Skip to main content

Region Hovedstaden opretter nyt center for komplekse symptomer

Arbejdet med både de såkaldte HPV-piger og andre patienter med medicinsk uforklarlige symptomer nyorganiseres i Region Hovedstaden.

Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk

28. mar. 2017
3 min.

Ved udgangen af juni lukker Synkopecenteret ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, og dets leder, overlæge Jesper Mehlsen – som fylder 65 til efteråret - trækker sig tilbage for at hellige sig forskning. Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Det udløser en ny organisering i regionen af arbejdet med de meget omtalte såkaldte HPV-piger, som hidtil har været behandlet på Synkopecenteret, samt en række andre patienter.

Det er meningen, at Synkopecenterets funktioner skal foldes ind i et nyt center, som kommer til at hedde Center for Komplekse Symptomer. Det nye center skal dog også diagnosticere og behandle andre patienter med det, der er blevet kaldt funktionelle lidelser.

Der foreligger imidlertid ikke mange detaljer om det nye center endnu.

”Det har været undervejs et stykke tid blandt nogle af de personer og eksperter i Region Hovedstaden, som beskæftiger sig med denne patientgruppe. Der er et udkast, og en arbejdsgruppe går videre med det, men vi har ikke nogen detaljer om, f.eks. hvor det nye center skal ligge endnu”, siger Vicedirektør Kurt Espersen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Der er dog tanker om, at regionens Liaisonpsykiatrisk Enhed også skal inkorporeres i det nye center, og at det skal fungere som ”én indgang” center for de HPV-relaterede patienter, ligesom Synkopecenteret gør i dag.

I overgangsperioden til det nye center står klart, bliver patienterne delt op, således at ”HPV-piger” og andre patienter under 18 henvises til Børne- og Ungeafdelingen på Herlev og Gentofte Hospital. Der kommer de i kontakt med pædiatere, som det også er tilfældet i andre regioner, og dermed kommer Region Hovedstaden i trit med de anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen har udstedt.

De voksne patienter henvises i mellemperioden til hjerteafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Skelet til Aarhus

I opbygningen af det kommende center til der blive taget hensyn til de retningslinjer for udredning og behandling af funktionelle lidelser, som en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen er i gang med at lave.

Ifølge Kurt Espersen er der også hentet inspiration fra Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser i Aarhus.

”Det er den, der er skelet meget til. Og så de lokale forhold, vi har her i hovedstaden”, siger han.

Er det en pointe, at børn og unge fremover skal runde en børnelæge?

”Ja, det skal de – det fremgår også af den rapport, som Sundhedsstyrelsen kom med sidste år. Patienter under 18 skal ses af en børnelæge”.

Hvorfor lukker I Synkopecenteret allerede nu?

”Den ekspert, vi har i regionen (Jesper Mehlsen, red.) går på pension. Derfor har vi været nødt til at lukke centret ned”.

Men hvorfor nyorganiserer I hele området?

”Det er for at få større fokus på den patientgruppe, så vi kan give dem et bedre tilbud end i dag”.

Kampagne for funktionelle lidelser

Den nye måde at samle Region Hovedstadens patienter på i et tværfagligt center ligger fint i tråd med de anbefalinger, som en række læger og forskere – herunder Jesper Mehlsen – kom med i januar. Regionale specialistcentre var et af ønskerne fra gruppen.

Som det formuleres i det notat, som de 17 eksperter udarbejdede og bl.a. sendte til Folketingets sundheds og ældreudvalg:

"Etablering af specialklinikker i alle regioner vil være den optimale strategi for at sikre tværdisciplinære miljøer, understøtte behandlinger i almen praksis, efteruddanne læger i relevante lægelige specialer og yde den nødvendige rådgivning til kommunerne".

Siden har gruppen f.eks. holdt møder med bl.a. sundheds- og ældreudvalget i Folketinget og en række patientorganisationer.

Desuden er de allerførste spæde resultater fra et epidemiologisk studie i funktionelle lidelser begyndt at tikke ind. De viser, at udbredelsen af medicinsk uforklarlige symptomer er væsentlig - bl.a. døjer ca. 20 pct. af kvinderne af sådanne symptomer.

Læs også: Læger går i brechen for funktionelle lidelser

Læs også: Hver femte kvinde har uforklarlige lidelser