Skip to main content

Adgang til sundhed for etniske patienter

STATUSARTIKEL: Der er brug for mere viden, hvis almen praksis skal sikre bedre adgang til sundhed for patienter fra etniske minoriteter.

Foto: Sonia Sevilla, Wikimedia Commons.
Foto: Sonia Sevilla, Wikimedia Commons.
3. jan. 2018
1 min.

Sårbare patienter med ikkevestlig oprindelse har af flere grunde ikke samme adgang til sundhed som etniske danskere. I denne statusartikel beskriver Nikolajsen & Kallestrup de udfordringer, som den alment praktiserende læge står over for ved kontakt med disse patienter. Forfatterne kommer med en række anbefalinger, som blandt andet omfatter mere forskning, specifikke vejledninger til almen praksis, kurser, bedre adgang til tolke og ikke mindst mere tid til den enkelte patient.

Læs statusartiklen

Almen praksis kan fremme lige adgang til sundhed for patienter med etnisk minoritetsbaggrund

Maria Bach Nikolajsen & Per Kallestrup