutsygehuse.

Man behøver ikke være professor i matematik for at kunne regne ud, at parterne i det sydlige Danmark står langt fra hinanden. Det stod da også klart, da PLO-Syddanmark 1. marts meddelte Region Syddanmark, at de praktiserende læger har opsagt den 15 år gamle lægevagtsaftale med virkning fra 1. oktober 2022. Forhandlingerne om en ny lægevagtsaftale, som går i gang den 16. marts, vil derfor ske på et opsagt grundlag.

Men PLO-Syddanmark er ikke på vej til »at lave en 1813«, og målet er fortsat en ny aftale, lyder det fra Birgitte Ries Møller, der er formand for PLO-Syddanmark.

»Vi har i PLO været ude i meget lange forgæves forhandlingsforløb gennem tiden, og det ønskede vi at undgå denne gang. Vi vil gerne gå ud af 2022 med en ny aftale, og det regner vi også med, at vi får, for begge parter vil gerne have en ny aftale. Det er et helt enigt PLO-Syddanmark, der har vurderet, at vores chance for at få en god aftale er bedre på et opsagt grundlag end på grundlag af en gammel og uhensigtsmæssig aftale«, siger Birgitte Ries Møller.

Hun oplyser, at PLO-Syddanmark traf beslutningen kort før jul 2021, og at hun personligt orienterede regionsrådsformand Stephanie Lose (V) om beslutningen lige efter nytår.

Er det en presbold fra jer?

»Nej, vi har prøvet tage al luft ud af bolden ved at sige det nu – netop fordi vi ikke ønsker at foretage os noget konfliktoptrappende. Vi gør det for at få rene linjer, så det står helt klart for regionen, at vi vil have en helt ny og moderne aftale. Jeg synes, det i højere grad havde været en presbold, hvis forhandlingerne var trukket ud, og vi havde opsagt aftalen midt i sommerferien«.

Geografiske undtagelser

Den nuværende lægevagtsaftale i Region Syddanmark stammer fra 2007, hvor arbejdsbelastningen for de praktiserende læger var betydeligt lavere i dagtid, end den er i dag. I samme periode har sundhedsvæsenet gennemgået en større strukturændring, hvor sygehuse er blevet samlet på langt færre matrikler. Denne udvikling bør også afspejles i lægevagtens organisering, påpeger PLO-Syddanmark.

PLO støtter sig til Sundhedsstyrelsens »Anbefalinger for organisering af den akutte sundhedsindsats« fra oktober 2020, der anbefaler, at lægevagt som udgangspunkt etableres i forbindelse med sygehuse med akutmodtagelser. Dem er der 21 af i Danmark.

Birgitte Ries Møller erkender, at parterne står meget langt fra hinanden i forhold til netop antallet af konsultationssteder, som er den helt store knast i forhandlingerne. I det seneste halve års tid har de lokale medier været fulde af historier med regions- og kommunalpolitikere, der er vrede over, at PLO ikke har genåbnet mange af de mindre konsultationssteder, som var blevet lukket i begyndelsen af coronaepidemien.

»Vi står meget langt fra hinanden nu. Vi kunne godt se på det politiske landskab, at det ville være umuligt for os at få lukket en eneste lægevagtskonsultation. Men der er ikke nogen af de andre regioner, der har så mange konsultationssteder i lægevagten, og det skal vi have lavet om på, for vi skal bruge færre læger til at passe lægevagten«, siger Birgitte Ries Møller.

Hun er dog godt klar over, at der er nogle udfordringer i en geografisk stor region som Region Syddanmark, og at nogle borgere kan få meget langt til en lægevagtskonsultation, hvis de kun findes på regionens fire akutsygehuse. I Sundhedsstyrelsens anbefalinger nævnes det da også, at lægevagt kan etableres i forbindelse med akutsygehuse og specialsygehuse, hvis geografien taler for det.

»Vi medgiver, at det kan være en udfordring med store afstande, og vi vil være lydhøre for geografiske undtagelser i forhandlingerne. Men hos os har undtagelserne hidtil bare været reglen. Jeg håber, at vi kan forhandle os frem til en løsning«, siger Birgitte Ries Møller.

Frivilligt eller tvang?

En ny lægevagtsaftale skal ikke kun tilpasses en ny organisering af sundhedsvæsenet, men også den teknologiske udvikling, som har fundet sted siden 2007, påpeger PLO. Region Syddanmark og PLO-Syddanmark har i fællesskab lige afsluttet arbejdet med at udforme en grundig rapport med begge parters ønsker til lægevagten, og i den rapport indgår også ønsker om for eksempel akutknap og øget brug af videokonsultationer, oplyser Birgitte Ries Møller.

»Vi mener, at det kan lade sig gøre at etablere en lægevagt, som er frivillig for de praktiserende læger, og som er mere smart og moderne og gør brug af andre fagpersoner end kun læger. Vi ønsker et mere moderne telefonsystem, så patienten kan springe foran i køen, hvis det er meget akut. Det har vi set fra andre regioner, at patienterne godt kan finde ud af. Og så har coronatiden lært os, at det er muligt at visitere rigtig godt på video, og det medfører også et mindre behov for fysiske konsultationssteder. I rapporten, som snart offentliggøres, foreslår vi også, at videokonsultation suppleres med klinikker med akutsygeplejersker, som kan måle værdier på patienterne. Sådanne kliniker kan regionen selv oprette«.

I har en frivillig lægevagt, og det er kun cirka halvdelen af lægerne i Syddanmark, der deltager i lægevagten. Det er jo ikke frivilligt i de andre regioner, så kan I ikke ligesom dem gøre det til et krav for lægerne at deltage i lægevagten?

»Vi er ikke der, hvor vi vil tvinge nogen i vagt. Vores kolleger har så sindssygt travlt i dagtid, og vi må bare erkende, at vi ikke kan presse folk mere, end de kan holde til. Jeg synes ikke, at man skal piske en hest, som ligger ned. Vi har mange dedikerede vagtlæger, og jeg mener, at vi har Danmarks bedste lægevagt i Syddanmark. Derfor er det overhovedet ikke vores ønske at pålægge kolleger vagter for at opretholde den nuværende umoderne lægevagtsaftale«, fastslår Birgitte Ries Møller.

Hun fortsætter:

»Jeg tror, der er mange politikere, der ikke har en fornemmelse af, hvor travlt vi har i almen praksis. Sygehusene bliver hørt, når de siger, at de har travlt, men det gør vi ikke i almen praksis. Patienterne har derimod godt opdaget, hvor travlt vi har. For de ved udmærket godt, hvor svært det kan være at få en tid ved sin læge«.

Det handler om rekruttering

I år bliver lægerne i halvdelen af landet vagtfri. Lægerne i Region Hovedstaden har været det siden oprettelsen af 1813 i 2014, og til oktober bliver lægerne også vagtfri i Region Sjælland. PLO og Danske Regioner har aftalt, at der i 2022 skal forhandles om en modernisering af lægevagtsaftalerne i de tre vestdanske regioner. Situationen med de vagtfri kolleger i øst lægger også et pres på de vestdanske regioner i forhold til rekruttering, påpeger Birgitte Ries Møller.

»Når halvdelen af landets læger om lidt er helt uden vagtforpligtelse, så har vi en forpligtelse til at skabe rammer for, at læger stadig har lyst til at købe sig ind i en praksis i Region Syddanmark, og at de kan se sig selv og det gode lægeliv her. I den sammenhæng er en ny, forbedret og moderniseret lægevagtsaftale meget vigtig. Det handler om rekruttering. Region Syddanmark skal være et sted, man gerne vil slå sig ned og arbejde som praktiserende læge«, siger hun.

Hvis det ikke lykkes parterne at blive enige om en ny aftale for lægevagten i Region Syddanmark inden 1. oktober, vil de praktiserende læger fortsat have lægevagtsforpligtelsen. Der vil blot ikke være nogen aftale, der nærmere regulerer, hvor og hvordan det skal foregå. 

Kommentar fra regionen

Bo Libergren (V), der er formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen, kalder det en »unødig provokation«, at PLO-Syddanmark har opsagt lægevagtsaftalen.

»Vi har tradition for, at overenskomster forhandles på uopsagt grundlag, og det har været en styrke, at vi har kunnet lade overenskomsterne køre videre, hvis der af forskellige årsager ikke kunne indgås nye«, siger han og fortsætter:

»Det er meget uheldigt, at der nu skal bindes energi på en juridisk disput om, hvad der skal ske med lægevagten, hvis der ikke er blevet indgået en aftale den 1. oktober. Den energi kunne vi have brugt bedre i forhandlingerne.«

Bo Libergren håber ligesom Birgitte Ries Møller, at det vil lykkes parterne at indgå en ny aftale om lægevagten.

»Jeg har indtryk at, at der har været konstruktive drøftelser, og derfor synes jeg, det er unødvendigt, at Birgitte Ries Møller nu smækker dette på bordet«.

Mener I, at der stadig skal være 22 konsultationssteder med lægevagt i Region Syddanmark?

»Jeg ønsker ikke at gå nærmere ind i det, vi skal forhandle om, men fra regionens side vil vi lægge vægt på kvalitet, nærhed og service i lægevagten«, siger Bo Libergren.

Læs mere

Jorden brænder under lægevagten - »mange yngre synes bare, at lægevagten er besværlig«

Ballade i lægevagten – »Vi er efterladt her som Last Man Standing«

Fakta

Fakta