Skip to main content

»Vi skal starte den samtale, selvom det er svært.«

Læger skal åbne samtalen med overvægtige patienter, så de kan få den bedste hjælp, og for nogle svært overvægtige er pulverkure stadig en god og virksom behandling. En normalisering af vægtsamtalen kan løfte ansvaret fra den enkeltes skuldre, mener leder af Nationalt Center for Overvægt.
Jens Meldgaard Bruun fra Steno Diabetes Center Aarhus. Foto: Martin Dam Kristensen
Jens Meldgaard Bruun fra Steno Diabetes Center Aarhus. Foto: Martin Dam Kristensen

Britt Lindemann bli@dadl.dk

6. jul. 2020
7 min.

Overvægt kan være tungt at bære på mere end én måde. Skyld og skam tynger mange og holder dem fra at få den hjælp, de har brug for.

»Det er simpelthen så svært at tale om vægt og vægttab, men vi er nødt til det, synes jeg«, starter Jens Meldgaard Bruun, der er professor i ernæring ved Aarhus Universitet, overlæge ved Steno Diabetes Center Aarhus og lægefaglig leder af Nationalt Center for Overvægt.

For ham er det centralt, at vi i diskussionen skiller personer med let overvægt fra dem med svær overvægt. De let overvægtige med BMI på 25-30 har ingen sundhedsmæssige fordele ved vægttab, hvis de ellers er raske, viser flere store undersøgelser. Tilbage er de 800.000 danskere med svær overvægt, og det er dem, lægerne skal rette deres fokus imod.

»Når det kommer til et BMI på mere end 30, så kan du jo tydeligt se det, patienten kan ikke gemme 130 kilo for dig. Så selvom patienten kommer i et andet ærinde, skal vi som læger spørge ind til deres vægt og starte den samtale, selvom det er svært«, siger Jens Meldgaard Bruun og fortsætter:

»Nogle patienter, der er henvist til vores hospital med henblik på bariatrisk kirurgi, fortæller en historie om at have siddet hos deres praktiserende læge flere gange og ikke selv turde nævne deres tanker og bekymring omkring deres overvægt, primært fordi de har været flove og skamfulde over det. Det går jo ikke«.

Samtaler skal være rutine

Jens Meldgaard Bruun mener, at flere samtaler om vægt er en del af løsningen, ikke en del af problemet. Og løsningen handler om at fratage den enkelte med svær overvægt noget af den ansvarsfølelse, der tynger.

»Stigmatisering af overvægtige er et stort problem, men det betyder ikke, at man ikke samtidig kan tale for vægttab. Jeg vil advokere for, at vi netop kan reducere stigmatiseringen ved at adressere, at der kan være brug for hjælp. Den generelle opfattelse er, at svær overvægt er folks egen skyld og deres eget ansvar, men hvis vi inviterer til åben samtale og tilbyder bredere og dermed bedre hjælp, kan vi forhåbentlig få gjort op med den udbredte misforståelse«, forklarer Jens Meldgaard Bruun.

Han forestiller sig en situation, hvor det bliver langt mere rutine at starte den samtale med patienterne, og sammenligner det med en anden stor trussel for folkesundheden: rygning. Tidligere var holdningen, at det var patientens egen sag, men i dag er det et helt rutinemæssigt spørgsmål, hvad enten man kommer til lægen med snue eller skal igennem en operation. Den samme normalisering ser han gerne i vægtsamtalen.

»Jeg er ikke en fortaler for, at vi skal ud og stemme dørklokker med en badevægt i hånden og hive folk ud af deres huse. Men jeg er kraftig fortaler for, at når vi sidder over for patienter, der ikke selv tør bringe det her emne på banen, så skal vi hjælpe dem på vej. Så kan de altid sige, at de ikke er interesseret i vægttab. Men vi skal ikke sidde og ikke sige noget«, siger Jens Meldgaard Bruun.

