Skip to main content

Sur minister stopper nyt ulovligt register over omskæring

Endnu et register over omskæring af drengebørn bliver stoppet af sundhedsministeren på grund af manglende tilladelser.

Sophie Løhde, sundhedsminister. Foto: Claus Boesen
Sophie Løhde, sundhedsminister. Foto: Claus Boesen

Anders Heissel, ah@dadl.dk

5. apr. 2016
3 min.

En mangelfuld tilladelse fra Datatilsynet til at indhente oplysninger om omskæringer af drengebørn i Danmark får nu igen sundhedsminister Sophie Løhde (V) til at trække bremsen.

Sidste sommer stoppede sundhedsministeren et centralt register over omskæringer, men nu viser det sig, at også et andet register har indsamlet oplysninger om omskæringer, der er religiøst betingede, uden at myndighederne på forhånd havde anmeldt det til Datatilsynet. Og derfor bliver indsamlingen nu stoppet midlertidigt, skriver sundhedsminister Sophie Løhde til Folketingets Sundhedsudvalg.

”Det er desværre ikke første gang, at der har været rod med anmeldelserne til Datatilsynet. Det kan ikke være rigtigt, at vi igen og igen skal høre om den slags fejl, og derfor skal vi have ryddet op, så vi sikrer, at der er styr på tingene, og at alle krav er opfyldt,” skriver Sophie Løhde til Ugeskrift for Læger.

Det er desværre ikke første gang, at der har været rod med anmeldelserne til Datatilsynet. Det kan ikke være rigtigt, at vi igen og igen skal høre om den slags fejl. Sophie Løhde (V), sundhedsminister

Nyt register over omskæring

Det var ønsket om at få kortlagt omfanget og mulige komplikationer af omskæringer, der fik den daværende sundhedsminister Astrid Krag (SF) til at sætte gang i et helt særligt register over rituelle omskæringer, der fra januar 2014 og frem til sidste sommer via Statens Serum Institut indsamlede alle oplysninger om rituelle omskæringer.

Registeret skulle kaste lys over det omdiskuterede område, så bl.a. det præcise antal blev kortlagt, om indgrebet var klinisk eller religiøst betinget og om indgrebet var foretaget af en læge eller under opsyn af en læge, som er de to muligheder for omskæring i Danmark.

Men indsamlingen til registret viste sig at være ulovlig, da hele registeret aldrig var blevet anmeldt og godkendt af Datatilsynet. Og hele registrets eksistens gjorde også formand for Det Jødiske Samfund i Danmark, Dan Rosenberg Asmussen, bekymret, fordi registret indirekte vil kunne bruges til at identificere børn med jødisk eller muslimsk baggrund, da det overvejende er de børn, der bliver omskåret uden medicinsk begrundelse.

”Det er følsomt indhold, og vi vil være bekymrede for, hvem der har adgang til sådan et register,” sagde Dan Rosenberg Asmussen til Berlingske.

Indsamlingen blev herefter stoppet og oplysningerne slettet.

Men da det politiske ønske om at få et overblik over omfanget af omskæringer stadig var der, blev det aftalt blandt de politiske partier, at alle omskæringer - også dem der foretages i hjemmet - fremover skulle indberettes til Landspatientregistret, som i forvejen havde – og har - oplysninger om omskæringer, der ikke er medicinsk begrundet, og er foretaget på privathospitaler og privatklinikker.

Barnets religiøse tilhørsforhold

Men i brevet til Sundhedsudvalget skriver sundhedsministeren, at problemet har været at lave en teknisk løsning, der gør det muligt, at også de omskæringer, der foretages i eget hjem, bliver indberettet til Landspatientregistret. Og i forbindelse med det arbejde har Sundhedsdatastyrelsen - som i november sidste år overtog ansvaret for sundhedsdata fra Statens Serum Institut – konstateret et hul i tilladelsen. Problemet er, at man som led i indsamlingen behandler oplysninger om barnets religiøse tilhørsforhold.

”Det er i strid med de gældende krav, og derfor har jeg også bedt Sundhedsdatastyrelsen om straks at foretage de nødvendige opdateringer af anmeldelsen til Datatilsynet og samtidig få tilsynet til at vurdere, om den mangelfulde anmeldelse har betydning for de oplysninger, der allerede er indsamlet i Landspatientregistret,” oplyser Sophie Løhde til Ugeskrift for Læger.

Det er endnu uvist, hvornår Datatilsynet afgør om indsamlingen kan fortsætte.

Debatten om omskæring blusede for nylig op i lægekredse, da flere hundrede læger opfordrede Lægeforeningen til at tage afstand fra omskæring af raske børn. Læs mere her: