Skip to main content

Svend Lings har klart overtrådt de lægeetiske principper

Det Lægeetiske Nævn vurderer, at læge Svend Lings har overtrådt de lægeetiske principper. Lægeforeningens bestyrelse skal nu afgøre om, han skal smides ud af foreningen. Den er hyklerisk, dobbeltmoralsk og bedrevidende, siger Svend Lings.

Anders Heissel, ah@dadl.dk

25. sep. 2018
4 min.

Offentliggørelsen af en vejledning i, hvordan patienter kan begå selvmord, og det faktum, at den pensionerede læge Svend Lings har skaffet medicin til patienter med det formål at gøre dem i stand til at begå selvmord, bryder med de lægeetiske principper.

Det vurderer Lægeetisk Nævn, efter at Lægeforeningens i juni bad nævnet undersøge, hvorvidt Svend Lings har handlet i strid med Lægeforeningens etiske principper.

”Nævnet har vurderet, at Svend Lings handlinger er i klar strid med det lægeetiske princip om, at en læge aldrig må medvirke til patientens selvmord. Det er også nævnets vurdering, at Svend Lings ved at anvende sin lægelige viden og kompetencer til at udarbejde og offentliggøre selvmordsvejledningen klart har handlet i strid med værdighedskravet, som lyder, at lægen altid skal handle på en måde, som viser lægen værdig til den tillid fra patienter, kolleger og samfund, som varetagelse af lægerollen kræver”, siger Carsten Hædersdal, formand for det Lægeetiske Nævn.

Ved at misbruge den lægeautoriserede ret til at ordinere lægemidler og udskrive recepter til sig selv med det formål at give dem videre til patienter, så de kan begå selvmord, vurderer nævnet også, at Svend Lings har handlet i klar strid med de etiske regler.

”Det gælder både i forhold til, at han med sine handlinger ikke har vist omhu og samvittighedsfuldhed og ikke har tjent til at styrke god lægegerning og et tillidsfuldt samarbejde mellem læge og patient. Desuden finder nævnet, at assisteret selvmord er uforenelig med de krav om forsvarlig lægevirksomhed, som fremgår af de etiske regler”, siger Carsten Hædersdal.

Jeg er tilfreds med, at Lægeetisk Nævn udtrykker en klar kritik af Svend Lings handlinger. Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen

Lægeformand tilfreds med afgørelse

Nu er det op til Lægeforeningens bestyrelse at vurdere, om den finder anledning til at anlægge sag ved Voldgiftsretten og dermed indlede en sag om at ekskludere Svend Lings af Lægeforeningen.

"Jeg er tilfreds med, at Lægeetisk Nævn udtrykker en klar kritik af Svend Lings handlinger i forbindelse med lægeassisteret selvmord. Nævnet slår fast, at det en klar overtrædelse af Lægeforeningens etiske principper, når Svend Lings har givet medicin til patienter med det formål at gøre dem i stand til at begå selvmord, og at han har medvirket til at offentliggøre en vejledning i, hvordan patienter kan begå selvmord. Lægers svar på lidelse og angst hos uhelbredeligt syge mennesker må aldrig være at medvirke til deres selvmord", siger Andreas Rudkjøbing i en udtalelse.

Bedrevidende, dobbeltmoralsk og hyklerisk

Svend Lings selv har dog kun skuldertræk til overs for afgørelsen, bl.a. fordi den bygger på en forkert præmis.

"Ifølge afgørelsen skulle jeg have udleveret medicin til en patient med det formål, at vedkommende skulle begå selvmord, men det har jeg aldrig gjort. Desuden er selvmord ifølge Menneskerettighedsdomstolen en menneskeret, og jeg har svært ved at se, at det er uetisk, at jeg hjælper et svagt og lidende menneske med en menneskeret. Hvis det er i strid med de lægeetiske principper, skal principperne laves om," siger Svend Lings.

Han kalder samtididg Lægeforeningen for bedrevidende, dobbeltmoralsk og hyklerisk.

"Lægeforeningen er hyklerisk, fordi 20 pct. af lægerne ifølge en undersøgelse er tilhængere af aktiv dødshjælp, og dermed er der en stor fraktion, som er enig med mig. Foreningen er bedrevidende, fordi et flertal af befolkningen er tilhængere af aktiv dødshjælp, og endelig er foreningen dobbeltmoralsk, fordi den aldrig har ekskluderet eller udtalt kritik af læger, der svindler eller misbruger patienter. Jeg har kun hjulpet syge mennesker til selvmord, som er en menneskeret", siger han.

Han vil ikke anke afgørelsen fra Lægeetisk Nævn, som han ellers har fire uger til.

"Men jeg melder mig ikke selv ud. Lad os se, hvad der sker, men Lægeforeningen er jo bare en fagforening, og som pensionist har jeg ikke brug for den, så jeg klarer mig nok, hvis jeg bliver smidt ud".

I morgen onsdag falder der dom i straffesagen mod Svend Lings, og den bekymrer ham noget mere end striden med Lægeforeningen.

"Det er en helt anden og alvorlig fornemmelse, når jeg står over for det danske retsvæsen og er anklaget med krav om fængselsstraf. Hvis jeg bliver dømt, overvejer jeg at anke, men omvendt er jeg kun pensionist og skal selv betale, hvis jeg bliver dømt igen".

(opdateret med kommentar fra Andreas Rudkjøbing og Svend Lings)