Skip to main content

Premiere på ny – og dyrere – lægevagt på Sjælland

170 læger har meldt sig klar under fanerne i den nye lægevagt 1818 i Region Sjælland, som regionen hjemtager den 1. oktober. PLO-Sjællands formand Camilla Høegh-Guldberg håber, at det bliver lettere både at rekruttere og fastholde praktiserende læger på Sjælland, når det nu bliver frivilligt for lægerne at deltage i lægevagten.
Arkivfoto: Claus Bech
Arkivfoto: Claus Bech

Bodil Jessen boj@dadl.dk

30. sep. 2022
4 min.

I denne tid drages der mange lettelsens suk i de sjællandske lægepraksis. Sådan lyder meldingen fra formanden for PLO-Sjælland, Camilla Høegh-Guldberg, i forbindelse med at regionen overtager ansvaret for driften af lægevagten fra PLO den 1. oktober.

Hun håber, at regionens overtagelse kan få en positiv afsmitning på både rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger på Sjælland.

»Det er endnu for tidligt at sige noget om, den manglende lægevagtforpligtelse vil få flere yngre almenmedicinere til at slå sig ned i Region Sjælland, men jeg tror på, at vi i hvert fald bedre vil kunne holde på de læger, vi har. Vi får mange tilbagemeldinger fra medlemmer, der føler en stor lettelse. De kan se lyset for enden af tunnelen arbejdsmæssigt, og der er blevet løftet en byrde fra dem. Der er kommet en ny optimisme«, siger Camilla Høegh-Guldberg.

PLO-formanden fortæller, at der blandt de sjællandske praktiserende læger er flere, der fortsat ønsker at deltage i lægevagten. Andre har ikke ønsket det, blandt andet med den begrundelse, at der ikke er indgået overenskomst med PLO. Danske Regioner har indgået overenskomst med FAS/Yngre Læger med en tillægsaftale – allonge – for de speciallæger i almen medicin, der har erfaring fra Lægevagt Sjælland, så det sikres, at de ikke går ned i løn.

En dyrere lægevagt

Direktør for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland, Trine Holgersen, siger, at regionen umiddelbart har det nødvendige antal læger til at kunne drive lægevagten. Forventningen var, at det var nødvendigt med 150-200 læger. Aktuel status siger 170 læger.

»Antallet af læger er dog ikke det mest interessante. Det er antallet af vagter, den enkelte læge tager, der er afgørende for, om vi har opnået et tilstrækkeligt antal nu eller har behov for at få flere med«, siger hun.

Profilen på de nye vagtlæger ligner meget det billede, som var gældende, da PLO stod for vagten, oplyser Trine Holgersen.

»Cirka 40 procent af lægerne kommer fra Region Sjælland, resten primært fra Region Hovedstaden. Der er større efterspørgsel på at tage vagter i den nordlige del af regionen end i den sydlige, og hovedparten af lægerne er speciallæger i almen medicin«, siger Trine Holgersen.

Ugeskrift for Læger har bedt Region Sjælland oplyse, hvor mange af vagtlægerne i den nye vagtlægeordning, der er speciallæger i almen medicin, øvrige speciallæger samt hoveduddannelseslæger. Ifølge regionen er otte ud af ti speciallæger, mens de øvrige er hoveduddannelseslæger. Regionen kan ikke oplyse, hvor mange der er speciallæger i almen medicin, ud over at det er »hovedparten«.

Vi får mange tilbagemeldinger fra medlemmer, der føler en stor lettelse. De kan se lyset for enden af tunnelen arbejdsmæssigt, og der er blevet løftet en byrde fra dem. Der er kommet en ny optimisme.Camilla Høegh-Guldberg, formand for PLO-Sjælland

Region Sjællands udgifter til at drifte lægevagten er steget i forbindelse med overtagelsen fra PLO. Stigningen skyldes blandt andet bemanding og drift af de decentrale konsultationer, oplyser Trine Holgersen. Regionen har i år afsat ekstra ti millioner kroner i engangsbeløb i forbindelse med opstart af lægevagten, og de følgende år budgetteres desuden med en øget udgift på otte millioner kroner hvert år. Region Sjælland har ikke oplyst, hvor stort det samlede årlige budget til lægevagten er.

»Når vi har anmodet om yderligere bevilling til lægevagten, skyldes det, at lønningerne i lægevagten er steget. Der er ingen tvivl om, at den aftale, som Region Hovedstaden for et par måneder siden indgik med PLO, har fået afsmittende effekt på aflønningen i Region Sjælland«, siger Trine Holgersen.

Læs mere

Afgørelsens tid for lægevagten: Den sidste nattevagt?

Jorden brænder under lægevagten - »mange yngre synes bare, at lægevagten er besværlig«

Ballade i lægevagten – »Vi er efterladt her som Last Man Standing«

Fakta

Lægevagter i Region Sjælland