Skip to main content

14 dages tripelterapi øger chancen for eradikation af Helicobacter pylori

Redigeret af Jacob Pontoppidan Thyssen, jacob.pontoppidan.thyssen@regionh.dk

3. feb. 2014
2 min.

> Cochrane Database Syst Rev

Et Cochranereview har netop gennemgået den tilgængelige litteratur vedrørende den optimale behandlingsvarighed til eradikation af H. pylori. Forfatterne undersøgte effekten ved behandlingsvarighed på henholdsvis syv, ti og 14 dage samt forekomsten af bivirkninger ved disse behandlingslængder. De inkluderede randomiserede studier med mindst to parallelle studiearme foretaget på voksne.

I alt 75 studier blev inkluderet. Forfatterne fandt, at varigheden af såkaldt tripelterapi (protonpumpeinhibitorbehandling i kombination med clarithromycin + amoxicillin) var signifikant associeret med eradikation af H. pylori. Således steg helbredelsesraten til 81,9% ved 14 dages behandling mod 72,9% ved syv dages behandling. Når forfatterne sammenlignede henholdsvis syv og ti dages behandling eller ti og 14 dages behandling, var der ligeledes en signifikant bedre effekt ved længere behandlingsvarighed. Selv om forekomsten af bivirkninger hang sammen med behandlingslængden, var der ikke flere, der ophørte med behandling ved de forskellige behandlingslængder. Forfatterne anbefalede på baggrund af dette studie, at eradikationsbehandling af H. pylori-infektion skal strække sig over 14 dage.

Peter Bytzer, Køge Sygehus, kommenterer: »I dette meget omfattende Cochranereview (421 sider!) er rekommandationen vedrørende tripelterapi med clarithromycin og amoxicillin baseret på 34 studier med sammenlagt 5.801 patienter. Heraf var 13 studier europæiske, men der var ingen danske. Man fandt, at kun to af de 34 studier havde lav risiko for bias, og at publikationsbias ikke kunne udelukkes. Selvom eradikationsraten kan øges ved at fordoble behandlingstiden, er effekten beskeden (9%), og i den nyligt opdaterede nationale danske guideline (www.mit.dsgh.net/guidelines) anbefales derfor fortsat tripelterapi i syv dage efterfulgt af firestofskur med bismuth ved behandlingssvigt«.

Referencer

  1. Yuan Y, Ford AC, Khan KJ et al. Optimum duration of regimens for Helicobacter pylori eradication. Cochrane Database Syst Rev 2013;12:CD008337.