Skip to main content

Activation of striatal dopamine receptors by psychostimulants: chemical anatomy, autonomic and behavioural effects

Læge Pedro Rosa Neto: Forf.s adresse: PET-Centret, Bygning 10, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, DK-8000 Århus C. E-mail: pedro@pet.auh.dk Forsvaret finder sted den 31. maj, 2005, kl. 14.00, F Auditorium, Bygning 10, Århus Sygehus, Århus Universitetshospital, Århus. Bedømmere: Ole Schmitz , professor Gwenn Smith , USA, og lektor Jan Bert Gramsbergen , Holland. Vejledere: Lektor P aul Cumming , Canada, og Albert Gjedde .

31. okt. 2005
2 min.

Ph.d.-afhandlingen er udarbejdet på PET-Centret, Århus Sygehus, og Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab, Århus Universitetshospital.

Farmakologisk påvirkning af den dopaminerge neurotransmission kan vises ved hjælp af positronemissiontomografisk (PET) kortlægning af specifikke radioliganders binding til dopaminsreceptorer i striatum. Nærværende afhandling drejer sig netop om anvendelsen af PET og den farmakologiske aktivering til undersøgelse af sammenhængen mellem menneskers adfærd på den ene side og anatomiske og farmakologiske forhold ved den dopaminerge neurotransmission i den levende menneskehjerne på den anden.

Afhandlingen er baseret på fem artikler om de metoder, som giver den bedste kortlægning af dopamins receptorer i den levende hjerne ved hjælp af PET. Den relative fordeling af dopamins D1 og D2/3-receptorer i human striatum er ikke jævn men varierer med en karakteristisk gradient ned langs striatum. Denne fordeling har især relevans for påvirkningen af den dopaminerge neurotransmission efter indtagelse af psykotomimetisk aktive stoffer, som er mest udtalt i den ventrale del af af striatum, såvel hos raske forsøgspersoner som hos yngre mennesker med hyperaktivitetssyndromet DAMP.

Afhandlingen beskriver en ny klinisk anvendelse af dopaminaktivering ved udforskningen af DAMP hos yngre forsøgspatienter.