Skip to main content

Sygehusbyggeri for milliarder

Der bliver bygget sygehuse for over 40 milliarder kroner i disse år. Få her et overblik over byggerierne og hvor langt, de er kommet.

Kåre Kildall Rysgaard,kaare@analystik.dk

16. mar. 2015
3 min.

Et af danmarkshistoriens største byggerier er godt i gang: 5 helt nye supersygehuse og 11 ombygninger af eksisterende hospitaler, som bliverbetalt af statens kvalitetsfond og regionerne. Pris 41,4 mia. kroner. Derudover er regionerne i færd med 28 andre byggerier og istandsættelser på sygehusene til en værdi af over 11 mia. kroner. De største byggeprojekter er de nye universitetshospitaler i Aarhus og Odense, som hver især koster omkring 6,3 milliarder kroner, mens der er afsat rundt regnet 4 milliarder kroner til hospitalerne i Aalborg, Køge og Nordsjælland.

Første spadestik er taget

På 11 af sygehusbyggerierne er første spadestik taget, byggeriet er i gang, og alle supersygehusene står efter planen færdige i år 2025. Slagelse Sygehus er som det første allerede taget i brug. Fem af byggerierne er stadig i forberedelsesfasen. Det nye universitetshospital i Odense, Køge Sygehus og hospitalet i Nordsjælland er nået til udbudsfasen og mangler at finde de entreprenører, der skal udfører arbejdet. Først når kontrakterne er underskrevet, kan man få en fornemmelse af, om det lykkedes at få det sygehusbyggeri, regionerne drømmer om, eller om der må skæres, fordi prisen ellers bliver for høj.

1,68 mio. kvadratmeter sygehuse bliver bygget

I alt bliver der bygget omkring 1.506.928 kvadratmeter helt nye sygehuse. Det meste byggeri kommer til at ligge på bar mark, mens andet er tilbygninger. Derudover bliver cirka 173.800 af de eksisterende sygehuse bygget om. Det nye Aarhus Universitetshospital bliver med forventet 280.000 kvadratmeter det største sygehusbyggeri efterfulgt af universitetshospitalet i Odense med 237.000 kvadratmeter.

7 hospitaler er forsinkede

7 af de 16 sygebyggerier er forsinkede. Det er også vanskeligt at bedømme, om tidsrammen vil holde for de byggerier, der stadig er i planlægningsfasen. Nogle steder drejer forsinkelserne sig om få måneder, som i Slagelse skyldes dårlige jordbundsforhold og i Aabenraa vejret. I Odense, Gødstrup, Herlev og på Sct. Hans Hospital er tidsrammen skredet mest, siden byggeriet fik støtte. Det skyldes på nogle hosptialer, at det har taget længere tid end forventet at planlægge byggeriet og få økonomien til at gå op.

Her bliver der skåret

På syv sygehusbyggerier har man indtil videre skåret eller lavet større tilpasninger. I Kolding Sygehus droppede man et nyt auditorium. På Rigshospitalet er omkring 30 kontorpladser forsvundet. På Gødstrup er der fjernet nogle etager i flere tårne i byggeriet, mens flere hospitaler har ændret på valget af materialer, udvendig udseende og fjernet hospitalskøkkener. På Bisbebjerg har man reduceret byggeriet med 12.000 kvadratmeter. Det kan lade sig gøre, fordi man sparer meget gangplads ved at samle vogne i et kæmpe rum og indføre en bedre logistik.

Kilde: godtsygehusbyggeri.dk, rundspørge til projektdirektører og faseoversigt for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier, 4. kvartal 2014.

Læa Fokus om byggerierne her.