Skip to main content

Styrelsen for Patientsikkerhed: Svendborglæger var langt under standard

De to Svendborglæger levede ikke op til deres ansvar, siger Styrelsen for Patientsikkerhed, der stiller spørgsmålstegn ved #DetKuHaVæretMig-kampagnen.

Copyright Styrelsen for Patientsikkerhed
Copyright Styrelsen for Patientsikkerhed

Britt Lindemann, brl@dadl.dk

13. okt. 2017
6 min.

Svendborgsagen fylder stadig meget hos læger og sagen spreder sig på sociale medier, tv, radio og aviser, det bekymrer sektionsleder hos Styrelsen for Patientsikkerhed, Karsten Bech, fordi fakta ifølge ham ikke gengives korrekt.

”Det er vigtigt at understrege, at det ikke er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har politianmeldt lægerne i Svendborgsagen. Vi rådgiver politiet, når de henvender sig til os, og i det her tilfælde viste vores gennemgang af forløbet, at de to læger leverede lægefagligt arbejde langt under almindelig anerkendt faglig standard. Det er grunden til, at de blev tiltalt efter autorisationsloven §75”, slår han fast.

I den erklæring, styrelsen lavede til politiet i forbindelse med Svendborgsagen, stod der ifølge Karsten Bech, at der burde have været lavet en plan, hvor patientens blodsukker blev målt med regelmæssige intervaller henover det næste døgn, og at der skulle laves en behandlingsplan.

”Det handler ikke om ét notat, der ikke er journalført, eller om at læger skal dobbelttjekke deres arbejde. Der kommer en akut patient ind af døren, og der bliver på intet tidspunkt lagt en plan for ham. Det er lægens ansvar, og det ansvar har ingen af lægerne levet op til”, forklarer Karsten Bech.

Patienten blev fejlvurderet

Lidt før kl. 3 den 5. august 2013 ankom patienten til FAM på Svendborg Sygehus. Han havde flere timer forinden taget kontakt til Falck, fordi han havde oplevet en forværring i de mavesmerter, han er i gang med et udredningsforløb for. Da han ankom til Svendborg FAM var det faldet til ”almindeligt” niveau, 7 ud af 10 på VAS-skalaen. Han blev triageret grøn af en sygeplejerske, og de to læger sagde samstemmigt i Østre Landsret, at patienten udelukkende blev indlagt i forsøg på at fremskynde en CT, og at det har karakter af en social indlæggelse. Den vurdering bliver ikke delt af Styrelsen for Patientsikkerhed.

”Lægerne har lavet en klar fejlvurdering af denne her patient. Han bliver triageret grøn, og det er efter min mening forkert, fordi det er en patient med abdominalsmerter og diabetes, der kommer ind akut. Det er lægens ansvar at vurdere, om den triagering er korrekt, og lægge en behandlingsplan. Det ansvar er der ingen af dem, der tager, og derfor er det en klar overtrædelse af §75”, siger Karsten Bech.

Det handler ikke om ét notat, der ikke er journalført, eller om at læger skal dobbelttjekke deres arbejde. Der kommer en akut patient ind af døren, og der bliver på intet tidspunkt lagt en plan for ham. Det er lægens ansvar, og det ansvar har ingen af lægerne levet op til Karsten Bech,sektionsleder hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Begge læger vurderer altså fejlagtigt, at der er tale om en social indlæggelse, men selvom det havde været tilfældet, så fritager det dem, ifølge Karsten Bech, ikke for at lave en plan for patientens videre forløb.

”Patienten er ikke rask, han bliver indlagt akut. De har fejlvurderet ham. At indlægge ham uden en plan går ikke, selvom det er en såkaldt social indlæggelse. Der er ingen plan, der lægger op hvad der skal ske med denne her patient”, siger han og fortsætter:

”De har ikke givet det øvrige personale en klar besked om, hvad der skal ske med patienten. Der er hverken lagt udrednings-, observations- eller behandlingsplan. Der er ingen plan. Og seks timer senere bliver han fundet i et koma forårsaget af lavt blodsukker”, siger Karsten Bech.

