Skip to main content

Styrelse: Derfor politianmelder vi læger

Styrelsen for Patientsikkerhed har meldt en læge fra bl.a. Rigshospitalet til politiet i en sag om et meningitis-dødsfald og forklarer nu hvorfor.

Anders Heissel, ah@dadl.dk

12. okt. 2017
4 min.

Det er den ledende overlæge på den afdeling, hvor et uventet dødsfald sker der har ansvaret for, at dødsfaldet bliver indberettet korrekt. Og hvis det ikke er bliver indberret korrekt, bliver den pågældende læge meldt til politiet.

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed til Ugeskrift for Læger i forbindelse med flere sager om unge mænd, der er døde af miningitis.

En af sagerne handler om en ung mand, der endte med at dø af meningitis på Rigshospitalet, men lægerne på Rigshospitalet undlod at indberette sagen som et mistænkeligt dødsfald til politiet. Det førte for nylig til, at Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt den ansvarlige læge på den pågældende afdeling for at have overtrådt sundhedslovens regler om at indberette det til politiet, når dødsfaldet kan være en følge af f.eks. fejl eller forsømmelse.

Ifølge formanden for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, Karin Friis Bach (R), skyldes politianmeldelsen, at dødsfaldet blev indberettet til registre som en »naturlig« død, men at Rigshospitalet på det tidspunkt efter styrelsens opfattelse skulle have taget kontakt til politiet med henblik på et retslægeligt ligsyn, fordi der muligvis kunne være sket nogle fejl tidligere i forløbet og andre steder i systemet, har hun tidligere sagt til Berlingske.

I et retssamfund kan man ikke have et sundhedsvæsen, som undersøger sig selv. Styrelsen for Patientsikkerhed

Uventede dødsfald skal indberettes

Og i et skriftligt svar til Ugeskrift for Læger oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed, at når der sker uventede dødsfald, som ”kan være en følge af fejl eller forsømmelse i forbindelse med behandling i sundhedsvæsenet, skal det indberettes til politiet efter sundhedslovens § 179. Det er herefter op til politiet og Styrelsen for Patientsikkerhed i forening at beslutte, om der skal afholdes et retslægeligt ligsyn og evt. en retslægelig obduktion,” skriver styrelsen og understreger:

”Det er den ledende læge på den afdeling, hvor dødsfaldet sker der ifølge Sundhedslovens § 179 har ansvaret for at dødsfaldet indberettes.”

Styrelsen oplyser desuden, at der bliver afholdt retslægelige ligsyn med politiet fire ud af ugens fem dage, og at der sker mange tusinde retslægelige ligsyn hvert år.

”Generelt er det vores oplevelse, at hospitalerne er gode til at indberette, men det hænder, at vi med stor forsinkelse bliver gjort opmærksom på dødsfald, der burde have været indberettet,” skriver styrelsen og fortsætter:

”I et retssamfund kan man ikke have et sundhedsvæsen, som undersøger sig selv. Indberetningen skal derfor sikre, at styrelsen og politiet får mulighed for at tage stilling til, om der skal afholdes et retslægeligt ligsyn eller evt. retslægelig obduktion. Et retslægeligt ligsyn og obduktion kan lige så vel være med til at frikende en sundhedsperson som det modsatte. Fra en tilsynsmæssig vinkel giver de retslægelige ligsyn og obduktioner os bl.a. mulighed for at forebygge, at lignende dødsfald sker fremover,” oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed.

Strammere kurs

Politianmeldelsen kommer på et tidspunkt, hvor styrelsen har skærpet kursen mod læger, som ikke har handlet korrekt. Og de seneste tal fra styrelsen viser bl.a. at 76 læger har fået frataget deres autorisation, 31 læger har fået et skærpet tilyn, mens 30 læger har fået et fagligt påbud. Og mens der i 2013 var syv læger, der fik indkrænket deres autorisation, er det tal nu steget til 23 læger.

”Ja, der er flere læger, der får en tilsynsmæssig sanktion, fordi vi langt hurtigere griber ind,” sagde Anne-Marie Vangsted, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed til Ugeskrift for Læger i september.

Desuden var det også Styrelsen for Patientsikkerhed, der opfordrede til, at Svendborgsagen blev anket til landsretten, hvilket førte til en dom over den tiltalte yngre læge, og til det siger, sektionschef, Karsten Bech fra styrelsen:

»Lægerne skal forstå, at de har et ansvar, når de ser en patient. Det er deres ansvar, når de vælger at gøre noget eller ikke at gøre noget. Overvejelser og beslutning fulgt af den videre plan skal noteres,« siger han til Information.

Læs også: Læger bliver kigget mere over skulderen

Læs også: Læger kommer under skrappere tilsyn