Content area

|
|

Adjuverende checkpointblokade til patienter opereret for ikkesmåcellet lungekræft

Efterbehandling med atezolizumab af patienter med tumorer med høj PD-L1-ekspression forlænger signifikant den sygdomsfrie overlevelse.
Illustration: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

I behandlingen af ikkesmåcellet lungekræft (NSCLC) har hæmmere af programmed cell death protein 1 (PD-1) og af PD-1 ligand (PD-L1) dokumenteret effekt ved avanceret sygdom. Et nyt studie har undersøgt effekt af PD-L1-inhibitoren atezolizumab hos patienter, som er blevet radikalt opereret for NSCLC og efterfølgende fået adjuverende platinbaseret kemoterapi. I alt 1.005 patienter blev randomiseret til enten atezolizumab eller kontrol. Forfatterne rapporterer signifikant øgning af den sygdomsfrie overlevelse i gruppen, som fik atezolizumab, som var mest udtalt blandt patienter med høj PD-L1-ekspression.

Klinisk lektor, overlæge Seppo W. Langer, Afdelingen for Kræftbehandling, Rigshospitalet, kommenterer: »Adjuverende behandling har været anvendt i to dekader til radikalt opererede patienter med NSCLC med moderat effekt på overlevelsen. Der er således plads til forbedring. Dette studie er det første, der indikerer, at yderligere et års efterbehandling med atezolizumab kan have gavnlig effekt. Resultatopgørelsen efter en medianopfølgningstid på 32 måneder viste blandt andet, at for deltagere med PD-L1 > 1% og sygdomsstadie II-IIIA, var den toårs sygdomsfri overlevelsesrate 75% ved supplerende atezolizumab mod 60% uden og tilsvarende 60% versus 48% efter tre år. Hazard ratio var 0,66 (95% Konfidens-interval: 0,50-0,88; p = 0,0039). Bivirkningerne til immunterapien var håndterbare og tolerable. Resultaterne er interessante, men giver også anledning til refleksion. Det primære endepunkt var forbedring af den sygdomsfri overlevelse (DFS). Det blev ikke opfyldt for hele intention to treat-populationen, men kun for deltagere med præoperativt sygdomsstadie II-IIIA. Effekten på DFS var endvidere mest markant ved PD-1-ekspression > 50%. Desuden foreligger der endnu ikke data på overlevelsen, som var et sekundært, men nok så vigtigt, endepunkt. I daglig onkologisk praksis anvendes checkpointhæmmere ved uhelbredelig NSCLC og som konsoliderende efterbehandling efter intenderet kurativ kemo-stråleterapi ved lokalavanceret NSCLC. Indeværende studie peger i retning af, at checkpointhæmmerne måske også får plads i efterbehandlingen efter radikal kirurgisk behandling«.

Felip E, Altorki N, Zhou C et al. Adjuvant atezolizumab after adjuvant chemotherapy in resected stage IB-IIIA non-small-cell lung cancer (Impower010): a randomized, multicenter, open-label, phase 3 trial. Lancet 2021;398:1344-57

INTERESSEKONFLIKTER: SWL angiver konsulent- og undervisningshonorar samt forskningssamarbejde med Roche, Amgen, BMS, Merck, AbbVie inden for de seneste tre år. Ægtefælle har aktier i Genmab.

Blad nummer: 

Right side

af Cecilie Hviid Christiansen | 07/07
2 kommentarer
af Kristian Mielke-Christensen | 06/07
5 kommentarer
af Bodil Thordis Lyngholm | 03/07
6 kommentarer
af Anette Bygum | 02/07
1 Kommentar
af Ejnar Skytte Ankersen | 02/07
1 Kommentar
af Hanne Madsen | 01/07
1 Kommentar
af Jan Henrik Værnet | 01/07
1 Kommentar
af Simon Wehner Fage | 01/07
4 kommentarer