Content area

|
|

Adgang til sundhedsydelser for migranter

Forfatter(e)
Læge Marie L. Nørredam, antropolog Anette Sonne Nielsen & professor Allan Krasnik Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning
Migration medfører, at vi globalt som lokalt i stigende grad oplever en multikulturel verden. Alene fra 1975 til 2000 fordobledes antallet af migranter til 175 mio. på verdensplan, svarende til ca. 3% af verdens befolkning - heraf befinder størstedelen sig i lavindkomstlande [1]. Tallene dækker over migrantarbejdere, permanente migranter, flygtninge og asylansøgere, mens illegale migranter og personer, som migrerer fra land til by, ikke er medtaget. Befolkningernes tiltagende mangfoldighed medfører nye udfordringer for vore samfund, herunder for sundhedsvæsenet. Det er artiklens formål at...
Reference: 
Ugeskr Læger 2006;168(36):3008-3011
Blad nummer: 
Sidetal: 
3008-3011
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Kurt Håkonsson | 18/01
2 kommentarer
af Erik Kristensen | 17/01
20 kommentarer
af Thomas Michael Dan Aru | 17/01
4 kommentarer
af Claus Bo Svenningsen | 15/01
1 Kommentar
af Lars Kambjerre | 14/01
6 kommentarer
af Camilla Bang | 12/01
12 kommentarer