Skip to main content

Æg og hjerte-kar-sygdomme

Nyt studie genopliver debatten om, hvorvidt indtag af æg øger risikoen for kardiovaskulær sygdom.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

5. apr. 2019
2 min

Æg er hovedkilden til kolesterol i vores kost. Det er omdiskuteret, hvor stor en rolle diætetisk kolesterol spiller for niveauet af blodkolesterol og for risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme, men i 2016 droppede de amerikanske sundhedsmyndigheder rådet om at spare på æggene. Nyt studie, som inkluderer data fra seks amerikanske kohorter, hvor deltagerne blev udspurgt om deres kostvaner, analyserer incidens af hjerte-kar-sygdomme og mortalitet. I studiet indgik næsten 30.000 personer, som er blevet fulgt i gennemsnit i 17,5 år, hvorunder nye tilfælde hjerte-kar-sygdom defineret som enten iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt eller apopleksi (komposit udfald) samt overlevelsen blev registreret. I alt 5.400 incidente tilfælde af hjerte-kar-sygdom og 6.132 dødsfald blev observeret. Indtag af kolesterol fra kosten, herunder indtag af æg, var signifikant associeret til en øget risiko for disse udfald. Forfatterne estimerer, at for hvert ekstra halve æg, som man indtog dagligt, steg den relative risiko for kardiovaskulær sygdom med ca. 6% i løbet af observationsperioden, mens den absolutte risiko steg med ca. 1%.

Professor, overlæge, dr.med. Arne Astrup, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, kommenterer: ”Efter at flere metaanalyser af observationelle studier og randomiserede studier med surrogate endepunkter er nået frem til, at æg næppe er en væsentlig kostfaktor for udvikling af hjerte-kar-sygdom, har myndigheder i højere grad fokuseret på, at æg faktisk er gode basisfødevarer, som leverer protein af høj kvalitet, D-vitamin, jod, selen, n-3-fedtsyrer samt kolin og lycopen. Ét nyt befolkningsstudie bør ikke ændre på dette syn. Studiet har kun vurderet kost og livsstil én gang og så fulgt personerne i 17,5 år uden at have informationer om ændringer i kost og andre forhold af betydning. Man finder ingen øget risiko for iskæmisk hjertesygdom, men derimod øget ikkekardiovaskulær mortalitet, hvilket styrker mistanken om, at et højt indtag af æg ikke er en aktør, men snarere en markør for en usund livsstil. Så jeg vil fortsat anbefale æg som led i en hjertevenlig kost, også til patienter med type 2-diabetes”.

Zhong VW, van Horn L, Cornelis MC et al. Association of dietary cholestereol or egg consumption with incident cardiovascular disease and mortality. JAMA 2019;321:1081-95.

Interessekonflikter: ingen.