Skip to main content

Undersøgelse: Høj patienttilfredshed i psykiatrien

Otte ud af ti psykiatriske patienter siger i ny undersøgelse, at de er tilfredse med den behandling, de får i den regionale psykiatri, men undersøgelsen afspejler ikke tilfredsheden blandt de sygeste patienter, mener Dansk Psykiatrisk Selskab.
Arkivfoto: Claus Boesen
Arkivfoto: Claus Boesen

Jens Nielsen, jen@dadl.dk

16. mar. 2022
3 min.

Mens der er rumlen omkring kapaciteten og en årelang mangel på speciallæger i den regionale psykiatri, kan området alligevel notere sig høj tilfredshed blandt patienterne. Det viser undersøgelse foretaget af Danske Regioner. I den nye udgave af LUP, den årlige Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed, angiver 81 procent af de 8.329 patienter, der har svaret på undersøgelsen nemlig, at de i »høj grad« eller i »meget høj grad« er tilfredse med den behandling, de får i regionalpsykiatrien.

Generelt er tilfredsheden størst blandt de ambulante patienter i forhold de indlagte, og ligeledes er tilfredsheden højere blandt patienterne i voksenpsykiatrien end blandt patienterne i børne- og ungdomspsykiatrien. De retspsykiatriske patienter er også noget mindre tilfredse end gennemsnittet – det gælder især inddragelse i beslutninger om undersøgelse og behandling.

På en 1-5­-skala, hvor 5 er højeste score, ligger patienttilfredsheden samlet på 4,23, mens tallet for de retspsykiatriske patienter er 3,78 og for de indlagte børn og unge kun 3,24. Denne sidste gruppe angiver også en tydeligt lavere tilfredshed, når det gælder personalets spørgen ind til barnets eller den unges beskrivelse af egen sygdom og tilstand (3,42) og inddragelse i beslutninger om undersøgelse og behandling (3,23).

Parallelt med undersøgelsen blandt patienterne har Danske Regioner også spurgt 2.350 pårørende om deres tilfredshed, og her viser det sig, at de pårørende generelt er noget mindre tilfredse. Dog er de pårørende til børn og unge langt mere tilfredse end de pårørende i voksenpsykiatrien – det gælder især de pårørende til børn og unge i den ambulante psykiatri.

Tilfredsheden blandt såvel patienter som pårørende er allerhøjest, når det handler om personalet, der af de allerfleste betegnes som »venligt og imødekommende«. På 1-5-skalaen scorer personalet 4,57 og 4,51 blandt henholdsvis patienter og pårørende.

I den modsatte ende ligger spørgsmålet om, hvorvidt det er en bestemt læge, der tager det overordnede ansvar for patientens samlede forløb. Her er er scoren 3,90 og tydeligt lavere blandt de indlagte patienter, der er i længere forløb. Lavest ligger de indlagte børn og unge med 3,60.

I alt 13.895 patienter og 5.524 pårørende har modtaget spørgeskemaet, og svarprocenten for de to grupper er henholdsvis 60 og 43.

Inddrag de pårørende

Helt generelt viser undersøgelsen ikke markante udsving i forhold den tilsvarende 2020-udgave, men længere nede i tallene kan man også se resultaterne for de enkelte afdelinger og ambulatorier, og det giver et redskab til at sætte målrettet ind, hvor behovet er størst, siger Lars Gaardhøj, formand for regionernes psykiatri- og socialudvalg, i en kommentar til undersøgelsen.

Han kalder også den høje tilfredshed med personalet for »et kæmpe skulderklap«, men noterer sig desuden, at det er »et mål, at patienterne bliver inddraget i behandlingen, og at en læge tager det overordnede ansvar for hver enkelt patient«. Tilsvarende konstaterer han i forhold til de pårørende, at der bør være »større fokus på at støtte dem i pårørenderollen, for eksempel ved at personalet bliver bedre til at tale med de pårørende om, hvad de kan gøre, for at patienten får det bedre«.

I Dansk Psykiatrisk Selskab er man forbeholden over for undersøgelsen. I en kommentar udtaler selskabets nyvalgte forperson, Merete Nordentoft:

»Undersøgelsen viser, at der generelt er høj patienttilfredshed blandt dem, der har svaret på undersøgelsen, og der er ikke den store regionale variation. Det er dog værd at bemærke, at der er omkring 20 procent, som ikke er tilfredse med den behandling, de har fået.

Det er også bekymrende, at det kun er lidt over halvdelen af patienter, som har svaret, og at man må antage, at det er de bedst fungerende, som har besvaret undersøgelsen. Der er derfor en risiko for, at undersøgelsen ikke afspejler tilfredsheden blandt de sygeste.

Der er derfor fortsat brug for forbedring af indsatsen. Resultaterne af de pårørendes tilfredshed viser tydeligt, at der er behov for mere systematisk involvering af de pårørende«.

Læs mere:

Ventetiden er lang i akutmodtagelserne: »Coronaperioden har været travl med travlt på«