Skip to main content

30 minutters fysioterapi før kirurgi reducerer risiko for postoperative lungekomplikationer

Et randomiseret kontrolleret multicenterstudie fra Australien og New Zealand viser, at for hver syvende patient, man giver 30 minutters fysioterapi før større abdominal kirurgi, kan man forebygge postoperativ lungekomplikation hos én patient.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox (Foto: colourbox.com)

Redigeret af Ismael Gögenur, ig@dadlnet.dk

14. feb. 2018
2 min.

Incidensen af postoperativ lungekomplikation er 10-50% af patienter, der gennemgår større abdominalkirurgi. Årsagen til dette er, at kirurgi, specielt i øvre abdominalhalvdel, medfører en patofysiologi, der resulterer i nedsatte lungevolumina, nedsat funktion af vejrtrækningsmuskulaturen samt nedsat hosteevne. Præoperativ fysioterapi med instruktion i respiratoriske øvelser kan muligvis reducere risikoen for postoperative komplikationer. I et randomiseret, kontrolleret multicenterstudie undersøgte man på tre hospitaler i Australien og New Zealand, hvorvidt præoperativ fysioterapi kunne reducere risikoen for postoperative lungekomplikationer; 27 ud af 218 (12%) fik en postoperativ lungekomplikation sammenlignet med 58 ud af 214 (27%) i kontrolgruppen. Ved justering for baseline-faktorer, der ikke var ligeligt fordelt mellem de to grupper, nåede man frem til en HR på 0,48 (95% konfidens-intervaI (KI): 0,3-0,75; p = 0,001). Dette svarer til en NNT-værdi på 7 (95% KI: 5-14).

Professor, overlæge, dr.med., Anæstesiologisk Afdeling, Herlev Hospital, Ann Møller udtaler: »Resultaterne fra denne undersøgelse supplerer fint resultater fra andre internationale forsøg med præoperativ fysioterapi. Den eksisterende evidens på området er baseret på mindre studier, men peger i retning af en tilsvarende effekt. Det ser ud til, at de positive resultater kan overføres til hjertekirurgiske patienter, mens det er uklart, om der også kan ses en effekt ved nedre abdominalkirurgi. Præoperativ fysioterapi er en intervention, som passer godt ind i den multimodale tilgang, vi allerede har til den abdominalkirurgiske patient i Danmark, og burde bestemt være praktisk mulig på de relativt få større afdelinger, der udfører øvre abdominalkirurgi«.

Boden I, Skinner EH, Browning L et al. Preoperative physiotherapy for the prevention of respiratory complications after upper abdominal surgery: pragmatic, double blinded, multicentre randomised controlled trial. BMJ 2017;360:j5916.

Interessekonflikter: ingen.