Han sidder i en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen, der de seneste tre år har arbejdet på en række anbefalinger til håndtering af overvægt i kommunerne med baggrund i en litteraturgennemgang. Selvom anbefalingerne endnu ikke er offentliggjort, er det sluppet ud, at der er lagt nogen vægt på opsøgende arbejde, og det har været et springende punkt i debatten i medierne.

Pulver kan være bedste løsning

Siden 1981, hvor NUPO pulverslankekur så dagens lys, har kuren været en velafprøvet og veldokumenterede behandling

af overvægt. I dag indeholder sortimentet alt fra shakes til barer og supper, men det ændrer ikke på, at kuren blandt mange har en negativ klang. Det gælder både blandt personer med overvægt og læger – ofte blandt dem, som har oplevet begrænset effekt og dermed nederlag i forbindelse med kuren.

»Jeg synes, at diskussionen om pulverkure har været relativ følelsesmæssig, også set i lyset af, hvor forholdsvis lidt de fylder i Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Når pulverkure er kommet med i disse anbefalinger, er det, fordi ny forskning viser, at hvis du giver pulverkur til mennesker med et BMI på 30-35 og type 2-diabetes, så vil 70-80 procent af dem gå i remission. Så hvis vi taler om sundhed, er der ingen tvivl om, at der er en sundhedsmæssig gevinst for gruppen af svært overvægtige«, forklarer Jens Meldgaard Bruun.

Når pulverkuren har vist sig effektiv, er det næsten altid, når den er ledsaget af vejledning og hjælp fra kliniske diætister eller tilsvarende fagpersoner, så han vil beholde den i lægernes repertoire, fordi der i Sundhedsstyrelsens anbefalinger netop står, at pulverkure, ligesom de andre livsstilsinterventioner, skal understøttes af fagpersoner, herunder kliniske diætister.

Selvom det kun er omkring 20 procent af personer, der påbegynder en livsstilsintervention, som i sidste ende opnår et varigt vægttab, vil han hellere fokusere på succeserne end fiaskoerne.

»80 procent vil tage det hele på igen, nogle af dem mere til, og det er bestemt

et problem. Men nogle gange glemmer man dem, det har effekt for. Man glemmer dem, der rent faktisk har en sundhedsmæssig gevinst af det. Og hvis vi kigger rundt i vores sundhedsvæsen, findes der jo andre behandlinger og tilbud, hvor en ratio på 80/20 mellem ingen effekt/effekt betragtes som en succes«, understreger Jens Meldgaard Bruun.

Han medgiver, at livskvaliteten på en pulverkur ikke altid er tårnhøj. Derfor kan der være brug for eksempelvis en klinisk diætist, der kan give kvalificeret rådgivning og hjælpe med at lægge den bedste plan, ligesom der skal være mulighed for længerevarende forløb, hvor forskellige løsninger kan prøves af. Det kan være delvis måltidserstatning, i stedet for et surt forløb kun på pulver.

»Når pulverkurene bliver trukket frem, så bliver debatten hurtig så sort/hvid, og det kan sagtens være, at det lyder fuldstændigt ubehageligt, men for nogle er det en rigtig god løsning. Det er der pænt meget evidens for efterhånden. Men jeg har også patienter, der ikke vil have pulverkur, og der er det vigtigt at sige, at så skal man som læge være nysgerrig, åben og prøve at finde den rigtige løsning for lige den patient, der sidder over for en«, siger Jens Meldgaard Bruun.

Han peger på, at andre løsninger kan være medicin, kirurgi eller konventionelle livsstilsinterventioner. Han vil meget gerne indgå i en debat om andre og nye løsninger, og der kommer sikkert ny og bedre virkende medicin på markedet i fremtiden, men lige nu er pulver altså stadig en effektiv, ikkekirurgisk vej til vægtreduktion.

Læs også interview med Rasmus Køster-Rasmussen

»Vi skal snakke om, hvordan man opnår sundhed gennem andre veje end vægttab.«

Fakta

Fakta