Skip to main content

Rødovre-læger giver inspiration til regeringens sundhedsreform

Store almen praksis-klinikker er mere fremtiden end nærhospitaler, siger sundhedsministeren efter visit på en stor almen praksis-klinik i Rødovre.
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) var i dag på besøg i Mit Lægehus i Rødovre. Lægerne Marie-Louise Hvass Sixhøj (yderst til venstre) og Berit Lavit viser rundt. Foto: Anders Heissel
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) var i dag på besøg i Mit Lægehus i Rødovre. Lægerne Marie-Louise Hvass Sixhøj (yderst til venstre) og Berit Lavit viser rundt. Foto: Anders Heissel

Anders Heissel, ah@dadl.dk

21. aug. 2018
5 min.

Et gennemsnit på 2300 patienter per læge, masser af klinikpersonale til de mindre og lette behandlinger og en åbningstid fra kl. 8.00-19.00.

I sin søgen efter gode eksempler til regeringens kommende sundhedsreform besøgte sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i dag Mit Lægehus i Rødovre og brugte klinikken som et eksempel på fremtiden i almen praksis.

“Her i Rødovre organiserer lægerne det på en måde, så patienterne stadig har relationen til familielægen, men det sker i en større enhed, hvor de frigør lægens tid til lægearbejde og får klinikpersonale til at hjælpe til de andre ting. Den slags klinikker vil vi som regering gerne se flere af og understøtte, så der kommer nogle stærkere sundhedstilbud tættere på borgerne”, siger Ellen Trane Nørby (V).

Ministerbesøget i Rødovre kommer dagen efter, at Socialdemokratiet har foreslået, at dele af centraliseringen af sundhedsvæsnet de seneste år skal rulles tilbage og vil oprette såkaldte nærhospitaler rundt omkring i landet. Men det er forkert, siger sundhedsministeren.

“Vi behøver ikke opfinde et nyt ord som nærhospital. Vi har vores stærke familielæge, men nogle steder har lægen ikke tid til at se så mange patienter, fordi lægen har for lidt klinikpersonale. I den kommende sundhedsreform vil vi gerne flytte en række opgaver ud til almen praksis og til kommunale sundhedscentre, og derfor kræver det også, at volumen er til det. Vi er lige nu i en overgangsperiode, hvor vi vil se en vækst i de større klinikker, og det vil vi som regering gerne understøtte, fordi det vil give et stærkere tilbud tættere på borgerne og tilmed gøre, at vi tør flytte flere opgaver ud til almen praksis. Selvfølgelig er der behov for forskellige typer og størrelser af almen praksis, men jeg tror ikke på, at vi skal have flere solopraksis, for der er ikke volumen nok til opgaverne. Og det bedste vi desuden kan gøre for de læger, der synes, de arbejder for meget, er netop at understøtte mulighederne for at ansætte mere personale”, sagde Ellen Trane Nørby.

I den kommende sundhedsreform vil vi gerne flytte en række opgaver ud til almen praksis og til kommunale sundhedscentre, og derfor kræver det også, at volumen er til det. Ellen Trane Nørby (V), sundhedsminister

Først shopping, så læge

Mit Lægehus, der ligger på øverste etage i indkøbscentret Rødovre Centrum, blev etableret for 16 år siden af læge Berit Lavik, og i dag er der tilknyttet ca. 15.000 patienter til klinikken, der har ansat seks læger, fire uddannelseslæger, seks sygeplejersker, fem sosu-assistenter, en jordemoder og seks medicinstuderende.

For Berit Lavik har det hele tiden været vigtigt at lave en struktur, så lægernes tid blev brugt på lægearbejde.

“Vores mange sygeplejersker og andre ansatte aflaster os læger med de lette behandlinger og kontroller, som de sagtens kan klare og har stor ekspertise i. Det betyder, at vi læger oftest ser de mere komplicerede patienter, og det kan selvfølgelig være hårdt, men omvendt bruger vi vores lægeressourcer rigtigt”, siger Berit Lavik.

Desuden arbejder lægerne fire dage om ugen, og af de dage har de rollen som en slags ansvarshavende læge, hvor de supervisorer sygeplejerskerne, de yngre læger og også selv ser patienter.

Og lægerne mener ikke selv at være gået på kompromis med begrebet familielæge og tilknytningen til patientens egen læge. Som udgangspunkt får patienterne kun tid hos deres egen læge, men kan vælge at få en hurtigere tid hos en anden læge med hul i kalenderen.

“Vi kan ikke både tilbyde en service fra kl. 8-19 til hverdag, og så garantere den samme læge hver eneste gang. Men oftest ved patienterne godt, hvornår de skal se deres egen læge og hvornår de bare skal se en læge”, siger klinikkens anden partner Morten Hovgaard-Sveen.

Faktaboks

Fakta

Hvor stor skal klinikken være?

Spørgsmålet er så, om klinikken kan vokse og vækste yderligere i både antal læger, og typer af opgaver. Men for Morten Hovgaard-Sveen er grænsen ved at være nået.

“Vi kunne godt vokse, men så ville nærheden begynde at forsvinde både for de ansatte og for patienterne. I dag har vi læger følingen med, hvad der sker, og patienterne har primært deres egen læge, så vi kommer ikke til at vokse”, siger Morten Hovgaard-Sveen.

Grænsen for hvor stor en klinik kan eller skal være, kommer ikke til at blive sat af sundhedsministeren. Forleden besøgte hun det tidligere Faxe Sygehus, der nu er bygget om til et kommunalt sundhedscenter med 29 private aktører herunder masser af praktiserende læger.

“Men jeg sætter ikke grænsen for, hvor mange læger og klinikpersonale der skal være i en klinik. Det kommer an på geografien og demografien, men vi vil gerne understøtte, at der kommer flere læger og flere andre fagligheder under samme tag. Hvad angår KOL og diabetes har vi jo kun set toppen af isbjerget i forhold til, hvad almen praksis kan håndtere uden at gå på kompromis med kvaliteten, men derfor er det også vigtigt, at klyngerne kommer til at fungere, og at lægerne selv går flere sammen”, siger ministeren.