Skip to main content

Regioner: Der var brug for handling – nu

Nu gør vi noget for speciallægedækningen. Og kan man finde på noget, der har en bedre effekt end fastfrysningen, er jeg åben over for alle gode forslag. Bare de virker., siger Bent Hansen.

Bent Hansen, formand for Danske Regioner
Bent Hansen, formand for Danske Regioner

Anne Steenberger, as@dadl.dk

23. jan. 2017
4 min.

Bent Hansen, hvorfor er Danske Regioner kommet med dette tiltag, hvor I fastfryser stillinger og indfører femårskrav til overlægestillinger?

"I de 25 år, jeg har været med i sundhedspolitik, har man talt om den skæve fordeling af speciallæger. Der er sagt mange positive og velmenende ting, uden effekt. Denne regering har lagt et øget pres for at få gjort noget ved den geografiske ulighed, og det kalder på, at man gør noget.

Det signalerer vi nu. Derfor siger vi to år. Dernæst skal vi gerne have det udbygget med noget mere permanent. Vi signalerer, at vi godt ved, at der er steder, hvor man skal gøre noget særligt".

Men der var et arbejde i gang – periodeprojektet – mellem regionerne og Overlægeforeningen og Yngre Læger, der netop diskuterede fremtidens stillingsstruktur på sygehusene – hvorfor går I så ind og dikterer noget, man var i gang med at snakke om?

”Det er jo det, der er udfordringen, snakken! Men de kan jo snakke videre og så komme med forslag, som kan være mere intelligente end det, vi har lagt på bordet. Der var bare nødt til at ske noget konkret. Men vi viser også, at vi respekterer det arbejde, der er sat i gang, ved at sige, at i starten af 2018 kan vi forhåbentlig erstatte det her med noget bedre og mere effektivt”.

Hvad mener du er problemet?

”Vi har en opbygning af speciallægeordningen med to stillingskategorier: overlæge og afdelingslæge, og i de sidste ti år har der været nærmest en eksplosion i antallet af overlæger. Der er mange overlæger på samme afdeling, og de har ikke samme ledelsesmæssige ansvar alle sammen. Det er også blevet brugt som rekrutteringsparameter, hvis man skulle stjæle speciallæger fra hinanden. Så kunne man gøre dem til overlæge, og dermed fik de i snit 150.000 ekstra”.

Men det har jo hele tiden været frit for regionerne at ansætte speciallæger som afdelingslæger …?!

”Det har du helt ret i. Nu lægger vi tryk på og siger: lad nu være med at bruge det mod hinanden. Tag nu og se på, om vi får mere ud af de ekstra lønkroner, som I sender ud. Så det er lige så meget et spark over benet til os selv”.

Hvordan kommer speciallægerne ud i yderområderne, hvordan fylder dette tiltag hullerne ud?

”Jo flere stillinger vi laver i de store universitetsbyer, jo større er tilbøjeligheden for den enkelte læge til bare at blive hængende – det kan man godt forstå, det ville jeg nok også gøre. Der skal et ekstra skub til. Og vi siger: tag nu derud, hvor der også er nogle spændende job. Der er attraktive ansættelsesforhold, også ude i landet”.

Der har været forskellige reaktioner på fastfrysningen – alt efter om man sidder på et af de tre universitetshospitaler eller er fra Holbæk eller Horsens. Kan du få det til at fungere, så der kommer den ønskede effekt ud af det?

”Ja, fordi vi har sagt, at vi er nødt til at gøre noget. Der er stor opbakning i regionerne til det. Kan nogen finde på noget, der har samme effekt – en bedre speciallægedækning i hele landet – så er jeg åben over for alle gode konstruktive forslag; det skal bare virke”.

Men nogle er skeptiske, f.eks. sundhedsdirektøren i Region Hovedstaden Svend Hartling og direktøren på Rigshospitalet, Per Christiansen …?

”Jo, men jeg laver aftaler med politikere, ikke med alle embedsmændene. Det overlader jeg trygt til mine politikerkolleger”.

Nu skal der gå fem år, før en speciallæge kan blive overlæge. Er det ikke lang tid?

”Jo, men flere og flere bliver overlæge i en yngre alder. Det var aldrig tænkt med den figur, at der skulle være så mange. Det er for at sende et signal. Vi kunne også have sagt ti år eller seks år. Men vi siger, at bliver man speciallæge som 40-årig og så overlæge som 45-årig, så er man i en ret hurtig udvikling”.

Men at blive overlæge er jo en karrieremotiverende faktor – hvis jeg knokler lidt ekstra og øger min kompetencer, så har jeg bedre chancer for at blive overlæge. Nu sætter I en automatik ind efter fem år?

”Der er mange parametre, der er kommet ind, og dette ændrer ikke noget i karrieremønstret – det er jeg helt sikker på”.

Jeg har talt med en helt ny speciallæge, som i dag arbejder som overlæge ift. ansvar og administrationsopgaver i en afdelingslægestilling. Skal hun fortsætte med det i fem år, før hun kan blive overlæge?

”Nu kan jeg ikke tage konkret stilling til dette tilfælde. Men man kan godt blive overlæge, hvis der er særlige faglige begrundelser. Vi lægger op til, at regionerne tager ansvaret på sig – og lukker op for undtagelser, fordi der er gode grunde til det. Bare man ikke på de store afdelinger pr. automatik bliver overlæge”.

Læs også: Nye tider for speciallæger