Skip to main content

18F-FDG-PET/CT viser et thyroideaincidentalom hos en patient med thyroideacancer

Ali Asmar e-mail: aliasmar@sund.ku.dk, Meena Asmar, Lene Simonsen, Jens Bülow Ugeskr Læger 2017;179:V68660

22. maj 2017
2 min.

En 67-årig mand, der tidligere var opereret for sigmoideumcancer, fik udført en 18F-FDG-PET/CT i den postoperative opfølgning. Helkrops-PET (A) samt aksial (B) og koronal (C) fusioneret PET/CT viste et incidentalom med kraftigt øget FDG-optagelse (maksimal standardiseret optagelsesværdi 15,26) i venstre thyroidealap. En thyroideascintigrafi (99mTc) viste et hypofungerende (»koldt«) område svarende til det FDG-positive incidentalom i venstre thyroidealap. En supplerende ultralydskanning viste en solid proces, hvorfra man udførte finnålsaspirationsbiopsi, som viste neoplasi. Patienten gennemgik total tyroidektomi, og diagnosen minimalt invasivt follikulært karcinom blev bekræftet. Postoperativt blev patienten ablateret med radiojod. Et år senere viste en helkrops-123I-skanning ingen tegn på restthyroideavæv. Desuden viste en 18F-FDG-PET/CT ingen tegn på recidiv af den tidligere sigmoideumcancer.

I den generelle befolkning har man i ultrasonografiske studier fundet, at prævalensen af knuder i thyroidea var 19-46% med en lav risiko for kræft (1,5-10%) [1]. Det har vist sig, at fokal øget 18F-FDG-optagelse i thyroidea har en høj risiko for at være malignt (~35%) og bør udredes histologisk [2, 3].

Publiceret på ugeskriftet.dk: 30. januar 2017

Interessekonflikter: ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk

Referencer

LITTERATUR

  1. Burguera B, Gharib H. Thyroid incidentalomas. Endocrinol Metab Clin North Am 2000;29:187-203.

  2. Shie P, Cardarelli R, Sprawls K et al. Systematic review: prevalence of malignant incidental thyroid nodules identified on fluorine-18 fluorodeoxyglucose positron emission tomography. Nucl Med Commun 2009;30:742-8.

  3. Treglia G, Bertagna F, Sadeghi R et al. Focal thyroid incidental uptake detected by (1)(8)F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography. Nuklearmedizin 2013;52:130-6.