Skip to main content

Acrodermatitis chronica atrophicans

Ole K. Bonderup & Britta Tarp

8. nov. 2021
2 min.

En 67-årig mand henvendte sig til en infektionsmedicinsk speciallæge pga. et ukarakteristisk udslæt på højre lår. Patienten opholdt sig ofte i et område med mange flåter og havde tidligere fået behandling for et karakteristisk erythema migrans-udslæt på højre lår. Han oplyste tillige, at han gennem de seneste 3-4 måneder havde udviklet blålig-rød misfarvning af højre fods tæer ledsaget af diffus fortykkelse. Der var paræstesifornemmelse, men ingen smerter og ingen tegn på venøs- eller arteriel insufficiens. Der blev påvist positiv immunglobulin G-Borrelia-antistof i serum med høj titer på 240 arbitrære enheder/ml, hvilket var foreneligt med den tidligere Borrelia-infektion. Ud fra det samlede billede stilledes diagnosen acrodermatitis chronica atrophicans (ACA), og en relevant penicillinkur (tabl. penicillin V 1,5 MIE x 3 dagl. i 21 dage) blev påbegyndt. På denne behandling svandt symptomerne og forandringerne på højre fod gradvist.

ACA er en sjældent forekommende hudmanifestation i tertiærstadiet af en Borrelia-infektion og forekommer oftest år efter flåtbid, hvorfor diagnosen kan være vanskelig at stille [1]. Man bør være opmærksom på ACA ved unilaterale atrofiske hudforandringer, der oftest er lokaliseret på fødderne.

Korrespondance Ole K. Bonderup. E-mail: okb@dadlnet.dk
Publiceret på ugeskriftet.dk 8. november 2021
Interessekonflikter ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk
Artikelreference Ugeskr Læger 2021;183:V71084

Referencer

Referencer

  1. Rosenlund S, Bækgaard N & Menné T. Acrodermatitis chronica atroficans kan være vanskelig at diagnostisere. Ugeskr Læger 2011;173:3272-3.