Skip to main content

Regioner skærper ansættelsesstop for speciallæger

Tre universitetshospitaler får vanskeligt ved at ansætte speciallæger et år frem.

Stephanie Lose, formand i Region Syddanmark og kommende formand for Danske Regioner.
Foto: Palle Peter Skov
Stephanie Lose, formand i Region Syddanmark og kommende formand for Danske Regioner. Foto: Palle Peter Skov

Anne Steenberger, as@dadl.dk

9. feb. 2018
4 min.

Speciallæger, der drømmer om ansættelse på et universitetshospital i Aarhus, Odense eller København i år, skal nok ikke skrue forventningerne alt for højt op.

Danske Regioner slår nemlig nu endnu et slag for at få speciallæger ud på sygehusene uden for de større byer, som oplever med at skaffe speciallæger.

Det skal et ansættelsesstop på de tre universitetshospitalet være med til at råde bod på.

Allerede for at år siden præsenterede regionerne en vifte af initiativer, der skulle få læger uden om de store universitetshospitaler og ud i landet. Et af dem var ansættelsesstoppet af speciallæger på de tre universitetshospitaler. Men det duede ikke, det fik ingen effekt, fordi det loft, der skulle udløse stoppet, blev sat så højt, at ingen kom i nærheden af det.

Det ændrer regionerne nu på, forklarer Stephanie Lose, der er kommende formand for Danske Regioner.

” De lofter vi lavede i december 2016 lå så højt, at de de facto ikke havde nogen betydning. Derfor sætter vi nu loftet der, hvor man rent faktisk er i dag. Og så får det effekt,” siger hun.

Det betyder konkret, at loftet bliver lagt ud fra det faktisk antal ansatte speciallæger pr. 1. januar.

Hun understreger, at det ikke står alene:

”Samtidig arbejder vi intenst på at øge attraktiviteten generelt på sygehusene uden for de større byer. De har svært ved at tiltrække speciallæger og mange af dem har ubesatte stillinger og dermed levere den behandling, patienterne har brug for.

Men med dette lægger vi altså begrænsninger på, hvor mange ekstra speciallæger, man kan ansætte på de største hospitaler.”

Og så vil speciallæger i stedet søge ud på de perifere sygehuse?

”Ja, det er en måde at skubbe lidt til incitamentet om at søge uden for de største hospitaler. Vi bryder en automatik, der kan ligge i, at hvis man er færdig som speciallæge og har mulighed for at få lige præcist det job, man godt kan tænke sig på det store hospital i Odense eller København eller Aarhus så ser man måske ikke engang på, hvad der er uden for. Men hvis drømmejobbet ikke lige hænger på træerne den første dag, så er man måske også lidt mere tilbøjelig til løfte blikket og søge andre steder hen.”

Der er dog mulighed for at søge dispensation – hvis specialeplanlægning eller en lovændring øger behovet for speciallæger. Dispensationen skal behandles af regionens koncerndirektion.

I det første år har det knebet med forståelsen af ånden i det med ansættelsesstoppet på universitetshospitalerne - hvad hvis de finder på krumspring for at komme uden om stoppet?

”Vi er opmærksomme på, at der er nuancer. Men de regioner, der har fået et loft, skal tænke over, hvordan man får bedst gavn af den speciallæge normering, man har det næste år.”

Og hvis de ikke holder loftet?

”Nu følger vi det og vi foregriber ikke begivenhedernes gang.”

Allerede om et halvt år skal det gøres op, om stoppet overholdes, står der i den aftale, som bestyrelsen i Danske Regioner i dag har indgået.

Tvang skræmmer

Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen, har ikke meget til overs for ansættelsesstoppet:

”Som udgangspunkt håber jeg, at man ansætter det antal speciallæger, der er brug for. Og jeg synes, det er besynderligt, hvis man antager at et øjebliksbillede fra 1. januar i år er den endelige sandhed om det. Men det er regionernes beslutning og det er de i deres ret til som sygehusejere.”

Rekrutteringsperspektivet tror Lisbeth Lintz ikke meget på:

”Jeg tror ikke, det virker. Når lægerne mærker det her tvangs-element i det, tror jeg ikke det øger lysten til at komme ud på de meget perifere sygehuse. Jeg kan forstå at regionerne kombinerer pisken med guleroden ved at arbejde for at gøre det mere attraktivt at søge de perifere sygehuse. Jeg synes, de skal holde sig til guleroden.”

Hun tilføjer:

”Jeg har min tvivl om det får den forventede effekt. Det havde det ikke første gang. Godt nok er der sat et anderledes loft denne gang, men hvis regionerne helhjertede gik ind i det, ville det have virket allerede det første år.”

Danske Regioner vil fortsætte femårs-reglen, der også er en del af den specialelægepakke, som Danske Regioner vedtog sidste år. Ifølge den skal en speciallæge vente fem år før han eller hun kan blive ansat som overlæge. Der kan dog søges dispensation. Retten til at give den bliver nu lagt udelukkende i regionen. Hidtil har en del hospitaler selv taget sig af det.

”Når vi lægger det i regionen, er det for at gøre dispensationerne mere ens,” siger Stephanie Lose.

Bortset fra den ændring fortsætter femårsreglen som sidste år.

Læs også

Regioner vil stramme op om ansættelsesstrategi for speciallæger

Nye tider for speciallæger