Skip to main content

»Smerter: Baggrund, evidens og behandling« – en solid lærebog som favner bredt

Rasmus Madsen, Afdelingslæge på smertecenter syd
29. mar. 2019
2 min.

Håndtering og behandling af patienter med smerter må betragtes som en grundlæggende lægefaglig kundskab, og viden om emnet er et helt basalt fundament for det daglige virke for sundhedsfaglige personer på alle niveauer. Derfor er det en stor glæde at konstatere, at der på dansk foreligger en fyldestgørende lærebog, som dækker emnet i alle dets aspekter.

Tredje udgave udkom i 2013, og nu i 2019 foreligger så fjerde udgave, som er gennemgribende revideret og markant udvidet. Der er således tilføjet yderligere 17 kapitler, så den i alt tæller 46 kapitler, og hele 67 forfattere har bidraget. Inddelingen er overskuelig og velstruktureret med syv hovedsektioner: I. Introduktion, II. Almen del, III. Akut smerte, IV. Kræftsmerte, V. Kronisk smerte, VI. Smertebehandling, og VII. Organisation. Bogens layout er enkelt og stilrent, omend en anelse kedeligt sammenlignet med traditionen for f.eks. amerikanske lærebøger.

Allerede introduktionen vidner om, at der er tale om et velbearbejdet og opdateret værk. Her gives der et godt overblik over dette ellers omfangsrige og komplekse emne, foruden at emnets relevans sættes i perspektiv. Eksempelvis refereres der til forsøgsordningen med medicinsk cannabis, hvor den evidensbaserede medicins grundlæggende rolle for sundhedsvæsenet udfordres af holdningsbaserede politiske beslutninger.

Bogen dækker meget bredt, men henvender sig dog nok alligevel mest til sundhedsfagligt personale med interesse for kroniske smerter, da akut smerte er dækket af speciallitteratur inden for særligt det anæstesiologiske speciale. Denne udgave er særligt udvidet i forhold til den kroniske smertepatient, og bogen afspejler den øgede viden på området. Det velskrevne kapitel »Psykologisk smertebehandling« er et godt eksempel herpå og giver en virkelig god indføring i emnet.

Endelig skal det fremhæves, at bogens register er markant forbedret, således at bogen på bedste vis også tjener som et brugbart opslagsværk.

Bogens fagredaktører udtrykker selv målsætningen om, at bogen skal bidrage til bedre kundskaber inden for smertebehandling, og dette synes at være en absolut rimelig målsætning, når man kan levere et så omfattende og velbearbejdet værk. Bogen kan varmt anbefales.

Redaktører: Mads U. Werner, Nanna B. Finnerup og Lars Arendt-Nielsen

Forlag: FADL's Forlag

Sider: 752

Pris: 699,95 kr.