Hvem havde ansvaret?

I Østre Landsret forklarede den yngre læge, at hun var af den opfattelse, at når bagvagten havde gennemgået journalen og lavet et notat efter gennemgang, så overtog han ansvaret for patienten. Flere af den yngre læges daværende kollegaer har bakket op om den opfattelse. Men ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed, holder den model ikke.

”Det er slet ikke nok, og jeg forstår ikke, at den yngre læge ikke langt tidligere i forløbet konfererer med bagvagten, så han kunne overtage ansvaret for patienten. PÅ Svendborg Sygehus og andre steder, skal bagvagten indenfor en halv time være med til at vurdere patienten og senest efter fire timer være med til at lægge en overordnet plan for, hvad der skal ske i det videre forløb, sådan var det også i 2013”, siger Karsten Bech.

Efter hans vurdering fejlvurderer den yngre læge patienten, og får ikke lavet de planer, hun har pligt til og derfor overtræder hun autorisationsloven §75. Bagvagten blev frikendt i både byretten og landsretten, fordi retten vurderede, at han som kirurgisk bagvagt ikke kunne forventes at kende til alle aspekter af en ikke-kirurgisk patients sygdomme.

Det er stik imod Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering:

”Der er tale om folkesygdommen diabetes, og det skal han selvfølgelig kunne tage stilling til. Hvis han ikke synes, det lå indenfor hans kompetenceområde, skulle han have kontaktet en medicinsk kollega”, siger Karsten Bech og fortsætter:

”Det er ikke godt nok, at bagvagten stoler på den yngre læges vurdering. Han skal se patienten, det er derfor han er på arbejde. Men han ser ikke patienten, og han lægger ikke en plan for det videre forløb. Han har helt klart fejlet i at leve op til det, han er ansat til, og derfor overtræder han efter min mening autorisationslovens § 75”.

Det skal læger gøre

De seneste uger har hundredvis af læger bakket op om den dømte, yngre læge ved at dele billeder og historier under #DetKuHaVæretMig, og Karsten Bech opfordrer dem til at gribe til anden handling end indlæg på sociale medier.

”Hvis man ikke kan varetage sit job uden at overtræde autorisationslovens §75, har man pligt til at gå til sin ledelse og fortælle det. Det er ledelsens pligt at sørge for, at denne her type sager ikke opstår, men det er også deres ansvar at sørge for at lægerne er fuld orienteret om inden for hvilke rammer de arbejder. Hvis man ikke kan komme igennem til sin ledelse, så må gå skridtet videre f.eks. via tillidsmand eller samarbejdsudvalg”, opfordrer han.

Hvis man som læge alligevel er bekymret for, at man ikke kan udføre sit daglige virke uden at sætte patientsikkerheden på spil, kan man altid henvende sig til Styrelsen for Patientsikkerhed og melde, at der er brug for et organisatorisk tilsyn. Men Karsten Bech håber dog ikke, at problemet har det omfang, det kan virke til på sociale medier.

”Hvis der er så mange læger i Danmark, der virkeligt mener, at de lige så godt kunne have været den yngre læge i Svendborgsagen og at de overtræder §75, har sundhedsvæsnet et mega problem”, siger han.

Styrelsen for Patientsikkerheds rolle er ikke helt udspillet i Svendborgsagen, de afventer den videre udvikling. Den yngre læge, der blev dømt for overtrædelse af autorisationslovens §75, grov eller gentagen forsømmelse, har søgt om at få anket sagen til Højesteret, og det kan betyde, at de igen skal komme med en udtalelse. Den er dog ikke ny.

”Hvis anklagemyndigheden henvender sig til os, vil vi komme med den samme udtalelse, nemlig at der uden tvivl var tale om overtrædelse af §75”, fastslår Karsten Bech.

Læs mere:

Få overblikket: Ugeskriftet guider dig igennem Svendborgsagen

Ledende overlæge: #DetSkalAldrigBliveJer

Støttekampagne for yngre læge spreder sig på Facebook