Skip to main content

14-year incidence of age-related maculopathy and causespecific prevalence of visual impairment and blindness in a Caucasian population

Reservelæge Helena Buch Hesgaard: Forf.s adresse: Øjenklinikken E 2061, H:S Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, DK-2100 København Ø. E-mail: hbh@dadlnet.dk Forsvaret finder sted torsdag den 2. juni 2005, kl. 14.30, Auditorium 2, H:S Rigshospitalet. Bedømmere: Anne Katrin Sjølie, Nis Varis Andersen og Ronald Klein , USA. Vejledere: Jan Ulrik Prause, Niels Vesti Nielsen, Morten la Cour og Gorm Bøje Jensen .

31. okt. 2005
2 min.

Ph.d.-afhandlingen udgår fra Øjenklinikken på H:S Rigshospitalet, og omfatter seks studier, der har til formål at beskrive:

  1. Prævalensen af synstab og årsager blandt voksne danskere.

  2. 14-års-incidens af aldersrelateret nethindedegeneration (AMD) og synstab.

  3. Associationer mellem risikofaktorer, dødelighed og AMD.

Studierne er baseret på to subpopulationer fra Østerbroundersøgelsens kohorte: 1) 1.000 individer mellem 60 og 80 år blev udtrukket, efter en stratificering i køn og fire aldersgrupper, og inviteret til to kliniske øjenundersøgelser med 14,5 års interval for at opnå prævalens- og incidensdata. 2) Ydermere blev 9.980 individer i alderen 20 til 84 år udtrukket for at studere prævalensen af synstab blandt både erhvervsaktive og ældre danskere med brug af en valideret spørgeskemametode.

  1. Prævalensen af svagsynethed og blindhed blandt personer i alderen 20-64 år var henholdsvis 0,21% og 0,10%. Blandt danskere i aldersgruppen 65 til 80 år var prævalensen henholdsvis 3,89% og 1,14%. De hyppigste årsager til synstab blandt danskere yngre end 65 år var optisk neuropati, diabetisk retinopati, retinitis pigmentosa, excessiv myopi og andre retinale sygdomme. Fra 65-års-alderen var AMD og katarakt de hyppigste årsager.

  2. Den kumulerede 14-års-incidens af AMD var 16,9%, og af svagsynethed og blindhed i det bedste øje var den henholdsvis 16,7% og 5,1%. AMD var den hyppigste årsag til incident blindhed, ansvarlig for 66,7%.

  3. Bløde druser og retinale pigmentforstyrrelser var vigtige morfologiske markører for udvikling af AMD. Ydermere var alder, katarakt, familiær disposition, excessiv alkoholindtagelse, apolipoprotein A1 og apolipoprotein B associeret med AMD, som også var associeret med 59% øget mortalitet blandt kvinder.