Skip to main content

Acrodermatitis chronica atrophicans

cover

Rasmus Würgler Hansen & Anna Duch Lillesø

29. maj 2023
1 min.

En 69-årig mand henvendte sig i januar 2023 i almen praksis med symptomer fra højre ankel og fod i form af diffust erytem, ødem og smerter blot ved berøring. Symptomerne var opstået uden forudgående traume i efteråret 2021. Tidligere i forløbet var der målt normal CRP-koncentration, og på mistanke om venøs insufficiens blev der herefter behandlet med topikalt steroid samt kompressionsstrømper, men det var uden effekt. Der foretoges ankel-arm-blodtryksmåling, som udelukkede arteriel insufficiens.

Da patienten henvendte sig i januar, blev der rejst mistanke om acrodermatitis chronica atrophicans (ACA) ud fra den kliniske fremtræden og det protraherede forløb med normale undersøgelsesresultater. Patienten opholdt sig ikke i skov og eng til daglig og havde ikke været udsat for flåt i årevis eller tidligere bemærket erythema migrans. Der blev taget blodprøve for Borrelia-IgG, og prøven udkom med positivt resultat, indikerende overvejende sandsynlighed for tidligere Borrelia-eksponering. Det skal nævnes, at Borrelia-IgM-niveauet kan have klinisk betydning i denne sammenhæng, men i flere regioner betragtes det som tvivlsomt, hvorfor analysen er udgået.

Behandling af patienten blev iværksat med doxycyclin 100 mg × 2 daglig i tre uger. Under antibiotikakuren oplevede han total remission af smerterne.

Ubehandlet kan ACA progrediere til kronisk atrofi og fibrose og i sent stadie være mere behandlingsresistent.

Korrespondance Rasmus Würgler Hansen. E-mail: rasmuswurgler@gmail.com

Publiceret på ugeskriftet.dk 29. maj 2023

Interessekonflikter ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk

Artikelreference Ugeskr Læger 2023;185:V71182