Skip to main content

Psykiatrien mangler i sundhedsreform

Imens regeringen med udspil til sundhedsreform fokuserer på almen praksis og flere praktiserende læger, halter fokus på psykiatrien efter, siger Lægeforeningens formand efter møde med to ministre.
Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, var tirsdag til møde med to ministre om regeringsudspillet til sundhedsreformen. Foto: Lægeforeningen.
Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, var tirsdag til møde med to ministre om regeringsudspillet til sundhedsreformen. Foto: Lægeforeningen.

Ditte Damsgaard, dd@dadl.dk

22. jan. 2019
3 min.

»Psykiatrien har også brug for at blive styrket i sundhedsreformen, fordi området lider af speciallæge- og ressourcemangel«, siger Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing.

Tirsdag var han til møde med sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og innovationsminister Sophie Løhde (V).

Anledningen var naturligvis regeringens udspil til en sundhedsreform, som Lægeforeningen, på trods af rosende ord, også har et par bekymringer omkring.

Bekymringerne drejer sig om, at der er speciallægemangel i andre specialer end almen praksis, navnlig psykiatri.

»Jeg er bekymret for, om psykiatrien er tænkt ind i sundhedsreformen. Psykiatrien er struktureret anderledes end det somatiske område, og det er der behov for at få taget hånd om. Vi har meget specifikke og alvorlige problemer i forhold til muligheden for at indlægge patienter, der har behov for hjælp. Mange af vores kolleger oplever dagligt, at de ikke kan indlægge og beholde dem, der har behov for det. En særlig problemstilling er også, at mange patienter med psykiske sygdomme afventer kommunale tilbud«, siger Andreas Rudkøbing.

Læs også: En stærk stemme til læger er afgørende, hvis sundhedsreformen skal fungere

Der kræves altså specifikke krav i psykiatrien, som man ikke løser med den nye overordnede struktur, mener lægeformanden.

Hvor er psykiatrien i sundhedsreformen?

»Det er ikke beskrevet. Det står med meget få ord, og de henviser til satspuljen og finansloven, hvor de fik psykiatrien på dagsordenen. Vi ser ikke den plan som svaret på, hvordan vi over de kommende år kan styrke psykiatrien. Det stikker i øjnene, at det tvingende behov for flere psykiatere overhovedet ikke er nævnt. Det er et alvorligt problem«.

»Vi har behov for at få oprustet psykiatrien, og jeg mener, at der er behov for at kigge specifikt på psykiatriens udfordringer«.Positivt møde

På trods af bekymringer er Andreas Rudkjøbing positiv over mødet.

»Det var et fint møde, hvor vi fik mulighed for at kommentere nogle af de mange elementer i udspillet. Og vi fik mulighed for at høre lidt om, hvilke tanker der ligger bag de forskellige forslag, og hvordan man forestiller sig, at det skal fungere i praksis«.

»Det var også en anledning til at bakke op om de forskellige elementer i udspillet, vi har arbejdet for, nemlig en styrkelse af almen praksis og kvalitetskrav til kommunerne«, siger Andreas Rudkjøbing.

Hvad kan lægerne bruge Lægeforeningens møde med ministrene til?

»Selvom statsministeren siger, at personalet i sundhedsvæsenet vil gå på arbejde på samme måde før og efter reformen, er vi optaget af, om strukturen er velfungerende. Derfor er det vigtigt for os som læger, at sundhedsfællesskaberne er velfungerende. De skal være i stand til at gennemføre forandringer og styrke sammenhængen i behandlingen«.

Lægeformanden oplevede, at ministrene var interesserede i, hvad lægerne kommer med.

»Der er en reel interesse i, hvilke betragtninger vi har på de emner, der er lagt frem. De har serveretten som regering, men vi har en god tradition for ved hjælp af forhandlinger at påvirke det, der bliver lagt frem. Og forhåbentlig gør det indtryk, at vi fortsat ikke kan se, at der er afsat de nødvendige midler til et langsigtet økonomisk løft af det pressede sundhedsvæsen«.

Sundhedsreform, det mener overlægerne
Infogram